Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Neo-Malthusianisme.

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

Neo-Malthusianisme.

4 minuten leestijd

Voor het bange gevaar, waarmede de diepzondigepractijken van hetNeo-malthusianisme ons volk bedreigen, gaan steeds meer de oogen open.

Vooral nu een op medisch gebied zoo uitnemend hoogleeraar als Prof. Treub zich aan de zijde der Neo-malthusianen schaarde en zijn voorbeeld allicht in den kring onzer doctoren aanstekelijk werken zal, wordt het meer dan tijd, dat de strijd tegen deze de zedelijkheid verwoestende middelen wordt aangebonden.

Van Christelijk standpunt nu deed dit Dr. Rijk Kramer, die een brochure over Calvinisme, Geheel onthouding en Neo-Malthusianisme schreef. Eenigszins zonderling [ moge de combinatie schijnen van de geheelonthouding van alcoholische dranken en van het Neo-malthusianisme. De schrijver had o. i. beter gedaan, met beide onderwerpen afzonderlijk te behandelen. Hoe volkomen juist toch zijn betoog is, dat de geheelonthoudersbeweging, voor zoover ze niet individueel maar, collectief optreedt, een gevaarlijke zijde heeft, toch zijn beide, de geheel-onthoudersbeweging en het neomalthusianisme, principieel zoo scherp onderscheiden, dat ze niet van uit één gezichtspunt kunnen worden beoordeeld. Indien naar Mal'thus' oorspronkelijke bedoeling het gevaar van overbevolking werd gekeerd door „moral restraint" of door onthouding van huwelijksgemeenschap, dan zou een tertium comparationis aanwezig zijn. Bij het Neomalthusianisme met zijn verfoeielijke middelen ontbreekt echter elk punt van vergelijking met het doel, dat de anti-alcoholisten najagen. En al bedoelde de schrijver natuurlijk niet beiden over één kam te scheren, toch werpt deze juxta positie een smet op den Geheei-onthoudersbond, die hij niet verdient. Maar trots deze bedenking waardeeren wij het, dat deze jonge Christelijke doctor tegen zijn leermeester Treub optrad en een eerste poging waagde, hoe bescheiden dan ook, om van de Calvinistische beginselen uit de lijnen te trekken, die ook op dit medisch gebied hebben te gelden.

In den strijd tegen het Neo-Malthusianisme aanvaarden we dankbaar den steun, die ook van niet-christelijlke zijde ons geboden wordt. Dr. H. Pinkhof ^n Dr. Mendes de Leon gaven Twee Opstellen over Nieuw-Malthusianisme uit, die reeds vroeger in het Ned. Tijdschrift voor Geneeskunde verschenen, maar daarom aan activiteit nog niet verloren hebben. Dr. Pinkhof wijst er er volkomen terecht op, dat de geneesheer, ook al is hij persoonlijk voorstander van het Neo-Malthusianisme, het recht mist voor dit stelsel propaganda te drijven, wanneer hij als arts in de woningen optreedt, wil het vertrouwen, dat de geneeskundige stand duSver genoot, niet onherroepelijk verloren gaan. Hoe noodig deze waarschuwing is blijkt wel uit het antwoord, dat £ir. Aletta H. Jacobs in \iz.^f De strijdwijze der doctoren Pinkhof en Mendes de Leon tegen, het Nieuw-Malthusianisme gaf. Deze vrouwelijke doctor toch spreekt het openlijk en onomwonden uit, dat de docter de roeping heeft in gezinnen, waar veel kinderen geboren worden, de moeder te waarschuwen dat daardoor haar gezondheid gevaar loopt, en haar de middelen te doen kennen, waardoor het krijgen van kinderen voorkomen wordt. Vooral de bijvoeging, dat de docter heeft uit te maken, of hij dezen raad aan de moeder alleen zal geven zonder dat haar man van deze bespreking iets af weet, en dat ten slotte de vrouwen zij alleen te beslissen heeft, of zij van deze middelen gebruik zal maken, toont, aan welke bange gevaren onze arbeidersbevolking is blootgesteld, wanneer ze in de handen van zulke doctoren vervalt.

Het spreekt wel vanzelf, dat de lezing dezer brochures slechts onder voorbehoud door ons kan aanbevolen worden. Onder Christenen moest eigenlijk het woord des Apostels gelden, dat zulke dingen niet eens mochten genoemd worden. Het zijn diepten van satan, waarvan verre te blijven zelfs in de wereld der gedachten verreweg het beste is. Maar waar deee schandelijke middelen openlijk te koop aangeboden en door sommige doctoren aanbevolen worden, daar dient gewaardeerd, dat uit den doctorenstand zelf een protest uitgaat tegen deze ontheiliging van het huwelijksleven,

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van Sunday 22 May 1904

De Heraut | 4 Pagina's

Neo-Malthusianisme.

Bekijk de hele uitgave van Sunday 22 May 1904

De Heraut | 4 Pagina's

PDF Bekijken