Bekijk het origineel

Officieele Berichten.

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie

Officieele Berichten.

2 minuten leestijd

(Met verkorting uit het Kerkblad van i^fuli '98.^

Kort verslag der Prov. Synode van Zeeland, gehouden 22 Juni 1898, te Middelburg in de Gasthuiskerk, Lange Delft.

De Synode wordt geopend door Ds. J. Hulsebos namens de roepende kerk van Middelburg. In het moderamen worden gekozen: Ds. A. Littooij praeses; Ds. J. H. Donner Jr. scriba; Ds. R. J. van der Veen en Ds. W. A. Vrolijk Jr. assessoren.

Van de vele behandelde voorstellen en rapporten noemen wij het besluit der Classis Middelburg om de aandacht der Prov. Synode te vestigen op de noodzakelijkheid van nauw toezicht bij het overkomen van gezinnen uit het Hervormd genootschap met het oog op het facultatief stellen van den Doop. „Indien de ouders verklaren, dat zij zich niet herinneren, of de kinderen wel gedoopt zijn in den naam van God Drieëenig, wordt de Doop voor rekening van de ouders gelaten. Alleen dan, wanneer de ouders verklaren, stellig te weten, dat hun kind niet in den naam des Drieëenigen Gods gedoopt is, oordeelt de Classis, dat men aan zulke kinderen, als niet gedoopt zijnde, den Doop behoort toe te dienen."

Na korte bespreking besluit der Synode, op voorstel van Ds. J. Hulsebos, de tweede alinea te schrappen en het aldus gewijzigde voorstel aan te nemen.

Schrijven van de Provinciale Synode van Friesland inzake een ure des gebeds op 31 Augustus a. s.

Naar aanleiding van dit schrijven besluit de Synode de kerken in Zeeland op te wekken om den 3ien Augustus een ure des gebeds te houden. Deze opwekking zal geplaatst worden in het Kerkblad en de Zuider Kerkbode.

De volgende Provinciale Synode zal D. V, gehouden worden te Goes.

Hierna werd de veegadering op gebruikelijke wijze door den voorzitter gesloten, nadat Ds.

R. W. de Jonge was voorgegaan in gebed en dankzegging.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van zondag 17 juli 1898

De Heraut | 4 Pagina's

Officieele Berichten.

Bekijk de hele uitgave van zondag 17 juli 1898

De Heraut | 4 Pagina's

PDF Bekijken