Bekijk het origineel

Officieele Berichten.

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie

Officieele Berichten.

2 minuten leestijd

(Metverkortinguit het Kerkbladvan 18 Maart '98.J Kort Verslag van de Vergadering der Classe Deventer, 2 Februari 1898.

In Deventer A wordt in den kerkeraad ernstig over de ineensmelting gesproken.

Deventer B wil alle pogingen in den ordelijken weg in het werk stellen om de ineensmelting te bevorderen.

Enschedé A zegt: De concept-acte was klaar, maar er zijn bezwaren tegen, en nu arbeidt de kerkeraad om die bezwaren weg te nemen. Enschedé B: Het besluit der ineensmelting

dagteekent reeds van Paschen '97; wij wachten op gelijkluidend besluit van kerkeraad A.

Enschedé A vraagt: Zijn de kerkeraadsvergaderingen openbaar of geheim? Aan Ds.

Wijers wordt opgedragen in de volgende vergadering over dit punt een referaat te leveren.

Classis Amsterdam.

In de vergadering der Classis Amsterdam van 9 Maart-1898 zijn praeparatoir geëxamineerd en beroepbaar gesteld in de Gereformeerde kerken:

H. de Lange, Candidaat aan de V. U., A. Boekenoogen, Candidaat aan de V. U., R. J. Aalberts, Candidaat aan de Theol. school.

NB. De Classis besloot tot de formule voor nu en het vervolg: „de Candidaat is beroepbaar gesteld in de Geref. kerken" zonder nadere bijvoeging te gebruiken.

Namens de Classis Amsterdam.

G. VAN SETTEN JR. Scriba.

Classis Alkmaar.

De Classis Alkmaar brengt ter kennis van de kerken, dat zij in hare vergadering d. d. 10 Maart 1.1. den heer C. Zwaan, Theologisch Candidaat aan de V. U., praeparatoir onderzocht heeft en met algemeene stemmen dezen broeder in de Gereformeerde kerken heeft beroepbaar gesteld.

Namens de Classis,

M. RoosEBOOM, Praeses.

H. WOLZAK GZ., h. t. Scriba.

Kort Verslag van de Vergadering der Classis Zutphen, gehouden te Winterswijk, den 3en Maart 1898.

Ds. te Velde brengt verslag uit over Homberg, dat meerderen steun van de Classis Zutphen verlangt. Daar deze zaak door de Classis Zutphen met de Classis Arnhem is ter hand genomen, zal zij D. V., op de a. s. Classicale vergadering der Classis Arnhem, door deputaten van de Classis Zutphen worden toegelicht, gelijk zij op de Classis Zutphen is besproken.

Ds. te Velde rapporteert ook omtrent Kleef De Classis zal zooveel mogelijk den arbeid aldaar tot uitbreiding van Gods koninkrijk steunen.

Aan DD. Fraussen, van Dijken en Nieboer wordt opgedragen, tegen de volgende Classis een gemotiveerd voorstel in te dienen inzake toelating tot het H. A., om zoo mogelijk tot eenparigheid te komen.

Bepaald wordt, dat D. V. op Donderdag 28 April a. s. weder een Classicale Zendingsdag zal worden gehouden, en wel ditmaal te Winterswijk. Verschillende broeders zullen daar over de zending handelen.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van zondag 20 maart 1898

De Heraut | 4 Pagina's

Officieele Berichten.

Bekijk de hele uitgave van zondag 20 maart 1898

De Heraut | 4 Pagina's

PDF Bekijken