Bekijk het origineel

OPROEPING.

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie

OPROEPING.

1 minuut leestijd

OPROEPING.

Voor Jongelingen, die begeeren opgeleid

te worden tot den Dienst des Woords.

bestaat gelegenheid xsnè te dingen naar eec geheele of gedeeltelijke ondersteuning volgens art. 19 D. K. O. Belanghebbenden, die hiervoor in aanmerking wenschen te komen, moeten,

omxtot een vergelijkend onderzoek te worden toegelaten:

1". behooren tot eene der Geref. Kerken in Z.-Holland (bij voorkeur tot een kerk ressorteerende onder Z-Holl, , ten Zuiden) en niet ouder zijn dan 23 jiar;

2". vóór I Juni bij den secr, penningmeester

inzenden:

a. een attestatie van den kerkeraad omtrent

belijdenis en wandel j b. een verklaring van twee geneesheeren, dat

zij eene goede gezondaeid genieten en geene gebreken hebben, die voor den Dienst des Woords kunnen hinderlijk zijn;

e. een verklaring van ouders of voogden betreffende hunne fisatciëele positie;

d. een verklaring, dat — bij eventueele onder­ » steuning uit de Kas — zij zelf en hun

ouders zich verbinden, het genotene te resti tueeren, indien men hiertoe later mocht in staat zijn; of ook — wanneer buiten goedvinden van deputaten ad hoc — de alumnus zijn studie tot den Dienst des Woords siet voortzet.

^

Mede namens

Strijen, April 19U.

depataten.

Ds, A. MULDER,

Secr.-penningmeester,

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van zondag 28 april 1912

De Heraut | 4 Pagina's

OPROEPING.

Bekijk de hele uitgave van zondag 28 april 1912

De Heraut | 4 Pagina's

PDF Bekijken