Bekijk het origineel

Vrije Universiteit.

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie

Vrije Universiteit.

1 minuut leestijd

Amsterdam, 28 Jan. 1898.

Amsterdams Locaal Comité heeft een gebedsmeeting voor de Vrije Universiteit uitgeschreven, en Ds. Hoekstra van Schiedam zal er voorganger in zijn.

De samenkomst zal plaats hebben in de Keizersgrachtkerk op den 31 sten Januari e. k., des avonds te half acht.

Een uitnemend teeken van leven.

Blijk dat men ook onder ons volk steeds meer de behoefte aan beginselvaste ontwikkeling van het Hooger Onderwijs gaat inzien.

Zulke meetings zijn te kostelijker, naarmate men al meer aflaat van de usantie om de hoogleeraren, gelijk in het eerst, voor zulke spreekbeurten uit te noodigen, maar, onderivijl zij rustig aan den arbeid blijven, anderen laat optreden.

Een natuurlijke gang van zaken.

Eerst toch moesten de hooglceraren zelvedi de denkbeelden ontwikkelen. Maar die periode is thans voorbij. Die denkbeelden zijn thans aller gemeengoed geworden.

Zoo is er verdeeling van arbeid, en allerwegen mogelijkheid van saamkomen, omdat thans zoo velen der broederen kunnen optreden.

Geen twijfel dan ook, of ook deze samenkomst zal in haar talrijke opkomst toonen, dat wat aanvankelijk slechts door enkelen gevoeld werd, thans leeft in het hart van velen.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van zondag 30 januari 1898

De Heraut | 4 Pagina's

Vrije Universiteit.

Bekijk de hele uitgave van zondag 30 januari 1898

De Heraut | 4 Pagina's

PDF Bekijken