Bekijk het origineel

Jaloerschheid.

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie

Jaloerschheid.

3 minuten leestijd

Zuid-Hollands kerkblad acht dat 's-Gravenhage en Arnhem, Friesland en Zeeland jaloersch moeten zijn van den vooruitgang der Zendingszaak in Rotterdam en Amsterdam.

De redactie zegt er van, na het Amsterdamsch concept-besluit te hebben meegedeeld :

Bij zulk een voortreffelijken regel mag onder den zegen des Heeren goede voortgang verwacht worden.

Ga zóó weldra de ééne Dienaar des Woords na de andere tot den arbeid voor het Woord onzes Gods op Java in.

Het is voor andere kerken, om jaloersch te worden. Of staat het leven der Gemeente van Christus daarvoor niet hoog genoeg, dat zij jagen zullen naar de eer om in den Naam des Heeren hare Dienaars naar de heidenen te zenden ?

Och! brak die dag toch spoedig aan, dat iiiet slechts van Amsterdam en Rotterdam, gelijk reeds vap Utrecht, maar ook van 's-Gravenhage en Arnhem, ook uit Zeeland en uit Friesland, en zoo verder, de waarheid van het geloof der Kerken in de uitzending van Dienaren des Heeren tot prediking van zijn Woord openbaar werd.

Het kan altijd, wat de Heere gebiedt.

Maar onze zonde maakt de scheiding, 't Is onze zonde, als er nog-geen eenheid der kerk gevonden werd. 't Is onze zonde, als het leven en de kracht der kerk wordt verteerd door dingen, die niet van boven zijn. 't Is onze zonde, zoo de geest van doode berekening de plaats van de berekening des geloofs heeft ingenomen.

In Amsterdam rekent men om het te doen, niet om het te laten.

Zij er heilige jaloezie, ook onder de Dienaren des Woords, om tot dezen dienst onder de heidenen verwaardigd te worden.

' De Heilige Geest geve getuigenis in het midden der gemeenten. En wie ooren heeft, die hoore, wat de Geest tot de gemeenten zegt.

Wij verstaan deze stemming des gemoeds.

Toch schatte men hetgeen dusver in de grootere steden gedaan werd, niet te hoog.

Utrecht nam één missionair predikant over, maar in een zin, waarin Arnhem en 's-Gravenhage, Zwolle en Middelburg het evengoed hadden kunnen doen, d. w. z. zonder daardoor de algemecne Zendingkas veel te ontlasten. Dat zal wel komen, maar het is zoover nog niet.

Amsterdam is aan een concept-besluit toe, maar van daar tot de uitzending ligt altoos nog een niet zoo kleine afstand.

In Rotterdam is men zoo wat evenver, en kan nog evenmin gezegd, dat de vuurproef begonnen is.

Dit kon ook niet anders.

Zulk een uiterst gewichtige zaak kan men niet ondoordacht en plotseling doorzetten. En ook de vaste Synodale rege-Hng van de kerken is er nog niet.

Laat men daarom elders niet ontmoedigd worden.

Straks gaan er predikanten naar Indië uit alle hoeken van het land.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van zondag 29 mei 1898

De Heraut | 4 Pagina's

Jaloerschheid.

Bekijk de hele uitgave van zondag 29 mei 1898

De Heraut | 4 Pagina's

PDF Bekijken