Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Komt tot de levende steen!

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

Komt tot de levende steen!

5 minuten leestijd

In Petrus 2 vers 4 roept Petrus ons op om te naderen tot Jezus Christus. En hij vergelijkt Hem met een steen. Hij sluit dan aan bij drie teksten in het Oude Testament.

De eerste is Psalm 118:22.

"De steen die de bouwlieden verworpen hadden, is tot een hoofd des hoeks geworden." Volgens de Kanttekeningen op de Statenvertaling is in die Psalm met deze steen bedoeld: "David die door de vorsten van Israël en de voornaamsten van het rijk een tijdlang veracht en verworpen is geweest, maar de Heere heeft hem uiteindelijk toch tot het koninkrijk verheven. Daarna moet het van Christus verstaan worden." De rabbijnse geschriften zien in deze steen behalve David ook Abraham of de Messias. Jezus zegt in Matth. 21:42 dat Hijzelf daarin is voorzegd.

De tweede tekst is Jes. 28:16.

"Zie, Ik leg een Grondsteen in Sion, een beproefde Steen, een kostelijke Hoeksteen, Die wel vast gegrondvest is; wie gelooft, die zal niet haasten." In dit vers is met de steen het huis van David bedoeld. Wie daarop bouwt, zal niet beschaamd uitkomen want God heeft aan het koninklijke nageslacht van David Zijn belofte gegeven. De Statenvertaling vertaaltjes. 28:16 met: "Wie gelooft, die zal niet haasten." Maar het woord 'haasten' kan ook betekenen 'opgewonden raken, nerveus worden'. Je zou het dus zo kunnen weergeven:

"Wie gelooft raakt niet in paniek." Jezus heeft immers gezegd dat Hij rust zal geven aan hen die tot Hem komen (Matth. 11:28). Voelt u zich nerveus en opgejaagd, ga naar Hem!

Petrus citeert uit de Griekse vertaling van het Oude Testament, de Septuagint: "Die in Hem gelooft, zal niet beschaamd worden." Wie zijn vertrouwen vestigt op Christus, heeft het huis van zijn verwachting gebouwd op een stevige grondslag. Hij bouwt op 'een beproefde steen'. In het Hebreeuws: een bochansteen; dat moet een zeer harde Egyptische steen zijn die gebruikt werd voor gedenkzuilen, standbeelden en sarcofagen (Dr. L.A. Snijders).

De derde steen-tekst die Petrus aanhaalt, is Jes. 8:14. "Dan zal Hij u tot een Heiligdom zijn; maar tot een Steen des aanstoots en tot een Rotssteen der struikeling voor de twee huizen van Israël…". Petrus past dat zo toe:

Christus is "een Steen des aanstoots en een Rots der ergernis, hun namelijk die zich aan het Woord stoten, ongehoorzaam zijnde, waartoe zij ook gezet zijn". Zij die moedwillig en bewust geen gehoor geven aan het Woord, dat ons uitnodigt om ons in geloof aan Christus over te geven, doen dat omdat ze er zich letterlijk dood aan ergeren dat ze de genade alleen maar gratis in ontvangst kunnen nemen. Ze hebben er best heel wat voor over om de heerlijkheid, die hen in het vooruitzicht wordt gesteld, te verdienen. Maar als een bedelaar je hand ophouden? Alleen maar leven van het gegeef? Nee, dat is beneden hun menselijke en persoonlijke eigenwaarde. Geen sprake van! Dat nooit!

De toepassing

Nadat ik deze belangrijke woorden van Petrus heb toegelicht vanuit de teksten uit het Oude Testament, die hij citeert, wil ik nu overgaan tot de toepassing.

1. Petrus zegt niet: "Komt tot mij, de Petra, de rotsman, en ik zal jullie via de sacramenten, waarover ik de opperste beschikking heb gekregen, brengen naar de Petra Pneumatikè (1 Kor. 10:4), de Geestelijke Rots, de van Geest vervulde Rots, Christus. Petrus is slechts fundament van de Gemeente van Christus, doordat hij getuigt van de enige levende Steen Christus en slechts naar Hem wijst.

2. Hij zegt niet: komt tot het dogmatische betonblok Christus, maar: komt tot de levende Steen, Christus. Het is de levende Christus die ons redt, niet een dogma OVER Hem. Zeker, Hij treedt ons tegemoet in het gewaad van Zijn Woord. Maar iemand die alleen maar oog heeft voor dat prachtige gewaad en niet voor Hemzelf, gaat desondanks verloren.

3. Velen kunnen en willen het niet aanvaarden, dat Christus het totale Middelpunt van alles is en dat God in alles slechts via Hem met ons te maken wil hebben. Zij willen Jezus enkel zien als een lieve Zaligmaker, maar niet als Iemand aan Wie God alle macht in hemel en op aarde heeft toevertrouwd, dus ook het oordeel Qoh. 5:22). Ze willen Hem alleen maar zien als een Lam, maar niet als een Leeuw (Openb. 5:5), als de Goede Herder, de Redder, maar niet als de gestrenge Rechter die tot de verworpenen zal zeggen: "Gaat weg van Mij, gij vervloekten, in het eeuwige vuur dat de duivel en zijn engelen bereid is" (Mat. 25:41). Maar Paulus zegt: "Christus is alles en in allen" (Kol. 3:11); alles, Hij is onze Rechter en onze Redder.

4. Petrus voegt eraan toe: "Zo wordt gij ook zelf als levende stenen gebouwd tot een geestelijk huis." Door het geloof in de levende Steen trekt Zijn leven door ons heen. 'Wie in Mij gelooft, heeft het eeuwige leven' (Joh. 6:40). Dan worden ook wij een petra Pneumatikè, een van Geest vervulde steen waarmee de Heilige Geest Zijn tempel, dat is: de Gemeente van Christus, bouwt.

5. Bent u ook zo'n levende steen? Weet en ervaart u dat de Heilige Geest in u woont en dat Hij u verenigt met de levende Steen, Christus? Nee? Weet u wat u dan doen moet? Eerst maar eens allerlei voorwaarden vervullen zoals: je uiterste best doen om Gods geboden te vervullen, een leven leiden in afzondering en somberheid, je zondebesef steeds meer verdiepen? Nee, alleen een waarachtig geloof in Christus, de Zaligmaker van zondaars is nodig. En wie in Hem gelooft, zal niet beschaamd uitkomen.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van donderdag 1 februari 2001

In de Rechte Straat | 16 Pagina's

Komt tot de levende steen!

Bekijk de hele uitgave van donderdag 1 februari 2001

In de Rechte Straat | 16 Pagina's

PDF Bekijken