Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

De rechte toon.

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

De rechte toon.

3 minuten leestijd

Gedachten, — door Dr. Honig ontwikkeld in eene rede voor de Theol. School, gehouden te Ede op Donderdag 24 Maart j 1., overgenomen uit de Standaard:

„I. In de Theol. School schonk Godaanz^n Kerk in Nederland een kostelijke gave.

2. Zoolang een belangtijk deel der kerken de instandhouding van de Theol. School begeert, is het zedelijke verplichting van alle Geref. kerken haar te ondersteunen, haar lief te hebben en harer in den geliede te gedenken.

3. Voorliefde voor de Tiieol. "faculteit der Vrije Universiteit mas; niet gepaard gaan met antipathie tegen de Theol. School, gelijk wederkeerig voorliefde voor de Theol. School niet met antipathie tegen de Theol. faculteit der Vrije Universiteit (die, eveneens als de geheele Universiteit, eveneens een kostelijke gave Gods is) gepaard mag gaan.

4. Op zichzelf is het niet laakbaar dat een deel der kerken steiker liefde gL-voelt voor de Theol. School en een ander deel der kerken sterker sympathie koestert voor de Theol. faculteit der Vrije Universiteit, mits slechts beide stichtingen door alle kerken worden ge waardeerd en alles worde nagelaten wat de leden der kerken van elkander verwijdert."

Na al de wanklanken, die in den laatsten tijd ten dezen vernomen worden, moet de toon, die uit bovenstaande „gedachten" ons tegenklinkt, wel aangenaam aandoen. Een zachte, maar daarom juist diep beschamende veroordeeling van zoovele rauwe, krijschende stemmen, als we in zake de „opleiding" van zekere zijde dikwijls te hooren krijgen.

Deze „gedachten" van Dr. Honig getuigen s van piëteit voor historisch geworden toestanden; E ze manen tot wederzijdsche waardeering, zekere v voorliefde voor deze of voor gene „Inrichting" ƒ eerbiedigend. En zij houden aan alle ijveraars d een grens voor, in deze woorden: „alles worde / nagelaten wat de leden der kerken van elkander K verwijdert."

Toen we deze „gedachten" en bijzonder deze laatste zinsnede lazen, konden we de verzuch­ b ting niet onderdrukken: „och, dat alle ijveraars v voor de Theol. School door deze „gedachten'-'-h zich hadden laten leiden, zij zouden dan de i hier gestelde grens niet zijn overgetrokken."

Want, te ontkennen is het niet, dat verschillende, hier en daar gestichte „vereenigingen tot steun en instandhouding van de Theol. School" voor een goed deel wortelen in kerkelijke sympathieën en antipathieën. Dit blijkt zeker 't duidelijkst in die kerken, die voornoemde „Inrichting" steeds een goed hart toedroegen, en dit met daden toonden. m m o h k h e d

Door het „zelfstandig" optreden van zulke vereenigingen naast den kerkeraad, wordt deze, omdat hij hare actie ongemotiveerd acht, als een ontrouwe jegens, zoo niet als een vijand van de Theol. School voorgesteld (dat slechts sommige van hare verslagen getuigen!) worden eenvoudige leden misleid en de kerken verontrust, haar vrede en bloei op bedenkelijke wijze bedreigd en haar eere, en mitsdien de eere van haren Heere en Koning, in het slijk der straten geworpen.

Onze vurige bede is, dat de Heere nog menig oog moge openen en het onhandig en onverstandig drijven van sommige broederen moge stuiten. Eenrglijk om deze reden vestigen wij de aandacht der „Bazuin lezers" op bovenstaande „gedachten" van Prof. Dr. Honig, één der 25, en roepen we den ijveraars voor de Theol. School toe: „doe u zelven geen kwaad, wil de School niet schaden, breng geen smaadheid over 's Heeren Kerk, bezondig u niet aan het „lichaam van Christus" en mitsdien tegen den Heere zelf! Eerbiedig de van Hem gestelde en door voornoemden professor aangewezen grens! U

Met dank voor de opname dezer regelen, waarde Redacteur,

Hoogachtend, Uw dw. br. in den Heere, M.

H., 6 April 1904.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van zondag 22 mei 1904

De Heraut | 4 Pagina's

De rechte toon.

Bekijk de hele uitgave van zondag 22 mei 1904

De Heraut | 4 Pagina's

PDF Bekijken