Bekijk het origineel

Gemengd nieuws.

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie

Gemengd nieuws.

3 minuten leestijd

Een zestal jaren' geleden verliet de graaf von Hoensbroech de orde der Jezuïeten om tot de Evangelische kerk over te gaan. Op bezadigde wijze gaf de Duitsche graaf rekenschap van het verlaten der orde; het scheen wel dat deze edelman alleen uit beginsel, zonder geprikkeld te zijn door bijoorzaken de rijen der Jezuïeten had verlaten, gelijk ook te voren zijn toetreding tot die orde een daad van eerlijke vrije overtuiging geweest was.

De gewezen Jezuïet werd redacteur van de TfZg"ticAe Rtmdschau en van het Deutsche Wachenblatt en bestuurslid van de Evangelische Bund. Op eens heeft de graaf de beide redaction nedergelegd en ook bedankt voor het lidmaatschap van het bestuur van den Evangelischen bond, al verklaarde hij ook, dat hij getrouw zou blijven aan de zkak die de bond voorstaat.

Wat was van dit alles de oorzaak? Het schijnt dat de graaf het slachtoffer geworden was van een makelaar in huwelijken. Door middel van een advertentie heeft hij een vrouw gezocht. Graaf v. H. verzekert echter dat hij nimmer een huwelijksadvertentie geplaatst heeft, maar ook dat hij niet in staat is de machinatie, waaraan hij ten prooi is, op dit punt op te helderen.

Doch aan de andere zijde houdt men vol dat de graaf wel een advertentie plaatste en daarin zelfs seen rijke dame, kerkgenootschap onverschillig" vroeg.

Dit is nu voor een man die uit overtuiging de Jezuïeten-orde verliet, niet eervol. Het bestuur van den Evangelischen bond, blijft echter aan de achtbaarheid van het karakter van den graaf gelooven en gaf daarom op zijn bedankbrief het volgende antwoord:

«Met" diepe smart hebben wij de verklaring ontvangen, dat gij uit het Hoofdbestuur uittreedt; maar deze smart was slechts de laatste druppel van den bitteren beker die wij om uwentwille en met u gedronken hebben. Wij begrijpen hoe gij tot dit besluit gekomen zijt. Gij wilt niet, dat er om uwentwille een schaduw op den Evang. bond vallen zou. Wij begrijpen ook, dat wij om u de rust, waaraan gij behoefte hebt, te doen hervinden, voor het oogenblik uwe vrijheid moeten geven.

Niet in staat het net te verscheuren waarin gij verstrikt zijt geworden, kunnen wij niets meer doen dan u de verzekering geven van het voortdurend vertrouwen, dat wij in uwe volkomen achtbaarheid stelleii. Wij leven in het vaste geloof, dat de God van gerechtigheid en waarheid u na korter of langer tijd weer openlijk tot eere brengen en u de vreugde teruggeven zal van weder aan onzen arbeid deel te nemen.»

Hieruit blijkt dat ook de leden van het hoofdbestuur van den bond iets onverklaarbaars in de verhouding van den graaf en den makelaar in huwelijken vinden. WiUicht blijkt het later dat de graaf in een hem gespannen strik is gevallen.

Maar hij had in zijn positie dubbel op zijn hoede moeten zijn.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van zondag 25 december 1898

De Heraut | 4 Pagina's

Gemengd nieuws.

Bekijk de hele uitgave van zondag 25 december 1898

De Heraut | 4 Pagina's

PDF Bekijken