Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Met blijdschap mag worden opgemerkt,

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

Met blijdschap mag worden opgemerkt,

3 minuten leestijd

Amsterdam, 22 Januari 1909.

Met blijdschap mag worden opgemerkt, dat men in den laatsten tijd zich zooveel meer heeft ingelaten van onze ztjde met de vraag der opvoedkunde. Er mag in de belangstelling, die in onzen tijd aan het kind geschonken wordt, soms een ziekelijke overdrijving schuilen, maar zeker is, dat voor de toekomst van ons volk eii land van de opvoeding van het opkomend geslacht zoo ontzaglijk veel afhangt.

Nu heeft men dit van Christelijke zijde zeker ook wel gevoeld, en de warme liefde voor de School met den Bijbel vond daarin haar oorzaak. Maar toch bleef het een leemte, dat men wel practisch voor een Christelijke opvoeding zorgde, maar zich niet genoegzaam rekenschap gaf van de theorie. Van de andere zijde zat men op dit* punt niet stil. Allerlei stelsels voor de opvoeding werden ontworpen en, gelijk wel van zelf spreekt, gingen deze stelsels uit van beginselen, die met de Christelijke levensbeschouwing vaak lijnrecht in strijd v/aren. Zoo liepen degenen, die met deze opvoeding belast waren, onwillekeurig gevaar op dit verkeerde spoor te worden meegesleept. Er was geen tegenwicht tegen de verleiding, die van deze niet-christelijke paedagogiek uitging.

Des te meer werd het daarom gewaardeerd, dat door een man als Prof. Wolfjer, die zelf zoo uitnemend paedagoog is, verschillende studies in het licht werden gegeven, waardoor op dit terrein vaste lijnen werden uitgestippeld. Straks kwam ook Prof. Bivinck ons verrassen met zijn Paedagogische Beginselen, waarin op EOO uitnemende wijze de lijnen getrokken werden voor een Christelijke paedagogiek. Maar deze wetenschappelijke studiën waren toch, meer voor vakmannen bestemd. Ze richtten zich ook te uitsluitend op de opvoeding op school. En wat daarom noodig was, was een meer populair geschreven werk, voor breederen kring van lezers bestemd, waarin deze christelijke beginselen voor de opvoeding werden uiteengezet en wel zoo, dat de beteekenis dier beginselen voor heel het terrein der opvoeding werden gevoeld.

Aan die behoefte nu voldoet het uitnemende werk, dat bij de Hollandia drukkerij te Baarn onder den titel Christendom en Opvoeding verscheen. Verschillende geleerden van naam, en mannen, die de praclijk van het leven kennen, hebben tot de saamstelling een bijdrage geleverd. Een magistrale inleiding van Prof. Bavinckgaat vooraf. Daarna behandelt Dr. A. Kuyper jun. De opvoeding in het huisgezin. Prof. Dr. J. Woltj er De op voeding door de school, Ds. F. A. E. Sillevis Smitt De opvoeding door de kerk. Dr. J. C. de Moor Opvoeding en Kunst en Prof. Mr. A. Anema De Overheid en de opvoeding. Reeds de bloote vermelding dezer hoofdstukken volstaat, om te doen zien welk een rijke schat van onderwerpen hier behandeld wordt. Het verschil van de auteurs, die elk hun eigen gave hebben, geeft aan de lezing een eigenaardige bekoring. En toch blijkt, hoe de eenheid van het beginsel maakt, dat het geheel door ééa gedachte wordt gedragen.

Moge dit werk daarom niet alleen in den kring van onze onderwijzers, maar door allen, die met de opvoeding in aanraking komen, gelezen en bestudeerd worden. Want wel geldt ook op dit terrein, dat de uitnemendste theorie nog geen goed paedagoog maakt, en de aangeboren gave van met kinderen om te gaan en hen te leiden, meer waard is dan de beste handboeken, maar dit neemt toch niet weg, dat ieder, die in school, gezin of kerk met de opvoeding der kinderen belast is, hier op menige vraag een antwoord zal vinden, menigen wenk zal ontvangen, die hem tot nut kan zijn, en bovenal helderder inzicht zal krijgen in de hooge eischen, die een waarachtige Christelijke opvoeding stelt.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van zondag 24 januari 1909

De Heraut | 4 Pagina's

Met blijdschap mag worden opgemerkt,

Bekijk de hele uitgave van zondag 24 januari 1909

De Heraut | 4 Pagina's

PDF Bekijken