Bekijk het origineel

Gereformeerd Gymnasium,

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie

Gereformeerd Gymnasium,

15 minuten leestijd

.

ereformeerd Bpasim,

te -A_mstei*ciam..

Sedert de vorige opgaaf ontving de Vereeniging voor Voorbereidend Universitair Onderwijs te Amsterdam het volgende aan giften en jaarlijksche bijdragen.

's-Gravensande: B. B. ƒ2.; S. d. B./0.50; B. V. ƒ 0, 50; A. V. d. B. 0.50; G. B. Jz./2.;

/ 0.50; C. V. d. S. ƒ 0.50; A. V. / 0.50; A.J. V. d. K. ƒ 2.50; A. V. / I.; J. V. D. / I.; J- V. / 0.50; P. M. ƒ 2.50; M. S. ƒ 0.50; Ds. A. H. V. M. ƒ 1.50; J, V. d. E. Dz. ƒ I.; J. d. G. Pz. ƒ I.; G. F. / 0-50. Loosduinen: H.F. / I.; J. D. C. / I.; S. v. 't S. ƒ i.: F. K. ƒ 2.50; Wed. H. S. ƒ I.; Mej. H. H. ƒ 0.50; F. N. /1.50; C. V. S. ƒ I.; Dr. D. S. ƒ 2.50. Scheveningen: F. F. d. B. ƒ 3.; P. J. V. L. / I.;

V. ƒ I.; J. S. ƒ 0.50. Zoetermeer: H. K. ƒ i.; Mej. C. G. B. / I. Berkel: J. V. / 0.75; D. K. / 0.50; D. V. / I.; Ds. C. O. ƒ i.; . Voorburg: N. N. ƒ I.; J. d. W. ƒ 2.50; C. J. S. / I.; D. K. ƒ 2.50; J. P. J. L. / I. Mevr. A.

V. D. / 10.; Wed. S. ƒ I. Schipluiden: A. L. / 0.50; A. E. ƒ 0.50; J. R. ƒ I.; S. V. d. B. / I.; D. K. / I.; J. E. P. / i.; J. d. B. ƒ 0.50;

A. d. B. / I.; A. M. Wz. /i. Zeist: Dames H. / 5. Mev. M. W. E. H. ƒ 5. Zegwaard: Wed. R. V. A. / 2.50. Sluipwijk: P. H. ƒ0.50. Reeuwijk: M. H / 2.; A.-H.Pz./i. P. N. / I.; Veldwijk: Dr. P. W./i.; B. P./i.

Haarlem: Wed. M. C. / 5. Utrecht: A. C. Y. ƒ i; G. R. / i; A. v. O. / 3; Ds. K. F. / 2.50; P. K. ƒ I. Zuidwolde: F. v. D./o.so. Wolvega: J. t. B. / 1; A. G./3. Heinkenszand:

Ds. J. J. K. / i. Veur: G. d. W. ƒ5. Zaandam: W. B. ƒ i; G. K. Jbz. ƒ i; K. d. V. Cz. / 2.50; I. F. S, / 3.50; G. B. ƒ i; K.

B. Wz. ƒ i; C. F. S. / i; C. S, Wz./i; Wed. C. N. ƒ 2.50; D. M. Pz./i; D. 0./2.Zwolle: G. R. G. B. / 2.50. Enschedé: Ds. D. J. B. W. ƒ 5, Heilo: J. F. ƒ 2.50. Heer Hugowaard:

C. G. ƒ 2; J. V. d. O. / 3; H. P. ƒ i; K. B. / 2. St. Pancras: J. G. ƒ 2. Landsmeer: Ds. H. L. B. / 5; D. G. Dz. / I. 's-Gravenhage: Bar. M. ƒ 5; Wed. D. D. ƒ 5; Jonkvr. S. M. B. V. Y. / 2.50; H. d. W. /2.5o; D.K. / i; Ds. D. ƒ 2; Jonkvr. B. v. d. P. ƒ 5; D. J.

/ i; A. Bar. v. D. ƒ 5; Dome. d. J. ƒ 5; I- W. P. ƒ i; H. Y. ƒ i; J. G. B. ƒ 2. Alkmaar: J. A. B. / 2.50; C. B. / 2.50; C. P. / 2; J. S.

Woerden: D. E. ƒ i. Bodegraven: C. L. / 1.50. Aarlanderveen: L. S. ƒ 2; G. d. K. / i; P. O. ƒ 0.50. Baarn: H. R. v. d. F. ƒ 2. Hoenkoop: J. B. ƒ i. Doorn: J. v. V. ƒ i. Zegveld: J. V. / i. Krabbendam: K. P. / I. Voorschoten: C. E. / i; C. J. B. ƒ i; J. M. V. K. / 10. Leiderdorp: J. K. / i; C. V. B. ƒ i; L. W. V. G. ƒ i. Enkhuizen: Wed.

J. S. Pz. ƒ 2.50; S. G. / 5; N. G. ƒ 10.

Heinenoord: A. K. / i; D. F. ƒ 2.50; H. L. ƒ 2.50. Leiden: Ds. R. J. W. R. ƒ 5; J. H.

D. ƒ 5; Ds. D. ƒ 2.50; J. B. ƒ i; J. v. D. ƒ 2.50; H. J. V. K. ƒ 1.50; Firma v. D. ƒ 2;

J. M. L. ƒ 0.50; J. C. V. B. ƒ 2; G. M. / I. Zwijndrecht: A. P. ƒ i; F. d. W. ƒ i; M. A. L. ƒ i; B. L. Az. / 2; P. S. ƒ 2; A. v. N. Hz. ƒ 2; D. V. P. / 3; G. V. ƒ 2; W. S. Cz. ƒ 0.50; S. V. d. B. ƒ i; A. R. ƒ i; A. H. R. Jz. / i;

A. L. ƒ I. Rijsoord: C. v. N. ƒ s; M.W./2; J. V. d. L. / i; Ds. S. S. V. ƒ 2.50; P. v. R. / i; K. d. K. / 3; A. R. V. N. Cz. ƒ i; P. K.

/ I. Barendrecht: Wed. M. L. / 2.50; H. W. ƒ 0.50. Stompwijk: D. K. ƒ i; Rijnsburg: J. V. E. Pz. / 2; Ds. W. B. R. ƒ I. Kralingen: ƒ 1; J. H. ƒ i; H. H. ƒ I. Bussum: K. v. P. J. J. H. ƒ 5; C. K. / i; A. S. / 2.50; K. Z. ƒ i; J. G. V. D. ƒ I. Hilversum: Mev. F. F. C. V. F. ƒ 0.75; K. V. d. F. ƒ 0.50; A. S. Az. / i; M. S. ƒ i; F. 1. G. / 0.50; D. O. / i; ƒ 2; G. , v. d. B. ƒ 2.50; J. K. ƒ i; J. A. JGz.

P. V. L. ƒ i; P. V. L. Jr. ƒ i; N. N. / i; J. J. R. / i; P. V. L- / i; J. M. M. / 0.50; Z. / 0.50; A. J. ƒ i; Gez. S. ƒ i; H. E. S. / i;

C. A. G. ƒ i; S. P. D. / 2.50; M. J. v. d. H. ƒ 2.50; H. B. S. ƒ 1.50. Rotterdam: P. v. d.

H. ƒ 2.50; G. F. B. / i; Wed. C. H. ƒ 2.50. Wassenaar: A. v. d. K. /2.50. Amersfoort: C. H. V. D. / I. Bedum: H. R. ƒ 2. Buitenpost: P. P. ƒ I. Franeker: Ds. A. D. ƒ i. Smilde: M. F. ƒ 2; J. A. F. ƒ 2.50; H. V. ƒ i; Ds. G. L. /i. Vlaardingen: M. v. d. B. ƒ i. Amsterdam: Ed. v. d. Neer G. R./2o; W. A. V. E. ƒ s; H. K. ƒ2; Mej. W. M. G. /o.62l/2; P. H. B. ƒ2.50; L. G. W. & Co. ƒ5; J.D.W.

F. ƒ 2.50; J. V. B. ƒ i; F. G. M. Pz. ƒ 2.50;

J. D. F. ƒ 1.50; A. B. B. ƒ s; H. B. ƒ i; J.D. W. ƒ 2.50; Prof. Dr. H. W. B. R. ƒ 5; R. E. V. ƒ i; Ds. A. C. A. ƒ 5; W. F. v. G. ƒ 2;

F. V. d. V. ƒ 5; M. F. ƒ 2.50; W. F. S. ƒ 2.50; K. d. H. ƒ i; G. V. ƒ i; Mej. H. d. R. ƒ 5; P. R Jr. ƒ 5; J. A. S. ƒ 5; J. S. ƒ2.50; M.H. ƒ i; G. N. H. ƒ I. Loenersloot: Ds. v. C. A.

J. B. Hz. ƒ i; Wed. A. K. ƒ 5; Mej. I. C. O. ƒ i; Mej. M. ƒ 5; H. A. K. ƒ i; J. R. ƒ i; J. V. d. B. ƒ i; H. J. V. ƒ i; H. J. K. ƒ i;

G. B. A. F. ƒ 2.50; Wed. J. S. K. ƒ 2.50; H. B. S. ƒ i; N. H. L. ƒ i; A. v. d.W.ƒ i; L.S.

ƒ 2f H. B. ƒ i; A. V. F. ƒ i; J. K. ƒ i; S. v. ƒ 2.50; R. J. S. ƒ 2.50; J. P. S. ƒ2.5o.Zaam- d. B. ƒ i; J. P. C. ƒ 2.50; N. N. ƒ i; P. L. slag: J. M. ƒ 2: J. D. Pz. ƒ i; J. d. F. Pz. ƒ i; L. A. E. ƒ i; A. K. ƒ i; L. d. B. ƒ2.50 ƒ 2; F. AV. ƒ i; C. A. V. V. ƒ 0.50. Axel: H. K. ƒ 0.50; G. V. d. G. ƒ 0.50; J. T. ƒ i; J. d. P. ƒ i; C. N. J. V. R. ƒ 2.50; P. D. ƒ i; E. V. H. ƒ i; L. J. V. ƒ 2; J. H. B. ƒ 2; J. v. P. V. H. ƒ 2.50; Ds. G. K. ƒ i; A. R. ƒ2.50;

ƒ i; G. F. / 0.50; J. S. Jz. / 2.50; Ds. J. W. ƒ 10; D. B. Jr. ƒ i; B. J. v. R. ƒ Ï; P. R. W. / I. Broek op Langendijk: W. B.Jz./i; ƒ i; P. V. ƒ 0.50; H. A. ƒ i; J. H. Z. ƒ i; J. D. Wz. / i; Ds. K. ƒ i; E. S. / i; F. d. B. J. B. ƒ I. Bleiswijk: R. v. M. f 0.50; G. J. J. V. ƒ i; A. M. Sz. ƒ i; C. L. Wz. f i. / i; J. W. Klz. ƒ 2; K. S. f i; P. K. ƒ i; P. B. S. ƒ i; A. R. ƒ 1; J. G. ƒ i; F. F. ƒ i; B.v. Sluiskil: H. d. B. ƒ i. St. Laurens: j. B. / 2.50; Ds. D. B. / s; J. B. Wz. / i; A. V. L. ƒ 2.50; J. M. ƒ i: P. B. ƒ i; Wed. D. P. ƒ i; K. AV. ƒ i; C. AV. ƒ 1.50; J. G. ƒ 1.50; Az. ƒ i; D. S. ƒ 1; K. F. ƒ i; K. M. / i; P. ƒ i; L. H. ƒ i; S. H. ƒ i; J. v. M. ƒ 0.50; D. L. ƒ i; M. G. ƒ I; N.ƒo.5o. OostCapelle: d. G. / I. Broek in Waterland: J. P. ƒ i; P. B. ƒ 1.50. Katendrecht: Z. d. B. ƒ 0.50; Ad. d. V. ƒ i; A. M. ƒ i; C. V. ƒ i; H. W. ƒ i; P. P. Wz. ƒ 2. Nichtevecht: P. M. K. / i; W. J. B. ƒ i; W. K. E. ƒ 0.50; A. E. ƒ i; A. i. 't A. ƒ i; S. d. V. ƒ i; A. d. K. ƒ 1.50; R. F. / I. Neder horst den Berg: J. S. ƒ j. Wed. J. E. ƒ 2; Ar. E. ƒ i; Breukelen: A. G. N. N. /o.5o.Grijpskerke: J. d.AV.Jz.ƒ2; C. L. Naarden: J. H. / 2; W. P. v. W. ƒ 1. D. G- ƒ i; Ds. W. H. G. Jr. ƒ i. Dordrecht: ƒ I. Aagtekerke: P. d. V. ƒ i; J. C. ƒ i. G. F. W. H. ƒ i; C. M. D. ƒ 2.50; Mej. E. Oost Souburg: A. L. ƒ 0.50; J. B. ƒ if J. d.

M. V. W. ƒ i; N. S. ƒ i; M. B. ƒ 2; J. P. v. d. S. ƒ i; C. N. V. d. G. ƒ 0.50; F. S. ƒ 2;

Mej- H. M. K. ƒ 2; N. v. d. G. ƒ i; C. W. J. P. ƒ i; J. S. ƒ i; J. d. V. ƒ i; A. V. ƒ i;

V. R. ƒ 2.50; J. S. ƒ I Barneveld: P. J. A. V. W. ƒ i; G. R. Pz. ƒ 2; W. K. ƒ 2.50.

Apeldoorn: I. C. C. ƒ 2. Westbroek: A. v. D. ƒ I. Tienhoven: P. t. II. ƒ 1.50. Loenen a/d Vecht: L. J. Jz. ƒ i; H. v. H. ƒ i; H. S.

ƒ 0.50; H. V. S. ƒ 0.50. Vreeland: H. H. H. ƒ i; Jb. P. ƒ i; S. P. ƒ 0.50; Jn. P. ƒ o 50; G. M. ƒ 2.50. Oosterbierum: H. J. B. ƒ i. Koog a/d Zaan: Ad. H. ƒ 10. Watergraafsmeer:

W. V. ƒ 2.50. Maasland: P. B. ƒ i. Vlissingen: C. v. H. Az. ƒ 4; Ds. J. H. ƒ i; A. d. B. Az. ƒ o'5o; M. V. ƒ 0.50; L. H. ƒ5; P. W. ƒ 3; C. P. J. D. ƒ i; A.B.ƒo•5o; A.G. ƒ 0.50; H. G. ƒ i; J, C. ƒ i; M. v. d. B. ƒ 2;

M. K. ƒ Ï; B. N. ƒ i; G. C. G. Jr. ƒ i; C. S. Wz. ƒ0.50; P. B. ƒ I. Buiksloot: C.G. ƒ 0.50. Monnikendam: Ds. M. F. ƒ 2.50! P. J. V. ƒ ï. Weesp: G. P. ƒ i; P. K. i; M. v. d. B. ƒ i; A. F. ƒ i; Mej. V. B. ƒ 0.50; Wed. E. V.

ƒ 1-50. Rietveld: P. K. ƒ 2. Oostburg: A. v. M. ƒ 0.50; C. H. ƒ i; M. V. ƒ i; A. V. ƒ i; J. d. V. ƒ i; J. J. C. ƒ 2; J. H. V. C. ƒ 2.50:

J. d. B. ƒ 2; Wed. A. R. ƒ i; Wed. K. ƒ0.50 N. N. ƒ i; J. F. ƒ 0.50; \N. C. ƒ 0.75; W. R. ƒ i; J. V. B. ƒ i; Ds. W. G. Cat. bus ƒ 2; Ds. AV. G. ƒ I. Biggekerke: K. H. ƒ i; J. S. ƒ i; A. L. ƒ 1.50; P. R ƒ 2; A. S. ƒ i; L. S. ƒ i; L. d. R. ƒ 0.75; J. P. ƒ i; Mej. M. S. ƒ I. West Souburg: D. d. S. ƒ i; A. J. Az. ƒ 0.75. Schoondijke: J. PJ v. C ƒ 5; A. v. C.

2.50; J. R. Az. ƒ 2; A. J. d. B. ƒ 2; J. R. Pz. ƒ 0.50; J. d. K. ƒ i; Ds. A. V. d. L. ƒ i; J.J. V. B. ƒ 5, Zuidzande: A. B. ƒ 1.25; J.J. t. H. ƒ I. Middelburg: P. d. W. ƒ i; H. H. ƒ i; W. F. ƒ i; P. B. ƒ 1.50; D. G. ƒ 1.50; R C. V. D. ƒ i; J. H. ƒ i; J! A. V. ƒ i; C. P. ƒ 1.50; A. L. C. C. ƒ 2.50; J. M. ƒ 2.50; Mr.

C. L. ƒ 5; F. K. ƒ i; J. d. K. ƒ i; F. P. D. ƒ i; F. D. ƒ i; C. H. d. W. ƒ i; N.N. ƒ 0.50; Wed. I. M. B. ƒ i; Wed. H. ƒ i; AVed. I. H. P. i; Wed. H. ƒ i; J. K. ƒ 0.50. Koudekerke:

ƒ 5. Ermelo: Ds. M. J. v. d. H.ƒ2.so; E. H. M. W. ƒ i; Ds. J. Z. ƒ i; J. A. ƒ 1.50; A. W. R. ƒ i; Ds. F. K. Ez. ƒ 2.50. Hoogeveen: ƒ 2.50; L. S.ƒ2.5o; H.L.ƒI; D.K. ƒ1; C.P.B. R. B. ƒ I. Naaldwijk: K. K. Az. ƒ 0.50; G. ƒo.53; J.J. ^.5o; C.v.S.ƒ2; J.M.ƒl; A.v.V.ƒI; H. H. ƒ0.50; D. V. ƒ i; J. K.ƒI; K.S.ƒ2.5o. L. V. V. ƒ 0.50; W. V. S. ƒ i; Wed. B. P. ƒ i; Wed. Delft: Mej. V. ƒ i; A. K. ƒ 2; D. d. H. ƒ i; K. W. ƒ3. Strijen: H. v. d. K. ƒ i; J. D. ƒ 10; H.

V. d. N. ƒ2.5o; R. S.ƒI; C. H. S.ƒ2; C.v. d.K.

ƒ I. Katwijk a. Zee: R. O. ƒ 2.50. Sassenheim: B. & v. L. ƒ 5. Ter Neuzen: J. D. Az. ƒ 2.50; Wed. P. d. H. ƒ 2.50; Ds. R. W. d. J. ƒ i; J. A. d. J. ƒ 2.50; G. W. ƒ 3; M. d. R

V. 2.50; A. V. d. B. ƒ 1.50; Wed. G. A. H. S. K. L. ƒ 0.50; H. H. ƒ i; J. J. d. F. ƒ i; ƒ 10. Assen: S. F. B. ƒ 0.50. Overschie: J. D. M. ƒ i; Erv. H. H. ƒ 2; J. W. ƒ i; G. G. P. ƒ i; J. G. V. ƒ i; J. V. E. ƒ i; A. v. AV. ƒ 2.50; A. d. K. ƒ i; H. d. K. ƒ i; A. d. E. ƒ i; P. B. ƒ i; J. R ƒ i; J. v. D. ƒ 2; R. ƒ i; P. M. ƒ i; A. A. S. ƒ 0.50; C. v. d. B. Wed. K. B. ƒ I. Waddingsveen: H. B. Jzn. ƒ i; J. D. Fz. ƒ i; Wed. J. P. O. ƒ 0.50; AA^ed. L. V. d. R. ƒ I. Sas van Gent: J. W. ƒ 5. Serooskerke: P. S. d. S. ƒ 0.50; W. M. ƒ i;

B. ƒ i; C. C. ƒ 0.50; P, M. ƒ i; A. J. d. V. ƒ 0.50; J. D. ƒ i; A. D. ƒ i; M. D. ƒ 0.50;

R A. ƒ i; J. A. ƒ i; D. J. ƒ 2.50; M. B. ƒ i; AVed. J. C. V. S. ƒ 0.50; Wed. H. R. ƒI; Mèj.

J. ƒ i; Mej. P. J. V. ƒ I. Aardenburg: Ds. G. H. ƒ 2.50; Mej. E. L. ƒ 0.50; A. S. L. ƒ0.50; AVed. M. Z. V. d. P. ƒ 2; Wed. A, O. ƒ 2.50;

S. M. O. ƒ i; A. S. L. ƒ 1.50. Meliskerke: L. D. ƒ i; A. J. Jzn. ƒ i; J. D. ƒ i.

Boek- en CourinitdrukkcriJ:

DB ROEVER KEÖBEE & BAKELS,

Amsterdam,

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van zondag 27 maart 1898

De Heraut | 4 Pagina's

Gereformeerd Gymnasium,

Bekijk de hele uitgave van zondag 27 maart 1898

De Heraut | 4 Pagina's

PDF Bekijken