Bekijk het origineel

„Dr. Scheurer's Hospitaal.”

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie

„Dr. Scheurer's Hospitaal.”

9 minuten leestijd

T^ereeïiig-iiig-

Jr. Scleirer's issitaal."

Ontvangen aan Contributiën: Aalten: 12 h. 30; Amersfoort 15 h. / 36.50; Amsterdam ICO h. f 263; 10 h. jaarl. / 78; van vorig halfj. / 23.75; Anjum 2 h. / s; Apeldoorn 14 h. / 35; Arnhem 21 h. ƒ 57.50; Assen 4 h. / 9; Alfen 10 h. / 21.25; Baarn 10 h. / 25; Beekbergen v. half]. 3 h. ƒ 7.50; Bodegraven 21 h. in 3 m. /26.25; Deventer ioh./26.so; Dieren II h. / 27.50; Dinteloord 4 h. / 10.50; Dordiecht 17 h. f 2, 9, 2 jaarl. / 6; Driebergen vorig halfj. 18 h. ƒ 45; dit halfj. 17 h. /42.50; Ermelo 20 1. / 9.75; Enschedé 53 h. ƒ131.50; Ede 4 h. ƒ 10; Gorinchem 15 h. / 37; Gouda 3 h / 10; Gasselter-Nijveen 12 h. ƒ 30; Goes 6 h. / 15; 's Gravenhage 36 h. (5 jaarl.) / 108.50; Groningen 18 h. ƒ 45; Harlingen II h. ƒ 27.50; Haarlem 16 h. /39.25; Hazerswoude 4 h. ƒ10; Hilversum ro h./25, Helder 7 h./ 19.25; Heelsum, niet ontv.; Harderwijk, nietontv.; Hoogeveen 5 h. /12.50; Heerde 3 h. 3 m. / 3.75; Kampen 28 h. jaarl. ƒ 140; O.- Kapelle niet ontv. K.lundert3 h./7.so; Kolluni 8 h. / 17.50; Leiden 12 h. / 40, 5 jaarl. ƒ 4; Leeuwarden 20 h. ƒ 45.75; Oosterbierum i h. / 2.50; Rinsumageest 4 h. / 11; Genum en Reitsum i h. ƒ 2.50; Lemmer 5 h. ƒ 9.50; Leiderdorp, Zoeterwoude, Aarlanderveen 7 h. / 17.50; 2 nagek. contrib. ƒ 0.50; Maasland 10 h. / 26.25; Maassluis 16 h. / 4°; Marken 6 h. ƒ 11; Middelburg, Serooskerke, Biggekerke, Koudekerke, Abeele, 21 h./47.7S; Domburg ƒ 6.50; Meppel 10 h. / 23.75; Monnikendam 3 h., 3 m. / 3-7S; Nieuwveen 6 1. f T, \ Nieuwendijk 10 h. / 26; Nijkerk 15 h. / 40.50; Nijmegen 14 h. / 35; Purmerend 22 1. / 11; Rotterdam 144 h. / 360, 14 1. ƒ 7; Schiedam 11 h. ƒ 25; Schoonhoven, Willige Langerak 6 h. ƒ 18; Smilde 5 h. 13 1. (i jaarl.) / 13.50; Sneek 10 h. / 25; Woudsend i h. ƒ 2.50; Joure I h. ƒ 2.50; Witmarsum ƒ 2.50; Gauw, Goënga, Sybrandaburen 3 h. ƒ 7.50; Oppenhuizen 2 h. / 5; Oosterend 2 h. / 5 ; Heeg 8 h. / 20; Sas van Gent niet ontv.; O. en W. Souburg

4 h. ƒ 9.50; Strijen 5 h. / 12.50; v. halfj. /lo; Steenwijk 3 h. /7.50; Utrecht 32 h./8o; Uithuizermeede 7 h. ƒ 16.50; Velp 15 h./37.5o, I halfj. /0.50; Velzen, IJmuiden, Beverwijk 6 h. /15; Vlaardingen 7 h. /21; Vlissingen 18 h. /46; Voorschoten niet ontv.; Vorden niet ontv.; Voorthuizen 3 h. /7.50; Voorburg 7h./i7.so; Wageningen niet ontv.; Waal op Texel niet ontv.; Waddingsveen 8 h. 3 m. /10; Wagenborgen 5 h. /lo; O. Wetering 12 h./3o; Wons/8.50; Winterswijk 12 h.jaarl. ƒ 6ojZaandam9h./22;

Zaltbommel 3 h. /7.50; Zierikzee 4 h. ƒ9.50; Zutfen 13 h. /32.50; Zeist jaarl. ƒ 15; Zevenbergen 2 h. /5; Zwolle 39 h. (11 jaarl.) ƒ 107.50. Totaal contr. /3013.50.

Giften. Aalten, d. Mevr. v. D. gecoll. jaarf Haardsche jongel. ver. Dec. / 4.09; van F. B. ƒ I. Augustinusga, d. den heer L. W. gev. i. d. coll. Ger. kerk te Drogehand ƒ 4. Andijk, d. den heer J. H. gev. i. d. Coll. Dec. '98 ƒ 2; idem ƒ 4.97. Amsterdam, d. Mevr. Rz. H. gev. i. d. Funenkerk ƒ 0.25, van N. N. / 0.50; M. D. gev. i. d. Raamk. ƒ 0.50; v. L. S. d. Ds. V. S. ƒ 5; V. Mej. M. ƒ 10; v. N. N. / 2.50; d. Mevr. S. ƒ i; v. Mej. M. H./2.50; v. Z. H. S. ƒ 10; v. N. N. / 0.50; V. N. N. gev. coll. Keizersgr. kerk ƒ 2.50; d. Mevr. M. V. M. / s; V. N. N. / 2.50; d. den heer S. G. V. V. d. Kinderzend. Ver. De jonge Zendbode f 5; Mej. S. coupon leening Amst. / 1.50. Bodegraven, d. Mevr. Br. F. H. v. D. ƒ0.25; v.A. BI. / 0.25; van N. v. O. ƒ 2.50; v. S. V. / i; V. Wed. J. d. H. ƒ 0.25; v. D. M. / 0.25; van N. V. / 0.25; van J. Z. ƒ 0.25. N. BI., v. J. G. B. / I. Baarn, d. Mej. D. bijeengez. op de Chr. school / 7.50. Baambrugge, d. Mevr. V. L. A. uitdehuisbus/20. Bergen op Zoom, V. d. heer B. uit 't busje van de Zondagsch. Eben Haëzer / 5. Beverwijk, van Mej. V. ƒ I. Delfzijl, V. N. N. d. J. v. d. W. ƒ2.50. Delft, d. Mej. P. G. gecoll. in de ger. kerk / I. Deventer, v. N. N. / 0.50; d. Ds. Sch. V. H. J. B. / 10. Enschedé, d. Mevr. G. verz. d. Mej. J. E. /S.50I/2; V. Mevr. M. d. Mej. J. K. / 2.50. Gelselaar, d. E. J. B. deel der coU. zendingsdag ƒ 20. Gerkesklooster, d. den h. J. B. uit de bus Chr. school/22. Gasselter Nijveen, d. d. h. H. S. gev. i. d. coll. Ger. kerk / 5; d. H. S. idem / 2.50; d. Mej. W. V. R. te St. / 0.25. Goes, d. Mej. t. C. d. Mej. D. / 1.50; V. d. jonged. ver. / 5. Gorinchem, d. Mej. C. v. A. v. L. v. B. te L. ƒ 0.50. 's-Gravenhage, d. jonkvr. d. J. V. Mevr. Vr. / 2; v. W. ƒ 4; verz. v. 't lezen V. 't versl. v. Mevr. S. / 5.50. Hilversum, d. N. N. V. 't reeds best. iste of nog op te richten 2de hosp. / 1.50; d. d. H. S. V. 't com. V. uitw. zend. ƒ 25. Harlingen, d. Mej. T. D. d. der H. K. v. V. V. / 2.50. Haarlem, v. M. D. d. Mej. d. W. M. / 0.25. Helder, d. N. ƒ I. Katendrecht, d. d. H. J. v. H. v. d. gec. 't u. zending ƒ 15. Kampen, d. Mevr. B. V. d. Kamper zendingver. Pr. h. E. a. C. / 20. Kollum, d. Mej. Jz. v. N. N. / 1.25. Lemmer, d. W. v. T. H. V / i. Leiden, ƒ d. Mej. - S. v. d. h. M. / 2. Makkum, d. mej. K. gev. in de coll. Kerstf. ƒ 2. Middelburg, d. mej. St. v. H. / 0.50. Nieuwendijk, d, mej. G. 2 weekbeurtcoU. / iS'SSj coll. jaarl. Zondagsch. /2.10. Nijme­

gen, d. mej. S. V. mej. E. te L. ƒ 1.25; v. d. Gez. Zondagsch. ƒ 5. Nijkerk, wed. R. v. K. / I. Oude Pekela, d. d. h. F. G. P. halve coll. zendingsd. ƒ 18. Purmerend, d. mej. Iz. M. heidencent v. de Zondagsch. „het Mosterdzaadje" ƒ 7.77. Rotterdam, d. mevr. v. d. B. V. N. N. in de brievenbus ƒ 0.75; v. de kind. V. de Zondagsch. v. W. Prof. de H. ƒ 6.50; d. mevr. V. / 2.50; d. mej. de H. v. d. d. G. ƒ 0.50; v. 't lez. V. 't versl. K. B. / 2.50; V. mej. R. V. d. fam. D./ 2.50; d. d. h. v. R. V. A. O. / 1.50; d. mevr. O. v. G. R. / i ; d. mevr, L. v. N. N. ƒ 14.50; d. d. h. F. v. N. N. ƒ 2.50; idem / 0.50; d. Ds. L. v. L. K. / 2.50; d. M. St. V. K. ƒ30; d. d. h. T. V. H. ƒ i; d. mevr. V. v. P. R. ƒ i; d. d. h. D. V. d. dames K. ƒ50; d. wed. K. v. N. N. /o.io; idem /0.25, idem ƒ0.25; idem ƒ0.25; d. wed. K. V. mej. v. d. L. ƒ 0.5^3; v. N. N. ƒ0.10; idem ƒ0.25; d. d: wed. K. v. E. ƒ 0.25; V. C. R. ƒ0.10; V. E. V. P. ƒ0.10; V. H. J. V. d. Th. ƒ0.10; V. P. K. ƒ0.10; V. G. V. d. J. ƒ0.20; V. A. V. O. ƒ0.25; ^- F. O. ƒ0.25; V. N. N. ƒ0.10; idem ƒ0.05; idem ƒ0.10; idem ƒ0.05; idem ƒ0.25; v. W. G. K. ƒ0.25; ^- N. N. ƒ 0.25; V. C. T. H. ƒ0.30; V. J. B. ƒ0.10 uit 't busje V. C. en H. ƒ o.io; . v. W. B. ƒ0.10; V. N. N. /o.2S; N. N. ƒ0.10; v. C. Z. 70.25; V. N. N. ƒ 0.05; V. R. ƒ0.10; d. d. wed. K. V. N. N. ƒ0.15; V. G. P. R. /o.is; v. N. N. ƒ0.50; N. N. ƒ0.25; V. D. W. ƒ0.15; V. N.N. ƒ0.10; V. V. R. ƒ0.10; V. J. P. ƒ0.10; V. R. d. D. ƒ0.05; "i*^ de sp.pot v. Fr. en N./0.30; V. M. ƒ0.10; V. J. J. O. ƒ0.25; V. d. h. M. div. giften uit d. coll. kerk A. ƒ 17.50. Rijswijk, d. Mej. E. G. V. L. ƒ 2.50. Schiedam, N. N. d. Mej. KI. ƒ I. Smilde, d. Mej. D. v. Mej. Z. Z. ƒ 2.50. Steenwijk, v. Mej. A. ƒ 2. Schoondijke, d. C. v. d. Chr. meisjesvr. ƒ 5. Utrecht, d. v. B. C. v. Mej. v. D. ƒ 0, 50. Vlissingen, d. V. v. N. N. ƒ i; v. 't lezen V. h. versl. ƒ 0.25; S. ƒ 0.50; gev. i. d. coll. I Jan. kl. kerk B. ƒ 2.50. Voorst, d. Ds. J.H. T. G. uit 't busje v. Anna ƒ 5. Waddingsveen, d. Mevr. BI. Mej. v. E. ƒ 2.50; Mej. H. J. ƒ i; Mevr. S. ƒ i. Witmarsum, d. Mej. U. M. V. d. jongensver. ƒ 2.50. Winterswijk, d. m. te V. M. V. N. N. ƒ 5; 2 gaven ƒ 1/2. Zelhem, d. H. H. ƒ 14. Zeist, d. Mej. G. E. ƒ 5. Zevenbergen, d. d. h. G. J. R. v. Cok ƒ I. Zwijndrecht, d. Mej. v. N. ƒ 2.50. Zierikzee, d. Mej. M. Ger. jongensver. ƒ 2.50. Zoeterwoude, N. N. een dankoffer. Totaal ƒ 3013.50 + f 632.58I/2 = ƒ 3646.081/2.

Penningmeestcresse,

J. C. RUTGERS.

Boek- en Courantdrukkerij:

DB ROEVEE KBÖBER & BAKELS,

Amsterdam, _

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van zondag 16 juli 1899

De Heraut | 2 Pagina's

„Dr. Scheurer's Hospitaal.”

Bekijk de hele uitgave van zondag 16 juli 1899

De Heraut | 2 Pagina's

PDF Bekijken