Bekijk het origineel

Officieele Berichten.

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie

Officieele Berichten.

3 minuten leestijd

Classis Breukelen.

Vergadering van de Classis Breukelen D. V. Donderdag 27 Mei.

Stukken voor het Agendum worden ingewacht tot 14 Mei aan het adres der roepende kerk van Tienhoven.

Namens den Raad dezer kerk.

Ds. A. C. HEIJ, praeses.

N. PiENEMAN, scriba.

Kort verslag van de vergadering der classe Amersfoort op 13 April 1915.

1. Ds. Meijrien opent de vergadering en gaat, , na het lezen van Ps. 84, voor in gebed.

. 2. De credentie-brieven worden in orde bevonden. Aan diaken L. v. d. Voorst te Maartensdijk en aan diaken E. J. v. d. Meerlen 'te Renswoude w: ordt keurstem verleend.

3. Naar toerbeurt is Ds. Meijnen praeses én Ds. KnoU assessor. De scriba Ds. van Arkel kan slechts kort de vergadering bijwonen ; zijn scribaat wordt, ^; ^^£, .waargenomen door Ds. Munnik.. ''f^^: : 'P

4. De notulen worden gelezen en goedgekeurd.

5. Een schrijven van een classe wordt voor kennisgeving aangenomen.

6. Wordt gelezen het besluit tot plaatselijke ineensmelting van de beide kerken Amersfoort A en B, welks besluit ongewijzigd met alle ..stemmen wordt goedgekeurd, waarna de praeses zijn blijdschap uitspreekt over deze ineensmelting. en met instemming van allen aan de kerk van Amersfoort 's Heeren zegen rijkelijk toewenscht.

7. In zake een bezwaar van een broeder te Oud-Loosdrecht gaat de classe met het gevoelen van. den kerkeraad mede.

8. Komt aan de orde het voorstel-Amersfoort tot wijziging van de kerkelijke grens tusschen de prov. Utrecht en Gelderland, welke wijziging ook ingediend zal . worden, door de kerk van Barneveld op de cl. Apeldoorn, ten behoeve van de buurtschap Achteveld, opdat bij eventueele goedkeuring door de desbetreffende Part. Synoden, de cl. Amersfoort in overweging kan nemen, of in Achteveld tot het institueeren van een kerk kan worden overgegaan. De classis keurt deze grenswijziging goed, en besluit die door te zenden naar de Part. Synode van Utrecht, met advies die aan te nenien op voorwaarde, dat het tot bedoelde institueering kome.

9. Wordt tot opneming in de regeling voor de kerkvisitatie onder F. 5 aangenomen een voorstel van Bunschoten B, luidende: Komt in deze gemeente dubbele bedeeling voor, en zoo ja, achten de Diakenen het niet mogelijk deze te doen ophouden en te voorkomen".

10. Tot afgevaardigden naar de Part. Synode van Utrecht worden benoemd de predikanten: Ds. A. M. Donner, Ds. H. Teerink, Ds. R. de Jager primi; Ds. H. Munnik, Ds. J-. Offringa en Ds. J. G. Meijnen sec. en de ouderUngen: J. Timmerman, J. van Schuppen, J. K. Wendt primi; G. v. d. Woerd, D. C. v. Stempvoort, A. Grootendorst, sec.

11. Regeling vacature-diensten :

Maartensdijk : Ds. Donner en Ds. de Jager ; Oud-Loosdrecht: Ds^ Knoll: Renswoude : Ds Meijnen, Ds. van Arkel en Ds. Offringa; Veenendaal: Ds. Teerink, Ds. de Jonge en Ds. Munnik.

12. Bij de rondvraag naar Art. 41 wordt aan Baarn geadviseerd de 2e trap van censure op een lidmaat wegens zonde tegen het 4e wetgebod.

13. Baarn wordt aangewezen als roepende kerk voor de classis: Dinsdag 6 Juli e. k., Waarop Ds. Munnik praeses zal zijn, en Amers­ . foort en Baarn worden benoemd voor approbatie van attestatiën van Dienaren des Woords.

14. Sluiting door den assessor Ds. Knoll.

Namens de classe,

Ds. A. M. DONNER.

Ds. A. M. DONNEB. Amersfoort, 13 April 1915.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van zondag 2 mei 1915

De Heraut | 4 Pagina's

Officieele Berichten.

Bekijk de hele uitgave van zondag 2 mei 1915

De Heraut | 4 Pagina's

PDF Bekijken