Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Met groote blijdschap

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

Met groote blijdschap

4 minuten leestijd

Amsterdam, 17 Sept. 1909

Met groote blijdschap en ingenomenheid is door ons Christenvolk de' tijding vernomen, dat het H. M. de Koningin behaagd heeft dan heer A. W. F. Idenburg tot Gouverneur-Generaal van Indië te benoemen.

Voor ons Christelijk Ministerie is het ongetwijfeld een verlies, dat een zoo kundig en door alle partijen om strijd geëerd Staatsman niet langer deel zal uitmaken van de Regeering in Holland. Maar de heer Idenburg zelf zou zeker niet toegestemd hebben in deze wisseling van den Ministerszetel voor den troon te Buitenzorg, indien hij niet gevoeld had in Indië zelf nog beter de belangen van onze Koloniën te kunnen dienen. Hoe noode we hem uit ons midden zien heengaan, we gelooven, dat hij ook hierin niet zijn wil volgt, maar den wil van zijn Meester en Heere. Bovendien, de opengevallen zetel in den Haag werd ingenomen door een man als de heer De Waal Malefijt, die, wat men ook van hem zeggen moge, steeds blijk gaf van groote werkkracht, en aan wiens trouw aan het Christelijk be ginsel door niemand getwijfeld wordt. Uit de hartelijke samenwerking van dezen Minister van Koloniën met dezen Landvoogd kan voor Indië iets goeds worden geboren

Maar 't meest dankbaar zijn we wel, dat als Gouverneur-Generaal van Indië een man zal optreden, die zulk een warm hart heeft voor de Christelijke belar^en. Een Chris tenstaatsman als Onderkoning in Batavia schijnt een wonder in onze oogen. Want nergens was het Christendom dieper weg gezonken dan in Indië's ambtenaarswereld. Zelfs vroeg men zich soms met verbazing af, hoe het werk der zending in Indië nog eenige vrucht kon afwerpen, waar de re presentanten van het Nederlandsche volk, dat toch als Christelijke natie optreedt, zoo alle Christendom hadden uitgeschud én de Christelijke Kerk, die als Staatskerk door de Regeering in stand werd gehouden, een carricatuur was geworden van wat de Kerk van Christus zijn moest. Modern ongeloof, driest materialistne, brutale zedeloosheid voerde in Indië den schepter en heel de pers werkte mede om het laalste vernis van Christelijkheid, dat nog overbleef, weg te schuren.

En toch heeft God de Heere ook met Indië nog steeds bemoeienis gehad. Hij zegende het werk der Zending. Hij deed in Batavia een Christelijke Kerk verrijzen, die, hoe klein ook in kracht, groote energie ontwikkelt. En Hij schonk ons uit Indië eerst een Keuchetiius, nu weer een Idenburg, die met rijke kennis en talent toegerust, ijveren voor de eere Zijns Naams.

En daarbij bezit onze nieuvire Landvoogd e zeldzame gave van ieder, die hem kenen leert, met sympathie te vervullen. Zijn hristelijk beginsel verbergt hij nooit; van en zich plooien en schikken naar de wereld s bij hem geen sprake; practisch en eenoudig in zijn levenswandel, en nauwgezet n de vervulling zijner kerkelijke plichten, oont hij geheel het stempel van een cht Calvinist, En desniettegenstaande eeft heel de pers, de liberale incluis, met groote ingenomenheid zijn benoeming tot landvoogd begroet en wacht men van zijn bestuur voor Indië niets dan goeds.

Moge deze schoone verwachting door den Heere onzen God verwezenlijkt worden. Voor de Zending in Indië heeft de heer Idenburg een warm hart, en we weten, dat hij, zij het met beleid en voorzichtigheid, om geen reactie van het heidensch fanatisme in het leven te roepen, met alle kracht zal medewerken om Nederlands roeping als christelijke natie in onze Koloniën te vervullen. Maar meer nog dan deze zijdelingsche steun aan allen Christelijken arbeid in Indië is voor ons waard, dat aan het hoofd onzer schoone kolonie een man komt te staan, die zich het Kruis van Christus niet schaamt en door zijn wandel en leven getuigenis zal afleggen van den ernst van zijn geloof.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van zondag 19 september 1909

De Heraut | 4 Pagina's

Met groote blijdschap

Bekijk de hele uitgave van zondag 19 september 1909

De Heraut | 4 Pagina's

PDF Bekijken