Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Officeele Berichten.

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

Officeele Berichten.

4 minuten leestijd

Vergadering van de classis Harderwijk te Ermelo, den raden November 1903, gewone tijd.
Agendum: 1. Opening der vergadering. 2. Onderzoek der credentiebrieven. 3. Aanwijzing van het Moderamen. 4 Notulen der vorige vergadering. 5. Rapporten kerkvisitatie en Zending. 6. Ingekomen stukken. 7. Inning der collecten. 8. Instructies. 9. Rondvraag art. 41 D. K. O. 10. Deputaten. 11. Regeling der vacatuurbeurten. 12. Aanwijzing der roepende kerk. 13. Rondvraag. 14. Korte Notulen. 15 Sluiting.

J. SIJBESMA, Praeses.

B. VALTKAMP, Scriba.


Kort verslag van de classe Amersfoort, 13 October 1903.

1. Opening door den praeses. Ds. Gispen van Baarn.

2. Voor kennisgeving aangenomen een ingekomen schrijven van de classe Tiel.

3 Approbatie der stukken van Ds. J. Koppe te lerseke tot zijne bevestiging in de kerk van Bunschoten-A.

4. Benoeming van deputaten voor 1904.
a. Scriba: Ds. M. de Bruyn te Oud-Loosdrecht:
b. Quaestor: Oud. H. Koning te Amersfoort.
c. Archief bewarende keik Amersfoort A;
d. Voor approbatie van attesten, de kerkeraden Amersfoort A en B.
e. Voor kerkvisitatie: Ds. A. M. Donner. Ds. W. den Hengst, sec. Ds. H. Teerink, Ds. W.H. Gispen;
f. Voor examina: Ds. W. den Hengst;
g. Voor samenwerking der Geref. diaconiën binnen de classis voor verpleging van on- en minvermogende krankzinnigen: Ds. W. H. Gispen, oud. G. Schimmel en diaken G. v. d. Woerd;
h. Voor art. 13 D. K. O.: Ds. W. den Hengst;
i. Voor de kas em. predikanten binnen de classis: Ds. A. M. Donner;
j. Voor de Theol. School: Ds. A. M. Donner;
k. Voor de Theol. Fac. V. U.: Ds. Den Hengst;
l. Voor de zending: Ds. W. H. Gispen; sec. Ds. A. M. Donner;
m. Voor de studentenkas: Ds. H. Teerink;
n. Voor de hulpbehoevende kerken: oud. E. J. van Ommen.

5. Renswoude zal gediend worden in November door Ds. Donner en in December door Ds. Den Hengst, en Maartensdijk in November door Ds. De Bruijn en in December door Ds. Bolwijn.

6. De kerk van Veenendaal zal de e.v. classis samenroepen tegen den 2 den Dinsdag in Januari 1904.

A. M. Donner, Scriba.


Kort verslag van de vergadering der classis Dordrecht, gehouden 29 Oct. j.l. te Dordrecht.

1. De praeses Ds. Bruins laat zingen Ps. 95 : 1, leest Ps. 99 en gaat voor in gebed. Als scriba wordt aangewezen Ds. Groenewegen, als assessor Ds. Brouwer.

2. Uit het onderzoek der cred.-brieven blijkt dat alle kerken wettig vertegenwoordigd zijn, behalve die van Barendrecht: spoedig echter leveren de afgevaardigden dezer kerk hun cred.brief in.

3. De praeses richt een woord van welkom tot Ds. Bos van Sliedrecht, die voor het eerst ter vergadering aanwezig is.

4. De notulen der vorige vergadering werden voorgelezen en na een enkele opmerking goedgekeurd en vastgesteld.

5. De kerk van Antwerpen krijgt 5, die van Strijen en Puttershoek ieder 6 vacaturebeurten.

6. Rapport van deputaten in zake een tuchtzaak te Bolnes; de beide conclusiën in dit rapport vervat worden aangenomen.

7. Deputaten ad hoc deelen mee dat zij approb. hebben verleend aan de.stukken van Ds. Bos, tot zijn bevestiging in de kerk van Sliedrecht; tevens dat zij acte van losmaking hebben verleend aan Ds. Brouwer, die naar Harmeien vertrekt.

8. De praeses richt een woord van afscheid tot Ds. Brouwer, dat door Z.Eerw. wordt beantwoord.

9. Verslag van deputaten van de ineensmelting van de Geref. kerken A en B te Dordrecht.

10. Verslag van deputaten voor de Zending; wegens vertrek van Ds. Brouwer wordt Ds. Hagen in diens plaats benoemd als penpingm. der Zendingsdeputaten.

11. Het ingekomen schrijven van de classis Tiel inzake de losmaking van Ds. Van Giffen wordt voor kennisgeving aangenomen.

12. Ds. Van Dam wordt aangewezen als consulent van de kerk te Strijen en Ds. Heidema als consulent van de kerk te Puttershoek.

13. Onderzoek naar art. 41 D. K. O. De kerk van Barendrecht vraagt in één, en de kerk van Heinenoord in twee gevallen om teepassing van de tweede trap van censuur. Toegestaan.

14. Het voorstel van de deputaten tot herziening van de regeling van het peremptoir examen wordt aangenomen.

15. Regeling inzake de steun van hulpbehoevende kerken.

26. De kerk van 's-Gravendeel zal de volgende vergadering bijeen roepen.

17. Ds. Vonkenberg sluit de vergadering met dankzegging.

In naam en op last der classis,

E. A. GROENEWEGEN, Scriba.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van Sunday 8 November 1903

De Heraut | 4 Pagina's

Officeele Berichten.

Bekijk de hele uitgave van Sunday 8 November 1903

De Heraut | 4 Pagina's

PDF Bekijken