Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Officieele Berichten.

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

Officieele Berichten.

2 minuten leestijd

De kerkeraad alhier ontving heden bericht, dat de WelEd . heer D. K. Wielenga, candidaat tot den H. Dienst, het beroep had aangenomen. Binnenkort hoopt de kerk van Hoogeveen

dezen broeder uit te zenden naar Soemba. De Heere krone dezen arbeid met zijnen zegen. Namens den kerkeraad,

A. COELINGH, Hoogeveen, 20 Jan. 1904. Scriba.

Classicale vergadering te Gouda 2 Febr. v. m. 9 uur in de Noorderkerk. Agendum. 1. Opening. 2. Nazien der credeniiebrieven, 3. Aanwijzing v/h. mode-ramen. 4. Lezing der notulen. 5. Ingekomen stukken. Circulaire van Deput. der gen. syn. ten aan zien v/d. betere verzorging naar Art. 13 D. K. O. behelzende de volgende vragen:

1. Welk geldelijk bedrag eischt de verzorging van emeriti-predikanten, weduwen en weezen thans in uwe classis, gerekend naar de cijfers v/d. Middelburgsche synode?

II. Achten de kerken uwer classis een nieuwe regeling voor de verzorging naar Art. 13 D. K. gewenscht en noodzakelijk?

III. Indien ja, kunnen zij zich dan vereenigen m/d. gedachte, om. een onderling Fonds te stichten, waarin elke kerk naar den maatstaf v/h. predikantstraktement eene jaarlijksche bijdrage stort?

IV. Wilt u zoo goed zijn in verband m/h. vorenstaande, ons eene opgave te doen toekomen vd, traktementen — Pastorieën of vergoeding voor pastorieën niet medegerekend — die door de onderscheidene kerken in uwe classis worden uitbetaald ?

V. Zouden de kerken uwer classis bij machte zijn, (de zwakke zoo noodig gesteund door de sterkere naar den regel der hulpbehoevende kerken) om bv. het volgende percentage op te brengen : a. voor traktementen beneden de ƒ 1000 5 pet. b. van „ 1000 8 c. d. e. /• „ 1200 19 „ „ 1500 12 „ „ 1700 14 „ „ 2000 15 „ 6. Instructie van de kerk van Gouda A.:

De classis neme in behandeling en besluite gunstig op de circulair.2 van Deput. der gen. syn. ten aanzien v/e. betere verzorging naar Art, 13 D. K. O.

7. Rapporten.

g. Regeling der consulentschappen en vacatuurbeurt.

9. Rondvraag voor Art. 41 D. K. O.

10. Inning der gelden, collecten: voor het Prov. Weeshuis te Middelharnis, voor de Theol, school.

11. Rekening en verantwoording v/d. quaestor.

12. Aanwijzing der roepende kerk.

13. Lezing korte notulen. 14. Sluiting.

Namens de roepende kerk

v, Lekkerkerk, W, J, EGER, Pr.

JOH S. LANGEN, Consulent.

Gouda, 27 Jan. 1904.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van zondag 31 januari 1904

De Heraut | 4 Pagina's

Officieele Berichten.

Bekijk de hele uitgave van zondag 31 januari 1904

De Heraut | 4 Pagina's

PDF Bekijken