Bekijk het origineel

R.J FEITSME.

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie

R.J FEITSME.

3 minuten leestijd

Pe Vereeniging tot stisMing eeser Cliristeiijke School, ie Broek a/d. Akkerwoude,

vermeldt met dankbaarheid de ontvangst der volgende giften: Nagiften: uit Dokkum ƒ 39.25; uit Reitsum f2.50; uit Wanswerd ƒ5; Anjum ƒ 15; uit de Friesche kerken ƒ 93.53I/2; van Fr. Jong.-vereen. ƒ 20.05; van Fr. Jonged.-vereen. ƒ 28.50.

(Zie specif, opgave in de Friesche Kerkbode van 18 Maart en 2 April No. 542 en 544).

Voorts van: Ds. H. H. V. te R. / 5; C. v. Sch. V. A. te R. ƒ 1.50; T. J. B. te Z. ƒ 0.50; T. J. W. te Z. / i; K. H. B. te Z. ƒ I; Wed. G. J. O. te Z. ƒ 0.50; B. A. te Z. ƒ i; R. v. W. te Z. /1; busje van Vriendenkrin te D. en W. /2.25; N. N. te D. ƒ1.50; D. K. te K. ƒ 0.25; A. W. te K. ƒ i; Adr. W. te K. /1; P. B. Pz. Sr. te K. ƒ 0.50; P. B. Pz. Jr. te K. ƒ 0.25; Ds. J. Z. te K. / 0.50; Ds. J. R. te K. ƒ 2.50 en catechisatiebus ƒ7.50; G. t. B. te K.ƒ0.25; Mej. Wed. C. L.~P. te L. ƒ i en jaarl. ƒ i; Mej. U. F. van B. te L. ƒ3; van een jonged. te A. ƒ 0.25; Mej. Wed. R. te O. ƒ 2; N. N. (door Ds. H. H.) ƒ 0.25; Ds. H. H. te S. ƒ i; O. P. te Nijm. /"20; gevonden in de coli. te K. ƒ 1.50; L. B. te M. ƒ i; C. v. N. G. ƒ 3; verzameld door Br. J. v. d. M. te S. van E. ƒ10.40; D. L te G. ƒ1; J. A.V.N, te M. ƒ 0.60; K. S. te G. ƒ 10; C. J. ƒ i; A. H. te S. ƒ 5; Mej. D. W. G. te U. ƒ25 en jaarl. ƒ2; M. M. te D. ƒ i; H. O. te S. ƒ25; X. ƒ2.50.

Geref. kerken buiten FriesL: Aalten B ƒ 7.50; Veere ƒ 2; Oost-Souburg ƒ i; Voorburg ƒ2.50; Marken' ƒ 2; Weesp A ƒ i; Capelie a/d. IJsel ƒ2; Klundert ƒ 46; Hazerswoude ƒ 2; Gendringen ƒ4.13; Schiedam B ƒ 7.50 toez.; Moerdijk ƒ 3.18; Uithuizen ƒ5.

Jongel.-vereen. buiten FriesL: Veere ƒ 1.50; Nieuwendam ƒ1; Middelburg ƒ i; Nieuwendijk ƒ1; Schiedam ƒ2.40; Leimuiden ƒ1; Rozenburg ƒ 1-571/2; Gouda ƒ1; Haastrecht/2.50; Alkmaar ƒ1; Voorschoten ƒ2; Zwijndrecht ƒ3.04.

Jonged.-vereen. buiten FriesL: Zeist ƒ 2.50; Bierum ƒ2.50; Katwijk a/d. Rijn ƒ4; Zierikzee ƒ1; Schiedam B ƒ 5; Vereen. „Martha", afz. Mej. J. M., postm. Leiden ƒ 2.50; Zaandam A ƒ 1.25; Velzen ƒ 1.60; Zaandam (De Zaaier) ƒ1; Zwijndrecht ƒ 5.

Gev. in de coll. te Kollum B ƒ 1.50; van de kinderen der Chr. school te Dokkum ƒ 10.66.

Jaarlijksch voor de instandhouding van Graaf V. L. S. te A. ƒ 5.

Deze verantwoording loopt tot 30 Maart j.l. Zeer hebben al deze giften onze harten vervuld met innige dankbaarheid aan den Heere en de vriendelijke Gevers en Geefsters. We hebben goede hope, dat de Heere onzen arbeid zal doen gelukken. Doch we zijn er nog niet. Ruim ƒ 1200 werd ons tot hiertoe gezonden, nog wel niet de helft, toch een goed begin. Zijn er nog geen vrienden, die ons met hun gaven willen verrassen? „De Broek" is arm, maar smachtend zien vele ouders naar den dag uit, dat de Chr. school zal geopend worden. Namens 'tBestuitr voornoemd, R. J. FEITSMA,

Secret.-Fennirigm,

m

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van zondag 10 april 1898

De Heraut | 4 Pagina's

R.J FEITSME.

Bekijk de hele uitgave van zondag 10 april 1898

De Heraut | 4 Pagina's

PDF Bekijken