Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

„In nood”.

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

„In nood”.

6 minuten leestijd

59I11

C. T. GOEDEWAAGEN.

nood".

op de bede om hulp in den nood, waaiiu een Friesch predikant verkeerde, werden onderstaande bijdragen ontvangen. (Vervolg )

Kockengen: A- H. / 10. KoUum: J. D./2 50. Klundert: L. J. Sch. / i. Kampen: L. L. / 5, N. N. / 3, N. N. / I, door M^j J. V.geb.B.: i'an Mf j. J. V. / I, Wed. P. W. S. / i, B. / I, M.j. W. V. E. / I, N. N. / I. J. W. H. / 2.50, S. B. f 1, J. J. E. / I, Mej G. / I (lamcn / lo 50) F. G. B. Z. / 10, A. G. H. / I. Katwijk a/Z-e: P. / 3, N. P. / 15, C. N. ƒ. / I. Leeuwarden: E. / i, IJ. T. / 2, 50, Wed. C. B. / 5 Leiden: B J. v. D. en J. C. V. B. samen ƒ 7 50, N. N. / i, N. N. (door C. J. L) / 2. Leiderdorp: N. N. / 10, Geref. Kerkeraad / 10. LangeslBg: Ds. T- ("SLB een paar broeders) / 2 50. Middelburg: Dr. W. / 2.50, B. M. (Th. S.) / 5 Mtppel: J. C. S. jeb. KI. ƒ 2 50, Wed. J S / 2 50. Maassluis: ƒ. v/d. L. (Veerstr.) / 2, Korv. / i. Maasland: loor Ds. J. J B: van P. B / 2 50, E. v/d.K. / I, B. F. / I en van N. N. / j. Murmer- «oude: door Ds. A. (van tie Diaconie) / i. Noordwijk a/Zee: / 10 en ƒ i (door Ds. dej.). iNTijmegen: L. V. / 2. Nieuwe Bildtziji: (door S. Sch) N. N. / 2 50. Nijemirdum: door J. S. E.: van M. L. W. / i, O. B. / r, J. H. S. f 0.25, R. F. / o 25, J. E. / I, Sch. E / I, f. S. E. / I, . gevonden in 't kerkzakje / / i (? amen / 650). Oosthem: de Geref. Kerk / i. Oudega (W.): N. N. / i, gev. in het kerkzakje / 2.50. Oudewater: H- H. J. / i. Ouderkerk a/d. A: M. v/d. B. / i. Oostwolde: J. B Jm. / r. O. Nijkerk: J. Br. / i, N. N. / 2 25. Oudendijk: K. C. PI.? / 5 Oppenhuizen: doc«- G. H. V. K. verzameld ia O. / 16 en / 9.60, Oostwolderpoldei: O. Kn. / 2 50. Oosierend (Texel): J. D. Jbr. / 5. Purmerend: J. P. / 1, »an „Draagt elkanders lasten ' (Purm. en Beemster) / 23 75. Paesens Moddergat: door L. J. Jin. (van enkele vrienden) / 10. Rotterdam: R. K. gericholaan) / 5. C.M. v. H. / 5, M. J. 't H en S. H. samen / i 50, Geref. K. (B) / 10, N. N. / I, H. C. C. ƒ 2 50, K. B. ('s Gravend.wal 245) / 2. Rinsumageest: Wed. G. L. v/d. B. / 5. Rouveen: H. B. / 2.50, Sissenheim: J. E. D. (van eeniga vrienden)/n. Sappemeer: E. Br. f i. Smilde: H. D. ƒ 5. Sieenwijk: W. W. / i. Schiedam: C. K./2 25. door H. B. v. L. (gev. in 't kerksakje) / 10, C. P. en M. v/d. S. / 2 50, S. J. F. 't H. / x. Strijen: A. M. / 2 50 Sellingen: J. O. / 2.50. Stroobos: M. P. P. / 5. Schraaid: F. en A. E. en R. H. P. samen / 3. Siiers: N. N. / 2. Sneek: P. de J. / 3. J. W. ƒ 2, H. M. D. /s. Tzummarum: N. N. / i 25. Utrecht: v. B C. f 25, Dr. D. J. H. / 2, B. en J. v/d V./o 50. Vijfnuizen: T. K. / 1, 25 en N. N./o 75 (door Os. C ). Veenendaal: J. v/d. W. / i 50, J. v. Sch. / I. Voorschoten: A. W. / 2, P. („De Vlijt") / 4, N. N. / 2.75. Vreeland: W. M. f 2, 50. Vlaardingen: W. S. / 1.50. Velp: C. M. W. P. / I, Mevr. N. / 2, 50 Vrijhoeven Kapelle: A. Br. / 20. Wolphaarisdijk: H. E./2 50. Wanswerd a/d. Str.; P. D. d. G. / r. Watergraafsmeer: C. V. G. / 2 50. Witmarsum: M. M. f I. Westerlee: F. P. U. / 2 50. Wommels: J. L. V. / 0.50. Woudrichem: N. N. / 1.50. [/muiden: N. N. / i. IJlst: Ger. Diaconie f 1. Zevenbergen: G. B. Asn. en drie fam.leden f 25. Zegwaart: Mtj. C. J. V. / 2.50. Zutphen: J. N. L. / 2 50. Zoutkamp: C. H. Pa. K. / 1. Zetten: J. H. SI. / lo. Zwolle: W. H. G. / i H. B. / 1.50. Zierikzee: H. W. L. f i.

Toen voor de predikanten, die van den nood wisten, in vertrouwen heel de fioancieele toestand van den behoeftigen predikant met zijn talrijk gezin werd bloot gelegd, bleek hun de nood véél* grooter nog te zijn dan zij eerst vermoedden. Maar wat zij niet hadden durven verwachten, is geschied: zij werden door zóó milde gaven verrast, dat er behoorlijk In den nood kon worden voorzien.

Den gevers hunnen en ook onzen bartelijken dank en Gode voor alles de eere! W. BOUWMAN, Bed. Fr. Kerkbl., Hallum. H. M. DETHMERS, Sneek. J. R. DIJKSTRA, Joure.

Rehoboth.!

Onze nood was zoo groot, het gevaar zoo dreigend; mijn vrouw eu ik hebben geleden, veel gezucht, menigmaal gebeden!

Maar ziet, de Heere stelde ons in de ruimte! O, geliefde Broeders en Zustej-s in den lande, hoe hebt Gij ons verrast!

Onzen innigen dank aan de broeders Predikanten, die zieh ons lot hebben aangetrokken; aan den Redacteur van 't Friesch Kerkblad, die zich zooveel moeite voor ons heeft willen getroosten; en niet het minst aan allen, die ons hunnen steun hebben willen verkenen.

Hertelijk, hartelijk dank, geliefde Broeders en Zusters! Bovenal dank aan Hem, die uwe narten bewoog om zoo mild en zoo spoedig te belpen, dat het water niet over de lippen kwam. Hij vergelde u uwe liefde! Uw erkentelijke broeder, de U't den nood geholpen predikant.

Boek- en Courantdrukkerij:

B« HoGvsB KRÖBER A BA& BLS,

iïmsterdain»

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van zondag 5 januari 1908

De Heraut | 4 Pagina's

„In nood”.

Bekijk de hele uitgave van zondag 5 januari 1908

De Heraut | 4 Pagina's

PDF Bekijken