Bekijk het origineel

BOEKHANDEL VOORHEEN HÖVEKER & WORMSER

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie

BOEKHANDEL VOORHEEN HÖVEKER & WORMSER

1 minuut leestijd

Mi^itlIIiOOZE

YEHMOOTliCH/tP

BOEKHANDEL VOORHEEN HÖVEEER & WOBMSEB,

GEVESTIGD TE AMSTERDAM.

l^Iaatsclxappeïijli Kapitaal ƒ SlO^OOO.-,

Tvaarvan f 180, 000.— geplaatst en volffestort. commies ARissmy:

W. HOVY, Lid der Provinciale Stateti van Noord-Holland. H. W. VAN MARLE, Gep. Generaal-Majoor. C. W. H. VAN DER POST, Consul-Generaal der Nederlanden, te Fatiresmith (Oranje-Vrijstaat). J. TH. STAKENBURG, te Amsterdam. E. G. WENTINK, Lid der Provinciale Staten van Utrecht, te Schalkwijk. DIRECTIE:

J. A. WORMSER, Directeur. J. A. WORMSER Jr., Adjunct-Directeur te Pretoria. H. WORMSER, Adjunct-Directeur.

4/2 pCt. Obligatie-Leening, groot ƒ50, 000.-,

yrevó.eeia in Ohliffatiën van f lOO.— en f 500.—.

De ondergeteekenden berichten, dat zij INSCHRIJVINGEN te hunnen kantore zullen aannemen op voornoemde

5 0 0 41/2 |»€t. Obligatiën k f lOO.—

of 100 41/2 pCt. „ „ „ 500.—

tot den Icoers van ÏOO pCt, ,

op Woensdag 28 September 1898,

van des voormiddag s lO tot des namiddags 4: nar.

PROSPECTUSSEN en INSCHRIJVINGSBILJETTEN zijn bij hen verkrijgbaar.

AnSTEKD& I, 23 September 1898.

» i aKËNDunU, W£01UUFF & vO.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van zondag 25 september 1898

De Heraut | 2 Pagina's

BOEKHANDEL VOORHEEN HÖVEKER & WORMSER

Bekijk de hele uitgave van zondag 25 september 1898

De Heraut | 2 Pagina's

PDF Bekijken