Bekijk het origineel

„Dr. Scheurer’s Hospitaal.”

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie

„Dr. Scheurer’s Hospitaal.”

8 minuten leestijd

Dr. Scleiirer's Hosiaal."

Oct. 1899—April 1900.

Ontvangen aan Contributiën. Aalten: /27.50; arlanderveen / 6.75; Almelo ƒ 2.50; Amersoort ƒ 39.50; Amsterdam ƒ 368; Anjum ƒ 7.50; peldoorn nog niet ontv.; Arnhem / 48; Assen 9.50; Alfen / 22.50; Baarn ƒ 25; Beekbergen 14.25 (i jaar); Beverwijk / 7.50; Bodegraven 54; Bussum ƒ 23.75; Bozum / 4; Broek op angendijk ƒ 17.50; Delft / 61.25; Deventer

37.50; Dieren / 30; Dinteloord / 10; Dokum ƒ 13.50; Dordrecht ƒ 31.75; Driebergen 42; Ede /11.25; Enkhuizen/• 29.95; Enschedé 135.30; Ermelo / 10; GasselterNijeveen/31; oes ƒ 15; Gorinchem ƒ 29; Gouda / 10; s-Gravenhage i jaarl. / 5; Groningen ƒ 60.50; aarlem / 43.25; Harderwijk / 12.50; Harlinen ƒ 26.50; Hazerswoude / 12.50; Heeg/20; eelsum / 10; Heerde / 15; Helder / 20.75; ilversum / 30; Hoogeveen / 16.50; Kampen jaarl.) / 137.50; Klundert / 7.50; Kollum

16.50; Leeuwarden / 44.50; Leiden / 47.50; eiderdorp / 27.50; Lemmer f 9.50; Maasland 38.85; Maassluis /^6.25; Marken /ir; Mepel ƒ 27.50; MidÓelfiürg /44.75; Monnikendam 7.50; Moordrecht /1.25; Nieuwendijk/22.50; ieuwveen ƒ 3; Nijkerk /4o.5o; Nijmegen ƒ 35; osterend / 5; Oppenhuizen / 5; Oudega ƒ 8; urmerend / 9.25; Reeuwijk / 5; Reitsum ƒ5; insumageest / 9.25; Rotterdam / 345; Rijs 2.50; Sas van Gent / 18.75; Schiedam / 25; choonhoven/ 17; Smilde/13.25; Sneek/18.50; ouburg f 9.50; Steenwijk / 10; Sybrandeburen 7.50; Sybrandahuis / 1.25; Uithuizermeede 16.50; Utrecht / 77.50; Velp (jaarl.) / 70; elzen—IJmuiden / 7.50; Vlaardingen /17.75; lissingen f 42.50; Voorschoten/12.25; Voortuizen /7.50; Vorden/8; Waal op Texel/8.35; addingsveen / 19.50; Wagenborgen / 8.50; ageningen / 34.50; O.-Wetering/29.50; Wons 7.25; Witmarsum / 2.50; Winterswijk (jaarl.) 70; Woudsend /2.50; IJlst /2.50; Zaandam 18.50; Zalt-Bommel/7.50; Zevenbergen/2.50; ierikzee / 9; Zutfen / 30; Zwijndrecht/17.50; elhem / ii; Zwolle / 102.50; Zwammerdam jaarl.) / 19.50; Zoeterwoude / 5.

Ontvangen aan giften: Aalten: gift / 3. Alfen: dames v. d. L. 2.50; A. V. N. / 7.50. Amsterdam: M. S. 100; R. G. / 25; W. R. / io; _verz. nalezen

B. / 4.60; busje W. H. W. / 1.50; busje jongeh. H. / 3; Gcz. S. / 20; N. N. / 2; busje de heer L. L. / 2.50; gekw. rente / 1.05; de heer V. kinderz. ver. de Jonge Zendbode / 6; N. N. / i; N. N. / i; R. L. / 1. Anjum: mej. V. d. H. / 33; mej. B. / 15. Ankeveen: K. H. / I. Arnhem: busje mej. N. / 3.50; v. H. lezen der Geld. Kerkb. f 4. Baarn: v. d. Chr. School / 7.50. Bodegraven: J. H. / 5; J. K. / 0.50; N. N. / s; E. H. / 10; B. / 2.50; V. / i; d. K. / i; M. / i; D. M. / 1.50; v. d. Z. / 0.50; K. / 1.50; B. / 5; S. / 3; N. N. / 3.50; N. N. / 5; W. / 0.75; N. N. / 2.50; S. V. / 1; d. G. / 2.50; W. / 0.25; E. M. / 1.25. Bussum: gift / 0.75. Blokzijl: Ger.

kerk/ 6; 2 giften 5.941/2- Broek op Langendijk: gev. in de coll. / •; . Delft: mej. E. G. / 1; mej. T. / 4; Gez. W' / 4; C. v.d.E./4; J. R. / 0.50; mej. M. / 0.50; mej. M. / 1; N. N. / o 25; N. N. / I. Dieren: N. N. / 0.50; mevr. H. / 0.50; 'mej. T. / 0.50. Domburg: mevr, v. d. H. / 8. Dordrecht: mej. D. / i; mej. S. / 1.50; gec. op een zanguitv. / 2.63I/2;

busje de H. / 2.23; de heer Str. / 5. Ede: mej C. / 4; V. N. / 0.75; v. R. / i; E./o.so; G. J. C. C. / 20. Ee: S. d. J. uit het schoolbusje/3.so. Enkhuizen: wed. de G./i; mej. M. S. / 0.75; mej. L. / i; mej. R. R. / 0-25; wed. D. / 0.50; mej. D. K. B. / 2.50; de heer K. / 2; de heer J. P. / 0.50; de heer W. K. / i; mej. I. G. / i; mej. S. / 1; mej. R. M. /0.50; mej. J. M./0.50; mej. A. M./1; de wed. d. J./0.25; mej. C. M./1; mej. M. K./0.50; mej. J. L. /1; mej. W. en M. N. C./ i; mej. J. E./0.2S;

mej. G. W. / 0.50; mej. M. V. f 0.50; mej. D. d. J. / 2.50; mej. E. M- / i; mej. T. de giften / 1.50. Vlissingen: gift / 2.50. Voor­ H. / 1; mej. J. V. / i; mej. P. K. / i; mej. schoten: mej. V. V. / 2.50; busje Chr. School J. V. W. / 0.50. Fijnaart: Ger. kerk/5.Fra- / 15. Voorst: uit het busje van Anna / 6. neker: jonged. ver. / 4. Gaastineer: Ger. Voorthuizen: fam. v. S. / 0.50; verz. d. mej. kerk / 5. Gasselternijveen: gev. in de coU. K. / 1.50. Vreeswijk: verz. d. 2 zusters/31.25. / 10. 's Gravenhage: J. A. S. /50-Haagsche Waarden: Chr. jongel. ver. /5o. Waddings­ Zend. Kr. / 3.90. Groningen: mej. H. / 1; veen: de heer D. B. Jr. f 5; H. B. Jr./2.S0. N. N. / 3. Goes: mej. v. d. K. / 0.50; mej. Winterswijk: mej. B. A. N. K. / 5; Witmarsum: jaarf. Chr. jongel. en jonged. ver.

B. / 0.50; mej. M. G. / 0.50; gev. in de coU. / 1.25. Harlingen: de heer S. / 2.50. Harskamp: J.- K. / 5. Heelsum: jongel. en jonged.

ver. / 2.57. Heerjansdam: een zusterkring / 8. Heteren: ger. jongel. ver. / 2.68. Hilversum: giften / 2. Heeg: verz. door mej. V. d. H. / 6. Hijdaard: N. N. / 2. Hoogeveen: ger. jonged. ver. Dorcas / 3.50. Kampen: Zending ver. /10; mevr. B./2.50. Katendrecht: gecomm. d. Zending/ 25; verz. door een huismoeder/ 10.60. Katwijk a; Z: N. N.

't verslag / 18.55I/3; de heer B. J.F./1.30; / 2.50. Koog a/d Zaan: N. N. / 100. Klunev. coU. Keizersgr. kerk/ 50; A. en G. / i; dert: kind. der Chr. Sch. / 7. Landsmeer: evr. M. A. H. V. Cr. a/d Y. / 4; gev. coll. door Ds. B. / 5. Leeuwarden: giften / 1.25. udekerk / i; mej. S. / 2; gev. coll. Buiten- Leiden: B. / 2.50; de heer Bl. / i; mej. K. mstel kerk wed. D. B. / i; gev. coll. Raam-" / 0.50; . gev. coU. kerk Hooigracht / 1; mej. L. erk A. J. M. / 1.25; mej. G. / i; N. N. / g; / 2; voor 't lezen van 't verslag/ 0.15. Lei­ . H. / 10; N. N. ƒ 4; mej. P. / 2.50; N. N derdorp: eenige hoofden / 33.50. Lemmer:

0, 25; mej. de V, en d. W. / 9.29I/3; dames T. H. V, / I, Lent: verz. mejuifrouw E. / 1.

Maasland: gift door L. van de K. W. / 2. Marken: Ger. meisjesver. /i; mej. K. /2.50; N. N. voor 't tek. / 10. Makkum: S. W./i; N. N. / 10. Mijdrecht: door mevr. K. en mej. S. / 45. Nieuwendijk: deheerU. d. R./1.25; de heer A. d. W. / 2.50. Nijverdal: uit de coll. Ger. kerk / 1.50. Oldebroek: wed. B. / 2.50. Olst: postm. / 7.50. Oppenhuizen: mej. K. / 5. O.-Pekela: gev. coll. /5.P. H. D. / 15. Pretoria: S. / 200. Purmerend:

busje mej. K. / 1.35. Reitsum: gift / I. Rockanje: een shawl verkocht /40. Rotterdam: P. K. /i; de heer B. K. / 2.50; N. N. V. L. / 1; N. N. v. L./2; mej. G./0.50; coll. Ger. kerk A. / i; Chr. Sch.-Oudkerk a/d IJ. / 10; N. N. / i; N. N. / 3.50; fam. F. / 2.'5o; „niet van overvloed" / i; N. N. / i; N. N. /1.50; N. N./2.50; E. R. /0.50; Zondagsch. w. Prof. d. H. /8; coll. Ger. kerk B / 2.50; N. N. / 25; Z. B. Eudokia / 3; Br. B. / 1; verz. wed. K. N. N./0.2S; Essenbe/0.25; N. N. / 0.25; B. / 0.25; Wed. B. / o.io; C. v. d. H. / o.io; N. N. /0.25; N. N./o.25; N. N.

/ 0.25; Essenbee / 0.25; N. N. / 0.25; N. N. /o.2S; N. N. / 0.25; N.N./0.25; N.N./0.25; N. N. / 0.25; G. Z. / 0.25; N. N. / 0.25; N. N. / 0.25; N. N. / 0.20; N. N. / 0.25; N. N. / 0.25; N. N. / 0.25. Schiedam: comm.buit., zend. Ger. kerk / 50. Schoonhoven: mevr. R. R. / i; mej. M. lezen van 't verslag / i. Schipluiden: kind der Ger. Zondagsch./3.25. Steenwijk: giften/ 1.50. Urk: Zendingszaak / 15. U.: P. V. H. / I. Utrecht: d. mej. v.

B. C. 2 giften / 500; mej. v. d. VI./9. Veldwljk: vereen. Bid en Werk / 33.50. Velp: 3;

/ 2.50; Zeist: gev. i. d. coll. / 1; M. A. H. V. U. / 3. Zevenhoven: eenige jonge meisjes / 2. Zierikzee: Ger. jonged. ver. /2.Zutfen: jaarf. Chr. jongel. ver. / 2.14. Zwolle: N. N. / i; Zwijndrecht: giften / 0.50.

Totaal/5381.301/2.

Gelieve voortaan giften en contributiën aan onderstaand adres te sturen, daar mej. J. C. Rutgers afgetreden is als penningmeesteresse.

J. A. M. VAN SCHELVEN,

Penningmeesteresse. Heerengracht 250, Amsterdam.

Plaatsgebrek noodzaakt ons een volgend Nr. uit te stellen.

Boek- en Courantdrukkerij:

DE Il0KT£B KEÖBEB &

Amsterdam.

Advertentiën tot

BAEELS,

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van zondag 3 juni 1900

De Heraut | 4 Pagina's

„Dr. Scheurer’s Hospitaal.”

Bekijk de hele uitgave van zondag 3 juni 1900

De Heraut | 4 Pagina's

PDF Bekijken