Bekijk het origineel

Officieele Berichten.

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie

Officieele Berichten.

2 minuten leestijd

(Met verkorting uit hei Kerkblad van 22 April '98.J Vergadering der Classis Amersfoort, gehouden te Baarn 12 April 1898.

De vergadering wordt op gebruikelijke wijze door den praeses Ds. W. den Hengst geopend.

Uit het onderzoek der credentie-brieven blijkt, dat al de kerken wettig vertegenwoordigd zijn.

Ds. O. Los van Scherpenzeel, voor 't eerst in de Classe zitting nemende, wordt door den praeses welkom geheeten. Met blijdschap wordt vernomen, dat de gezondheidstoestand van Ds. van der Sluijs van Baarn veel verbeterd is, en ZEerw. deze week weer in zijn gemeente wenscht terug te keeren om den arbeid langzaam te hervatten.

Besloten wordt, het volgende voorstel ter Synodale tafel te brengen: De Gereformeerde kerken houden op den avond van 31 Aug. voor de troonsbestijging van onze geƫerbiedigde Koningin een ure des gebeds; Bij de rondvraag van Art. 41 verneemt de vergadering met blijdschap, dat te Nieuw-Loosdrecht pogingen worden aangewend tot het bekomen van een leeraar. De Classis verzekert steun voor zooveel haar die mogelijk is, en wekt de broeders predikanten op, die geen consulentschappen hebben, in de komende 3 maanden genoemde kerk met prediking te dienen.

De kerk van Oud-Loosdrecht zal de volgende Classis tegen den zen Dinsdag in Juli samenroepen. Zoo zij in overleg met de depataten voor spoedeischende zaken mocht oordeelen, dat het komend Agendum, der Prov. Synode een vervroeging der Classis noodzakelijk maakt, dan zal zij de Classis bijeenroepen in het begin van Juni.

De assessor eindigt met dankzegging.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van zondag 24 april 1898

De Heraut | 4 Pagina's

Officieele Berichten.

Bekijk de hele uitgave van zondag 24 april 1898

De Heraut | 4 Pagina's

PDF Bekijken