Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Vereenigingsleven.

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

Vereenigingsleven.

4 minuten leestijd

TEHUIS VOOR ZEELIEDEN TE MAASSLUIS.

Het jongste jaarverslag van de Vereeniging tot oprichting en instandhouding van een Tehuis voor Zeelieden te Maassluis, welke we reeds een en andermaal bespraken, maakt melding van een voor de vereeniging zeer belangrijke gebeurtenis, n.l. de opening van haar aangebouwd en verbouwd Tehuis.

Het doel, hetwelk de vereeniging met haar Tehuis heeft, werd door haar voorzitter in de laatste jaarvergadering aldus geschetst:

„Neen, wij mogen den zee-en visEcheiman niet aan zijn lot overlaten; wij mogen ook niet er mede tevreden zijn, dat hij hier een goede rust-en verblijfplaats ontvangt. Als het wel zal. zijn, dan moet er een kracht van dit Tehuis, een Godskracht uitgaan; een kracht, waardoor niet alleen het goede in hem versterkt, maar ook het kwade in hem overwonnen wordt.

„Den zeeman voor onzen Heere Jezus Christus bij den aan-en voortgang te winnen, ziet, dat moet ons doel, ons streven zijn. Als hij toch voor den Heere Jezus Coristus gewonnen is, dan is hij voor allss gewonnen; gewonnen voor zijn gezin, voor zijn arbeid, voor de maatschappij; gewonnen ook voor het Godsrijk. Geen beter zee-en visscherman, dan die in Jezus Naam vol ootmoed zich buigt.”

Welnu, als een vereeniging, die zich dit doel stelt, haar arbeid met zegen bekroond ziet, dan is dat een reden tot blijdschap. En zegen mocht zij tot nu toe inderdaad op haar werk ontvangen, want anders zou er geen reden geweest zijn, grooter te gaan wonen.

Wie had bij de oprichting van de vereeniging, — het was in 1897, — durven denken, dat men reeds in 1902 een eigen Tehuis zou kunnen openen en dat 6 jaar later de vereeniging een eigen gebouw zou bezitten als dat, hetwelk thans in Maassluis prijkt?

Zoo dikwijls wordt gezegd, %ls men gebouwd heeft, dat men het voor hetzelfde geld nog eens over moest kunnen bouwen, en dan wil men daarmede zeggen, dat de gebreken eerst voor den dag komen wanneer men gereed is. Wat den bouw van dit Tehuis betreft, — aldus intusschen de secretaris in zijn jaarverslag — be hoeven wij deze woorden niet over te nemen, want het bleek in alle opzichten te voldoen; het wordt door de bezoekers geroemd, en door de zeelieden wordt er getrouw gebruik van gemaakt. Vele schippers komen er met hunne bemanning ter aanmonstering, en ook bij de laatste reis om met de equipage af te rekenen.

Evenwel waren de ontvangsten in het Tehuis in het laatste jaar kleiner dan in het dsaraan voorafgaande. In de eerste plaats was het gedurende de eerste 4 maanden van het jaar wegens verbouwing niet geschikt om bezoekers te ontvangen, en in de tweede plaats waren de uilkomsten van de haringvisscherij over 't algemeen zeer ongunstig.

De schepen deden trouwens lange reizen en daardoor mindere dan het voorgaand jaar; waaruit voortvloeit dat de zeelieden mind.er dagen aan wal waren.

Men kan dus eenerzijds begrijpen, dat alle hoop gevestigd was op de haringvisscherij van dit seizoen. Gelukkig kan gezegd worden, dat de resultaten daarvan niet ongunstig zijn.

Anderzijds zal het echter ook wel niet vreemd klinken, dat het Tehuis vooral dit jaar bij voort during behoefte heeft aan den steun van velen. Zeker, de geldelijke steun, dien velen in en buiten Maassluis tot dusver verleenden, was van dien aard, dat' de vereeniging haar arbeid niet al zuchtend en klagend behoefde te verrichten, maar het Tehuis is toch ook nog niet zoover gevorderd, dat het dien steun van contributiën zou kunnen missen. Wij sluiten ons dan ook gaarne aan bij den wensch van den steller van het jaarverslag, dat nog velen, die nog geen lid of begunstiger zijn, zich gedwongen zullen ge voelen, om als zoodanig tostetreden.

Het Tehuis voor Zeelieden is dien steun waard Het heeft een plaatsje bij ons christenvolk weten te verkrijgen. Zeelieden en visschers maken er in toenemende mate een dankbaar gebruik van. Schippers, stuurlieden en matrozen steun«n het vernieuwde Tehuis, meer nog dan vroeger het oude, door geldelijke bijdragen eenerzijds, maar anderzijds door degenen, die op hun schepen varen, aan te moedigen tot een bezoek van het Tehuis.

Er wordt daar in dat Tehuis een bescheiden, maar daarom niet minder noodige arbeid verricht. In alle stilte, zonder veel ophef en drukte, wordt de zuurdeesem van het Woord Gods genomen en in de maten meels gedaan, opdat het deze doorzure. En al komt dat nu niet altijd uit, in den dag der dagen zal het blijken, boe veel vruchten ook deze arbeid, in stilte en een voud verricht, gedragen heeft.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van zondag 19 september 1909

De Heraut | 4 Pagina's

Vereenigingsleven.

Bekijk de hele uitgave van zondag 19 september 1909

De Heraut | 4 Pagina's

PDF Bekijken