Bekijk het origineel

F.VAN RIJSENS.

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie

F.VAN RIJSENS.

3 minuten leestijd

Uitgave van I. B. WOLTEES, te Orouingen.

OitK ranieTorüteii 9

DOOR

ï^. ^^]X I^^U^EI^^.

Leeraar aan de Rijks Hoogere Burgerschool en Arrondissements-schoolojziener te Groningen.

MET

PORTRETTEN VAN

Prins Willem I, Prins Maurits, Prins Frederik Hendrilc, Prins Willem II, Prins Willem III, Prins Willem IV, Prins Willem V, Koning Willem I, Koning Willem II,

Koning Willem III, Koningin-Begentes Emma, Koningin Wilhelmina.

Brijs gebonden f 1.60; ingenaaid f 1.40.

BEOORDEELINGEN:

))De aanstaande Inhuldiging deed een vloed van Oranje-litteiatuur opkomen, hoog van tint, meer gerimpeld dan statig golvend, eerbiedigend dam noch dijk. Nu, dit was steeds Hollandsche usantie. Energiek is de uiting van den volksgeest bij zulke gebeurtenissen gemeenlijk niet, en quantiteit wil dan goed maken wat in qualiteit minboeiende kracht bezat.

Ook over onze Oranjevorsten is deze maanden rusteloos geschreven, nog eens en nog eens weer hetzelfde na- en oververteld, ook wel in vlotte, zooal niet vloeiende verzen gezongen.

Wil men nu onder dezen vloed schrifturen althans een enkel geschrift over onze Oranjevorsten hebben, dat blijvende waarde bezit,

laat men èL-sca.Vzxi'Ki)%e.xi%y> Onze Oranjevorsten" nemen, dat bij Wolters te Groningen het licht zag.

Dit is wetenschappelijk geheel op de hoogte. Het is beknopt in den vorm. Het is deftig en toch boeiend van stijl. En al is de schrijver een der onzen niet, toch is hij zoo historisch getrouw, en zoo eerlijk onpartijdig, dat zijn geheele voorstelling van onze Oranjevorsten zoo goed als van den aanbeginne tot den einde in ons kader past." {De Standaard, 10 Aug.'98.)

Goed geschreven, d. w. z. met kennis en tevens ondei-houdend, warm van toon, en ook — dit strekt den uitgever tot eer —, keurig van vorm, zal dit boekje een der beste blijken welke in

dezen tijd het licht zien. — Ook aan de portretten is veel zorg besteed. {Het Vaderland? )

De heer F. v. Rijsens, die reeds meermalen over onze vad. gesch. schreef, heeft opnieuw een werkje uitgegeven, dat o. i. zeer verdient te worden gelezen. Op onopgesmukte, maar onderhoudende wijze geeft de schrijver ons een hoogst onpartijdige beschrijving van ons vorstenhuis, aanvangende met Willem den Zwijger. Om de personen uit dit Huis groepeert hij een goed deel onzer historie, en zonder ooit in vervelende uitweiding te vervallen, weet hij allerlei merkwaardige voorvallen en gezegden in zijn verhaal in te lasschen, waardoor de karakters van de personen te duidelijker in het licht

komen. Het werk bevat van alle regeerders uit dat Huis een zeer fraai portret.

Blijkbaar is de schrijver een bewonderaar van ons Vorstenhuis, maar dit belet hem niet de fouten, door verschillende leden van dat Huis begaan, onbewimpeld aan te duiden.

Zoo licht wordt men, bij de beschrijving onzer historie, partijdig tegenover de eene of andere richting, en tracht men, om daaraan te ontkomen, zich te hullen in eene schijnbare, doch

doorzichtige neutraliteit. De schrijver is dat gevaar ontkomen. Hij is oprecht en waar.

Moge het werkje van den heer v. Rijsens in alle kringen veel lezers vinden. Het kan niet anders dan goed doen. {De Nederlander.)

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van zondag 11 september 1898

De Heraut | 2 Pagina's

F.VAN RIJSENS.

Bekijk de hele uitgave van zondag 11 september 1898

De Heraut | 2 Pagina's

PDF Bekijken