Bekijk het origineel

Officieele Berichten.

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie

Officieele Berichten.

2 minuten leestijd

(Met verkorting uit het Kerkblad van 23 Sep. '98.)

Kort Verslag der Vergadering van de Classis Haarlem, gehouden 13 September 1898.

In de njiddagzitting komt aan de orde eene aanvrage van Ds. J. Goris, gesteund door den kerkeraad te Wormerveer, om emeritaatsverklaring wegens zwakke gezondheid van Z.Ew.

Na ernstige, deelnemende bespreking wordt eene commissie benoemd, die in loco nader onderzoek zal instellen, om een volgende vergadering te dienen van advies.

Een voorstel van den kerkeraad te Haarlem A om zonder op gedane zaken terug te willen komen, als regel aan te nemen, dat zonder overlegging van een geneeskundig attest aan jonge predikanten geen emeritaat wordt verleend, wordt met 15 tegen 14 stemmen verworpen.

Een protest van den raad der kerk te Haarlemmermeer 0/z.. tot strekking hebbend revisie van de emeritaatsverklaring van Ds. D. op eene vorige vergadering, wordt insgelijks verworpen.

Aan broeder Brederveld, wien door de Prov. Synode van N.-Holland, gehouden 22 Juni, vergund is te mogen staan naar de bediening des Woords, volgens Art. 8 D. K., wordt toezegging gedaan, dat hij D. V. op de e.k. vergadering gelegenheid zal hebben examen te doen. Deputaten ad examina nemen op zich deze zaak te regelen.

Wordt besloten, dat in deze Classis een kas zal zijn voor emeriti predikanten, pred. - weduwen en - weezen; Ds. Breukelaar wordt benoemd tot penningmeester; in alle kerken zal tweemaal per jaar voor deze kas worden gecollecteerd; het eventueel ontbrekende zal door omslag worden verkregen.

KAMPEN. De Raad der Ger. kerk alhier verzoekt beleefd, maar dringend, om spoedige toezending van doopattesten van jongelieden, die het Ger. Gymnasium, het Instructiebataillon of andere inrichting van onderwijs alhier bezoeken.

Dit is zeer noodig voor behoorlijk toezicht op catechisatie, kerkgang etc.

J. A. G. DE WAAL, Scriba.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van zondag 25 september 1898

De Heraut | 2 Pagina's

Officieele Berichten.

Bekijk de hele uitgave van zondag 25 september 1898

De Heraut | 2 Pagina's

PDF Bekijken