Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

STEUN VOOR DE WERKELOOZEN.

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

STEUN VOOR DE WERKELOOZEN.

5 minuten leestijd

Het Christelijk Comité van Steun, ten behoeve der gezinnen van werkeloozen te Amsterdam, maakt bekend, dat van de oprichting begin Mei van dit jaar, tot den 25 October werd ontvangen een totaal bedrag van / 12.133.—> benevens een aantal giften in den vorm van kledingstukken, enz. Al deze giften zijn, op een zeer klein kassaldo na, uitgekeerd aan de behoeftige gezinnen, en dien ten gevolge heeft het Comité dezer dagen zich verplicht gezien, aan de gezinnen welke nu nog steun ontvingen — bijna 300 — de mededeeling te doen, dat de ondersteuning voorloopig opgehouden heeft.

Na het herhaald beroep door het Comité gedaan op de liefdadigheid, mogen wij ons bijkans niet meer vleien met de hoop dat wij onze taak — steeds verlicht door veler medewerking — nog langer kunnen voortzetten. Toch heeft de aankondiging dat de ondersteuning wegens gebrek aan middelen voorloopig geschorst is, de droevigste teleurstelling en de grootste moedeloosheid teweeg gebracht in de harten van hen, wie nu het schrikbeeld der bittere ellende voor oogea staat. Inderdaad, wie niet afdaalt tot in de kringen der werkeloozen, kan zich geen denkbeeld vormen van den ontzettend ernstigen toestand waarin deze menschen zich bevinden.

Zes maanden lang hebben zij, ja geleefd van een aalmoes door de Comités van S'eun hen gereikt, maar ook zes maanden lang is stuk voor stuk naar de banken van leening — of erger nog, naar de huizen met recht van wederinkoop — gebracht, kan niet worden voorzien in de slijtage van kleeding, hebben zij schulden gemaakt bij huisheer, bakker en kruidenier en nu bij den naderenden winter, waarin hét ge brek aan werk waarschijnlijk nog grooter zal worden, zonder voldoende kleeding en dekking, zonder vuur in den haard, God weet het, misschien binnen kort zonder beschermend dak, moet het Chr. Comité van Steun tot die honderden hoofden van gezinnen zeggen : „wij ook, wij kunnen u niet meer helpen"

Als wij dat woord moeten spreken, dan is groot, zeer groot de droefheid onzer harten, maar grooter nog is de verslagenheid die het moet teweegbrengen in de harten dezer armen. Want wij weten dat zij gebrek lijden, wij weten dat het, èn de mannen, èn de vrouwen, èn de kinderen aan schoeisel, kleeding en dekking ontbreekt, wij ook, wij zien nog geen straal van hope, integendeel steeds donkerder wordt de nacht der ellende die hen omgeeft. En dan moge bij de gedachte aan dit alles ons het ­ harte bloeden, en dan mogen we in die benauwde harten nog eenigen troost willen brengen door te spreken van de Voorzienigheid die ook voor het kleinste zorg draagt, toch zal voor velen, wanneer wij geen stoffelijke hulp meer bieden kunnen, nu de donkere nacht aanbreken, in welken de ijskoude vertwijfeling al de hoogere levensbeginselen in de jielen verstikt.

Weet niemand hulpe te brengen? Kunnen we geen werkverschaffing organiseeren? Zijn er in den naasten omtrek der stad of aan de overzijde van het IJ, geen bouwterreinen op te hoogen, geen wegen te banen, geen kanalen tefgraven? De ondervinding vóór jaren met de werkverschaffing opgedaan is niet bemoedigend, maar behoeft niet te leiden tot verwerping van het denkbeeld.

De arbeid beurt den arbeider meer op dan de aalmoes.

Zijn er nog medelijdende harten ? Het budget verminderd met eenige niet zoo noodzakelijke uitgaven voor schouwburg en concert, en we hebben weer brood voor een duizendtal hongerende kinderen, en we drogen weer de tranen der moeders, en wat nog pijnlijker aandoet, ook de tranen der vaders.

Zijn er nog vrouwen van welken rang of stand ook, die met heel de liefde welke het vrouwelijk harte weet te ontplooien, tot die armen willen gaan, hen opzoekend in hunne schamele woning, hen verzorgend, de kleinen kleedend? Ons Dames Comité, Sub-Comité van het Chr. C, doet reeds al het mogelijke, maar kan niet alles. Kunnen andere Dames zich niet belasten met de organisatie van een liefdadigheidsbazar ? Kunnen we als in eenige Duitsche steden geen „brockensammlung" houden? Kan niet een ieder helpen?

Wie ons den weg weet aan te geven om de armen te helpen, wie nog wat weet af te zonderen zelfs van bescheiden overvloed, wie door handenarbeid en huisbezoek deze armen dienen wil, wie ons verder steunen wil in de taak welke het Chr. Comité op zich heeft genomen, die wordt verzocht zich tot ons te wenden. En hulpe zal er komen, daaraan twijfelen we niet; want neen, nog nooit is het gehoord, dat de barmhartigheid de taak door haar aanvaard moest opgeven, omdat zij tevergeefs een beroep had gedaan op de christelijke naastenliefde.

Wij herinneren ten slotte aan de kernspreuk van een der grootste vrienden van den werkman, „ware liefde heelt alle wonden, woorden alleen vermeerderen slechts de smart", en aan het nog heilrijker woord van^Hem die zich zelven uitgebeeld heeft in de gelijkenis van den barmhartigen Samaritaan, „zalig zijn de barmhartigen, want zij zullen barmhartigheid verwerven."

Namens het Christelijk Comité van steun

DR. J. TH. DE VISSER, Voorzitter,

Keizersgracht 451.

G. STOFFELS

Stadhouderskade 55.

Amsterdam, 26 Oct. 1903.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van zondag 8 november 1903

De Heraut | 4 Pagina's

STEUN VOOR DE WERKELOOZEN.

Bekijk de hele uitgave van zondag 8 november 1903

De Heraut | 4 Pagina's

PDF Bekijken