Bekijk het origineel

,,EFFATHA''.

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie

,,EFFATHA''.

5 minuten leestijd

99

Giften ten Tbehoeve van

E: : F" i^ A T H ^'%

van

1 FEBRUARI—31 JULI 1898.

Busje mevr. L. te K. ƒ 3, door H. R. te W.: A. W. / 0.80, H. J. A. / 0.60, G. M. ƒ 0.60, P. C. M. / 0.60, T. V. /o.5o, G. H.K./o, 9o, A. J. A. A. / I, D. A. G. / 0.60, F. te W. ƒ 0.60, J. AV. V. ƒ I, Jongel. verg. S; D. G. te V. door J. F. 4.53, Ve coU. Geref. Kerk te A. door W. N. de L. / 2.33I/2, Chr. Meisjesverg. . te A. door K. M. J. O. ƒ 2.50, van diverse leden der Ger. Kerk te H. / 9, mej. J. M. V. te R. / 0.50, Diac. Geref. Kerk te Sch. L. door Ds. C. H. / 5, uit de kas der afd. te 's-H. ƒ 50, verzam. op de wekel. bijeenkomsten te N. door Ds. J. H. D. ƒ 8.15, coll. te K. door Ds. G. H. V. K. ƒ 27, 60, coll. Geref. Kerk. H. c. a. door P. L. ƒ 1.21, N. N. te VI. door J. Sch. / 1.50, gev. in de collecte Geref. Kerk Z. c. a. door Ds. P. K. ƒ 2.50, Ds. M. K. te Sch./i, van VI. te Sch. door Ds. K. ƒ 0.50, gevonden in de coll. te B. door Ds. E. ƒ 2.50, A. G. M. te H. ƒ 5, Chr. Jongel. verg. „Josia" te B. door P. C. V. E. ƒ 1.47I/2, gev. in de coll. te U. door J. D. ƒ I, Meisjesverg. te N. ƒ 5. Jongel. verg. „Pred. 12 : ia" te F. door H. v. d. M. / 2.50, Ds. W. M. te G. O. ƒ 2.50, D. F. een kleine feestgave ƒ i, Diac. Ger. KerkteR./i, uit de bus in het huis Effatha ƒ 46.46I/2, N. N. door V. S. te 's-H. ƒ 2, 50, uit het busje mej. G. te 's-H. / 2, mej. V. te 's-H. ƒ 1.50, uit het busje van mej. S. te 's-H. ƒ 1.45, uit het busje van J. te 's-H. ƒ 3.89I/2, coll. Geref. Kerk te Z. door H. v. D. ƒ 3.40, H. M. te A. door Ds. Bosch ƒ 2.60, P. d. J. B. te A. / 2.50, coll. bruiloft Z. door H. W. / 3.121/2, gev. in het kerkz. te Z. door H. W. ƒ i, coll. openb. verg. te 's-H. door den BI. ƒ 24.05, Centsverg. der jonged.verg. te A. door Ds. G. B. ƒ 2.50, E. S. te ten P. ƒ 0.50, F. B. te ten P. ƒ 0.50, K. V. te id. ƒ I, fam. D. te Kr. ƒ 0.50, J. St. te id. / 0.50, W. J. K. te id. ƒ i, VV. S. ten H. te W. ƒ I, P. N. te W. ƒ 0.50, H. H. te W. / I, collecte geh. op de conferentie te E. door J. V. B. ƒ 7, 80, ged. coll. der Geref. Kerk te A. door J. B. / 60, gev. in de coU. Ger. Kerk te O. ƒ i, coll. jaarf. Jongel.verg. „Paulus" te D. door L. M. Str. 2.87I/2, 1/5 coll. Geref. Kerk te F. door C. A. v. D. ƒ 3.70, I/2 coU. Geref. Kerk te E. door G. G. / 6.44, coU. Geref. Kerk te K. door B. L. ƒ 8, 1/4 coll. Geref. Kerk te K. ƒ 22.69 door C. K., gev. in de coll. Ger. Kerk M. door H. de H. ƒ i. J. H. ƒ I, N. N. / I door id., van een overledene door mevr. C. ƒ 100, mevr. v. d. Br. te M. door Ds. van M. ƒ 2.50, G, B. te Z. door prof.

L./5-

Door den heer L. C. Oranje: van r Febr.— 30 Juni '98. Collecte jaarf. Jongel. en Jonged. verg. Z. / 10, coll. jaarf. zangv. S. D. G. te L. ƒ 4.36, O. K. te O ƒ 3, C. de B. te R. / 1, Ger. Jongel.verg. te Zw. / 5, door L. W. v. Giesen de L. uit de busjes no. 23, 24, 25, 26, 61, 62 en 63 ƒ 10.961/2, door mej. v. d. H. van mej. H. B. te O. ƒ i. Wed. V. te id. /1, C. K. te O, ƒ 0.50, J. W. te O. / i, J. R. te O. / 0.20. C. H. te O. / 0.50, C. J. te A. ƒ 0.50, G. te A. ƒ 0.50, A. J. V. d. L. te A. ƒ 0.50, C. R. ƒ 0.50, H. J. L. te A. / i, mej. V. d. L. V. B. ƒ I, dames de P. / i, mevr. V. / 2.50. J. de P. / 2, W. v. R. ƒ I, uit het busje te K. a/d R. ƒ 1.00I/2, mej. M. H. te R. te R. y I, uit het busje van Ds. C. J. E. te D. ƒ 3.85, uit het busje van A. H. te Gouda /8, door K. H. te L. van P. W. ƒ 2, Wed. J. A. R. door Ds. A. te D. ƒ i, Geref. Kerk te N. ƒ 5. verz. op het 35-j. huwelijksfeest van J. H. T. te R. ƒ 2.60, door J. J. O. van de Zondagsch. te 's-Gr. ƒ i.oi, J. Th. O. te Leiden ƒ 0.50, uit het busje van B. v. N. te Zw. ƒ 2, uit het busje van eenige catechisanten te Fr, / 2.50.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van zondag 21 augustus 1898

De Heraut | 2 Pagina's

,,EFFATHA''.

Bekijk de hele uitgave van zondag 21 augustus 1898

De Heraut | 2 Pagina's

PDF Bekijken