Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

HÖVEKER & WORMSER.

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

HÖVEKER & WORMSER.

3 minuten leestijd

DR. A. KUYPER.

TWEEDE PAKKET.

Na ontvangst van postwissel ad / 3.60 waarop te vermelden „pakket Dr. A. K. Il", zenden 'wij franco per post eeu tweede pakket, bevattende 20 geschriften van Dr. A. KUYPER, ter waarde van / 8.25.

I. Afwerping van het juk der Synodale hiërarchie, I Bikendmaking van den Amsterdamschen Kerkeraad. II. Biricht van Reformatie.-UI. Verklaring der ontzette Kerkeraadsleden. Ten dienste van den Kerkeraad gesteld / 0.15

II.

Bedoeld noch gezegd. Schrijven aan Dr. J. H. GUNNING JR

, 0 60

III.

De arbeiderskwestie en de Kerk. Een woord over het sociale vraagstuk.

Naar het Hsogduitsch. Met een inleidend woord van DR. A. KUYPER . , „ 040

IV. De Bartholomeusnacht

. . „ 035

V. De Kerkelijke Goederen

, 0.20

VI.

De Schoolkwestie, No. i—5, 1875

„ 0.")0

No. I. Naar aanleiding van het onderwijsdebat in de Kamer. Redevoering van Dr. A. KUYPER iu de zitting der Tweede Kamer van 7 December 1874, „ 2. De scherpe resolutie en het decretuna horribile. „ 3. Grieven tegen de schoolwet en het geheim verraden. „ 4. Het redmiddel. „ 5. De schoolwet voor de vierschaar van Èu opa,

VII.

De werking van Art. 23

„ 0.25

VIII. Dr. Kuyper voor ds Synode. Eene bijdrage tot de kennis van onja Synodale

organisatie

„ O 30

IX. Ex ungue leonem, ofce Dr. Doedes' methode van symbooluitlegging op een

enkel cardinaal punt getoetst

„ O 25

X.

Gereformeerd

Kerkelijk Congres. Het juk der tweede hiërarchie.

Drie

referaten, op den iidin Januari 1887 in „Frascati" voorgedragen doir Dr. F.

L. RUTGERS, Mr. A F. DE SAVORNIN LOHMAN en Dr. A. KUYPER. „ 0 60

XI.

Handenarbeid

„ 0.15

XII.

Het verg ijp der 17 Ouderlingen. Memorie van den Amsterdam chen Kerkeraad

der Ned. Herv. Gem. in zake het adres van de H. H. G. H. KUYPER c. s.

voor den Kerkeraad gesteld.

Tweede druk

„ O 30

XIII.

Laatste woord tot de canscientie van de leden der Synode, door de vervolgde

leden van den Kerkeraad van Amsterdam, te hunnen dienste opgesteld. . . „ 0.10

XIV,

Liberalisten en Joden

„ 0.50

XV.

Contra-Memorie in zake het Amsterdamsche conflict, volgens opdracht van

de geschorste leden van den Kerkeraad in gereedheid gebracht door Dr. A.

KUYPER en Dr. F. L. RUTGERS. Tweede druk. Met „Openbaar schrijven

aan de Algemeene .Synode"

„ 0.90

XVI.

„Onnauwkeurig" ? Aan „Het Vaderland" inzake Mr. W. H. DE BEAUFORT's

verweerschrift

„ 0.90

XVII.

Proeve van pensioenregeling voor werklieden en huns gelijken. . . „ 0.40

XVIII.

Calvinisme en Revisie

, 0.50

XIX.

Scolastica II. Om het zoeken of om het vinden, of het doel van echte studie „ 0.40

XX. Ds Crisis in Zuid-Afrika. Uit de „Revue des deux mondes". Vertaald

door C. K. ELOUT

„ 0.50

Op den postwissel ad / 3.60 vermelden: „Pakket Dr. A. Kuyper II."

Pretoria-PotctTs'troom. ÏÏÖVEKER & WORMSEE.

/8.2S

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van zondag 5 november 1905

De Heraut | 4 Pagina's

HÖVEKER & WORMSER.

Bekijk de hele uitgave van zondag 5 november 1905

De Heraut | 4 Pagina's

PDF Bekijken