Bekijk het origineel

Gemengd Nieuws.

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie

Gemengd Nieuws.

2 minuten leestijd

In Cliristelijke kringen in Noord-Amerika heeft de afval van een bekend evangelieprediker, den t heer Fay J.lilis, die eene orthodoxe opvoeding had A en vele jaren het Evangelie verkondigde met m groote welsprekendheid, een pijnlijken indruk ge­ w maakt. Eenigen tijd geleden, meenden de men-s schen, die gewoon waren hem te hooren, eene ver­ d andering in zijn prediking op te merken, in den laatsten tijd sprak Fay Mills het uit, dat hetgeen T oud is, onhoudbaar moet genoemd worden en »dat d haast de eenige zonde bestaat in de weigering, om d te gelooven in het Evangelie van den Vooruitgang."

Ja zelfs sprak hij uit: > .'Datgene wat recht was eenige jaren geleden, is thans geen v.'aarheid meer. Wat nu recht is, zal morgen verkeerd zijn."

Wat de toekomst van dezen prediker zijn zal is niet moeilijk te voorspellen.

Hij heeft nu een soort gemeente bijeenvergaderd te Boston en die zal hij wel, door zijne gaven van welsprekendiieid een tijd lang bijeenhouden. Maar wat gebeurd is met het gehoor van een Theodoor Parker en Thomas Lynch, zal ook met dat van Mills plaats hebben: het zal geheel verstrooid v/orden.

In het afgcloopen jaar heeft men in Frankrijk meer absinth (een groen, wrang bedwelmend vocht, veel verderfelijker dan de jenever) gebruikt, dan i.i de gehoeie wereld samen. Niet minder dan 170, 000 hectoliters, werden in dit land gedronken. Het alcoholverljruik, wordt in Frankrijk berekend op J4 liters por hoofd. Het is uit de statistiek bewezen, dat een derde deel van de bevolking der krankzinnigengestichten, geleverd wordt door den drankduivel. fieze kanker van het volksleven kende men vóór dertig jaren nauwelijks. Men maakt zich op om hem te bestrijden. Mannen van allerlei belijdenis, gaan tegen het absinthgebruik den kamp aanvaarden, evenals tegen de pornografische litteratuur, stierengevechten enz. enz.

Maar wetten, die het misbruik van sterken drank zoeken te beperken, kwamen tot hiertoe niet tot stand. Men heeft het veel te druk met het laten vallen van ministerië-n. Panama-schandalen en Dreyfus-zaken om aan de vraag toe te komen, v/at kan er gedaan, om het toenemend zedebederf te stuiten!

WINCKEL.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van zondag 23 januari 1898

De Heraut | 4 Pagina's

Gemengd Nieuws.

Bekijk de hele uitgave van zondag 23 januari 1898

De Heraut | 4 Pagina's

PDF Bekijken