Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Een motie van afkeuring.

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

Een motie van afkeuring.

3 minuten leestijd

De Ring Sneek en omstreken Van den Nederlandschen Bond van Jongelingsvereenigingen op Gereformeerden grondslag, IS Januari saamgekomen, heeft de volgende motie aangenomen, waarvan ook ons om opname werd verzocht.

De Ring «Sneek en Omstreken* van den Nederlandschen Bond van Jongelings Vereenigingen op Gereformeerden Grondslag, op 15 Januari 1919 in vergadering bijeen;

. metstijgende verontwaardiging vernemende :

dat de lectuur door Dalmeijers Instituut voor Zelfontwikkeling verspreid en aanbevolen, de doorwerking van de beginselen der nieuwe Theosofie — vloekbare vereen-selving van Christus en Boedha — sterk bevordert;

dat onder 't mom van 't «Soli Deo Gloria» ia de advertentiekolommen van ons «Gereformeerd Jongelingsblad, « voor genoemd heilloos onderricht propaganda wordt gedreven; (Zie o. m. tGeref. Jongel. Blad» 30e Jaargang No. 8.) van oordeel:

dat tegen deze smadelijke krenking onzer heilige beginselen nauwlettend moet gewaakt;

wraakt het optreden van de Redaktie van genoemd orgaan, welke op protest van verschillende zijde, zich in geheimzinnig stilzwijgen blijft hullen ;

spoort alle, bij onzen Bond aangesloten, Vereenigingen die de leuze cWij blijven Gerefor-

meerd» op hunne banieren schrijven, aan, nooil te dulden, dat door eenig stuk, in het Orgaan van den Bond geplaatst, ons blazoen wordt besmeurd, of, dat door het opnemen van advertentiën, waarin zijdelings propaganda voor de .Nieuwe Theosofie> of dergeüjke „geestelijke stroomingen van onzen tijd" gemaakt wordt, onze Gereformeerde Jongelingschap buiten den koers harer bestemming kan gedreven worden ;

h besluit deze motie in onze Christelijke pers te publiceeren.

Al is de toon van deze motie misschien wat forsch, toch zijn we aan dezen Ring dankbaar, dat hij aldus opkwam tegen den verderfelijken invloed, die van het genoemde Instituut uitgaat, en daartegen openlijk waarschuwt.

Ook wij zijn van oordeel, dat onze Christelijke bladen, met name een orgaan als het Gereformeerd Jongelingsblad, advertentiën van zulk een aard niet moeten opnemen ; vooral niet wanneer deze onder een dergelijke misleidende leuze worden geplaatst.

Natuurlijk kan een redactie of administratie niet altoos weten, welke geheime bedoelingen achter zulk een advertentie zitten, vooral niet wanneer deze onder zulk een titel worden aangeboden. Al te scherpe critiek oefene men daarom niet, wanneer zulk een advertentie soms in een Christelijk blad voorkomt. De redactie bemoeit zich gewoonlijk met deze advertenties niet, en de administratie is niet altoos genoeg op de hoogte om te beoordeelen, wat achter zulk een advertentie schuilt.

Maar wel had de redactie van het Jongelingsblad beter gedaan, met toen zij gewaarschuwd werd, haar leedwezen over het plaatsen van deze advertentie uit te spreken en haar lezers te waarschuwen voor het gevaar dat in dit Instituut school.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van zondag 2 maart 1919

De Heraut | 4 Pagina's

Een motie van afkeuring.

Bekijk de hele uitgave van zondag 2 maart 1919

De Heraut | 4 Pagina's

PDF Bekijken