Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Vrije Universiteit.

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

Vrije Universiteit.

10 minuten leestijd

Vrije Universiteit.

In dank ontvangen voor een Nieuw gebouw:

FRIESLAND.

door Ds. H. J. AUaart, van H. J, A. /2.50; H, A. /2 50; F. A. /s; J. D. B, /2.S0; D. B. /2j Wed. R. B. /o.so; J. J. D. /s; H.D./i; H. D. Sr. ƒ 5; J. D. /2.50; J. D. /2 50; A.D. /250; P. H. /2So; J. H. f 10; B. H. fi; Wed. J. V. d. M. /2.saj R. d. R. /2s; R. d. R. /2S; J. V. d, S. /2; L. S. /1; P. V. f x; D. D. W. /2; allen teHailingen; S.J.B./2.50; S. H. B. /250; beiden te Midlum; S.D.B./i; U. H. / loj beiden te Almenum; samen/121.50;

door Ds. R. van Reenen, van Gebr. R. /«; A. H. /2.50J J. T. /IJ Wed. A. /ij Joh. H. /IJ G. P. /IJ A. S. /050J F. S./0.50JL.H. /0.50J Wed. Z. /2.50J Ds. R. v. R. /2.50; Wed. B. /IJ K. O. f iJ P- P. /i; J. S./o 50J 2, 0, f o 50J T. V, d, K. /o soj R. T. /o.soj J, de G. / 2.50J H. B. /2.50J J. T, /ij D. D. /IJ J. L. /IJ H. B. /0.50; H.W./osojWed, V. d, W. /o-soj H. D, /o.so; allen teReiisum c.a.j W. J./ijD.J. de G. /ij S. E. v. d. W. /IJ H. D. /IJ S. M./2.S0J allen te Wanswerdj Wed. B T. /IOJ T. N. /IJ Joh. B. /ij R. P. /0.50J J. D. /o SOJ J. V. d. M. /o SOJ J. T. /0.50J K. H. /0.50J K. M. /2.S0J J. de W. /ij J, V. 70.50; D. R. /0.50; P. V. S./0.S0; H. A, f0.^0; P. V. D. /0.50J J. J. /IJ H. S. /IJ Ta. B. /o.sojK.D./o.5ojW.P, K./o.5oj H. H. /050J H. M. /050J allen te Ferwerdj B. E. K. /2 soj R. V. /IJ K. D. / I. J. v.d. V. /0.50J Ds. B. W. ter M, /2.50J H. H./ij T. O. /IJ G. B. /0.50J IJ. B. /2 SOJ J. V. d. W, /i; G. E. /0.50J allen te Blijaj Ds. G. D. /IJ S. H, /i; P. C. B. /IJ J. S. /2 SOJ Wed. J. T. /IJ allen te Marrumj E. v. d. W./2.50: B. R. /2j J. R. J. /IJ B. D. /IJ P. V. d. W.

/IJ DS. W. B. /IJ A. D. / 2.50J B. M. /ij S. R. /i; B. R. /IJ Wed. A. W. /i; F. Z. /0.50J Wed. T. /2.SOJ J. E. /IJ D. B. /IJJ. H, /IJ B, K. /IJ N. N. /3J allen te Hallumj samen /iioj

door den heer L. Runia te Berlikum / 20j door Ds. V. Lingen, van H, J, P. /ij H, W, /IJ Z. Ki /i; samen /3J

door den heer G. Weerstra, van S. G. v. d. M. /2.S0J S. B. /5J J. V, d. G. /IJ G. B. /IJL. R. ƒ o 50J D. de J. /0.50; D 1. B. / IOJ S. D. B. /25J Mej. H, B. /O.SOJ H. de G. /2.S0J O. S. f\; H. de B. /o 50; J. M. /ij D. H. /©SOJ D. de B. /o.soj J. R./o 50J R, R /2S0J Mej. T. R. /050J A. Q /2.50J T. de B. /0.50J Fam. W, /35J U, v. d.W./ij allen te Ferwoudej J. B. /0.50J D. K. /2 50J J. R. /o.soj Ds. H. V, D. ƒ IJ Gez. B. /ij M. B. / IJ allen te Gaastj samen / loij

GRONINGEN.

door Ds. J. J. Miedema, van M B. / 2SJ W. H. /IJ G. L. /a.so; J. de B. /z 50J J.L./ij W. A. /aj M. S. /2.S0J Ds. J. J. M. /s; F. A. i IJ W. M. /2.50J W. O. /s; W.G./2, so; G. D. /s; Wed. de B. /2 50; J. A. /ijG.W.

Halfweg, en vraag „de viif verhalen '. T. / 2 50J M. S. / IJ A. Jz. /SJ A. A /a s^J IJ. v. d. V. /sj J. J. B. /IOJ samen /8s.

DRENTHE.

door Ds. G. A. Linghout, van Ds. H, A. K, te S /s; (de 10 Juli)j

OVERIJSEL. door Mr. A. ter W., van H. H. /3J (verbeterde opgave);

GELDERLAND.

van Ds. J. S. te S. / ij door Ds.J.G. Kunst uit Niikerk, van K. E. /o sojMej.G.S./o.Soj W. B. /o 50J G. J. S. /o 50J J. D. /IJ W. J. V. B. / i; Ge*, v. D. /o 50; H. H. /o 50; J. C. de B. / IJ B. G. v. d. B. /o Soj K. v. W. /ij W. V. D./o-so; E, v. d. P. Jzn. /ij S. C. V. /IJ H. V. ƒ0 50J Gei, V. K. ƒ 2j J. K. /050J T. V. F. /IJ Wed. v. H. ƒ i; W.E.de B. /i; (Totaal zie 10 Juli;

A. V. D. /i; P. A. B. /i; Mej. L. V. /i; G. P. /o SOJ N. N./oSojN.N./"osojWed.B. /o 50; J. V. H. /o 50; Wed. J. D.v.R./O.SOJ J. R. /o 50; P. P. /o.2S; fam. A. /o, 2Sj D. N. /0.2SJ G. J. V. D. /0.50J W. K./o.25jA. P. /o IOJ fam. V. d. G. /i; samen /9 loj

J. C. R. te T. /2S0J door Ds. H. Enserink, van H. v. L. te Heteren /2S0J Ger. Jongel. Ver, / ij C, B, v, d. W. / IJ Ds, H, E. / IJ allen te Randwijkj S. T. /2.S0J Mej. S. fa.^o; beiden te Hien; J. H. W. te D, /IJ samen /ir.soj (verbeterde opgave)j

door den heer L, Lindeboom, van A. de Z /2.50J J. de Z. /5J A. de Z. /ij Mej. J.deZ. ƒ 2.50J D. O. N. /i; M..J W. V. H. /o 50; F. F. ]r. /a 50J samen /15J

door de adm. van De Heraut, van M. R. de V. te E. / IOJ

UTRECHT.

G. J. M. te F. de B. /1 soj

NOORD-HOLLAND.

Dr. R. K. f so;

door Dr. H. B. /250J van J. P. H. /s en /25; samen /30; door J. H., van Mtj. J.

/i; van Mej. G. /ij samen/aj gevonden in de collecte te Amsterdam N. N. Sj door Ds. D. Tom Wzn., \an J. A. W. /sj

door den heer J. M. van Meeteren, van H. V. H, /i; A, V. H, /IJ G, W, B. /ij M. A. V. L. /a 5°; J- M. V. M /i.So; samen /? ; Jonkvrouw M. B. te A. /looj A. N.M./a-Soj door den heer T. K. te Hilversum / 8j

van den heer F. J. D. T. / looj van den heer T. H. v. E. /1000. van den heer J. W. R. / loj van Dr. H. B. /looj van Dr. J. W./soj

ZUID-HOLLAND.

door den heer H. Dane, van Mej. N. v. L. te R. /2S; N. N. /ij samen /zój G. V. te

Z-/5;

door Ds. S. Kamper, van J. H, /2.5ojM.G. /2.S0J M.j. M. G. /IJ H. V. /IJ N. S. /IJ J. S. /IJ allen te Haastrechij W. de G. te Oudewater / ij J. v. R /1; A. C. /1; D. v. D. /IJ G. B. /IJ Wed. C. R./o SojM. H./2.S0;

W. H. /IJ allen te Snelrewaardj C. v. B. /$; A. B. /2 50J P. S. /i; P. V. D. /o 50J Wed. V. W. /0.50J J, V. d. N, o-Soj C, V, /ij allen te Papekopj P. K, te Opperdoes ƒ ij C, v. D. te Stolwijk f 2 SOJ M. S. te Vlist /2.50J P. K, te Haarlemmermeer /a 50J S. de H. / 2.501 H. G. V. U. /IJ / IJ D. V. B. /SJ P. V. B. /s; J. V. S. /ij P. B. /IJ G. P. L. /IJ allen te Papekop samen/56.SOJ

door den heer P. Goudappel te Delft, van J- V. W. /SJ J. C. H. /2j Chr. V. H. /250; C. V. H. /2.S0J J. M. /IJ J. V. d. K. /SJ H. L. /IJ A. C. O. /i; D. W. D. /i; H. J. W. /i; D. R, B. /2; J. C. G. /i; L. H. /a 50; D. K. fi; dames W. /2j G, M. Jr. /ij L. v. d. B. /IJ B. de G. /IJ D. V. d. M. /osojA. V. d. S. /IJ de J. /2.50J Wed. v. d. W. /i;

G. V. d. W. /SJ Wed. V. V. /-IJ C. N. /O.SO;

J. G. /SJ C. B. /2 SOJ H. G. J. F. /IJ A.M. V. d. B. /2.50J C. D. V. E. /2 SOJ J. V. d. B. /2.S0; P. 0. V. d. B. /2 SOJ L. V. d. B. /i; Mej K. /i; Mej. F. /2.S0J J. v. d. B. /2.50; H. de L. /i; J. K. /loj G. M. /2 50J J. M. /o.soj L. J. S. /SJ S. V. d. B. /IJ M. / I; J. V. K. /s; A. K. /2 so; H. S. /o.soj H. V. /IJ J. V. J IJ C. V. /o SOJ samen /looj

Mej. K. en C. V. te 's-Gravendeel samen / IJ H. IJ. te 'sH. /2S0J door den heer H. Rollman te Bodegraven /loj van Mr. W. H. teL. / 20J .

door Ds. W. W. Meynen van J. J. v. d. Si /ij J. S. V. d. W. /IJ H. V. d. R. /2.50; J. B. H. V. R, /s; W. v. R. /2 5o; J. 0.

/IJ Mej. wed. V. /lo; C. M. D. ƒ10;

D. M. / SJ D. W. V. /SJ M, A. V./2.S0; J. H. /2.50JA. B. /2.So; C.K./2SojL.B./5; J. P. V. S. /IJ J. V. Sr. /IOJ S. B. /5i J. T. /2.S0J J. S. /2 50J G. V. d. W. /2.50; J. den H. /a.soj H. G. S. /sj Mr. A. v. d, H. /2SJ allen te Dordrecht; A. H. /2.50J W. S. (2e) /IJ V. E. /IJ allen te H. I. Ambachtj Mevr. wed. V. te Z. /a soj samen/121;

door de heeren D. de Bruyn en A. ten Hoot van D. de B. Yzn. /soj W, Z./ijDs.H.S.B.

/SJ T. Z. /SJ G. Z. /2.50J J. K. /2.50i Y. B. /2.S0J A. t. H. /i 50J C. W. /Ï; J. B. /i; P. S. /i; C. V. A, Jzn, /i; J, B. f 0.1, 0; P. J. B. /o.soj samen /80;

door den heer A. B. W. M. Kok van B. ]• B. / IJ N. K. / IJ samen / 2j

van den heer G. B. v. d. B. /2s.

NOORD-BRABANT.

door Ds. A. L. Ruys, van A. L. R. ƒ i; "• W. V. Szn. / IJ G. J. H. / IJ uit de Cat.-bus /4.7OJ allen te Dinteloordj samen /7 7°)

door Ds. H. L. Both te Eindhoven van A. P. M./2S.

BUITENLAND. van den heer D. v, d. W. te G. R. /10 ^i'> door Dr. S. O. Los gec. op de Synode der Ger. Kerken te Reddersburg /127J

van den heer H. J. K. te Berlijn /« 5°; per post ontvangen /40S0 en /26J samen / 7 5, 50. TH. RUYS Gr. Penningmeester.

Amsterdam, Keizersgracht 162.

Boek- en Courantdrukkerij:

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van zondag 2 oktober 1910

De Heraut | 4 Pagina's

Vrije Universiteit.

Bekijk de hele uitgave van zondag 2 oktober 1910

De Heraut | 4 Pagina's

PDF Bekijken