Bekijk het origineel

Jongeren vragen naar de weg

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie

Jongeren vragen naar de weg

4 minuten leestijd

In het vorige nummer van 'In de Rechte Straat' heb ik reeds een begin gemaakt met de beantwoording van de vragen, die een jongere stelde over het gezag van de Bijbel. Ditmaal wil ik graag een volgende vraag aan de orde stellen. Namelijk: "Hoe moeten wij de goddelijke inspiratie zien?"

Bij het opschrijven van Gods Woord zijn de bijbelschrijvers op een bijzondere manier door de Heilige Geest geleid. Dat noemen we de goddelijke inspiratie. Die kunnen we alleen maar belijden, niet bewijzen. Uit de Bijbel zelf kunnen we de onfeilbare inspiratie wel bewijzen. Wat zegt de Schrift van zichzelf? De Schrift belijdt van zichzelf, dat de Heilige Geest de auteur is. De Geest heeft de leiding. De Heilige Geest heeft de schrijvers gedreven, geïnspireerd. Het Woord van God komt dus niet uit mensen op, maar het komt vanuit God naar mensen toe. Dat betekent niet dat de Heilige Geest bijvoorbeeld van Johannes gebruik gemaakt heeft als van een dicteermachine, als een bandrecorder die ingesproken werd. Dat noemen we de leer van de mechanische inspiratie (schrijfmachine). Nee, dat niet. Dan zou het ook niet

te verklaren zijn, waarom er toch sprake is van verschil in stijl bij de verschillende schrijvers. God heeft bij de 'schriftwording' van Zijn Woord mensen gebruikt, die het Woord van God hebben gesproken en geschreven in de taal en de voorbeelden van de tijd en de cultuur waarin zij leefden. Wij belijden daarom ook dat, zowel bij het spreken als bij het opschrijven van Gods Woord, de Heilige Geest heel bijzonder werkzaam was. Heel de Bijbel is dan ook Gods Woord! Het is niet juist om te stellen, dat de Bijbel dan pas Gods Woord voor ons wordt, als het ons wat doet. Karl Barth bijvoorbeeld spreekt dan pas van inspiratie als de Bijbel betekenis voor ons krijgt. Maar dat is niet juist. Het woord 'inspiratie' reserveren we speciaal voor het tot stand komen van de Bijbel als Gods Woord. Als de Bijbel betekenis voor ons gaat krijgen, gebruiken we andere woorden, namelijk de illuminatie ofwel de verlichting door de Heilige Geest. Dat hebben we allen nodig tot zaligheid. Maar ook als we dat missen blijft de Bijbel Gods geïnspireerde Woord. Die inspiratie kunnen we echter niet buiten de Bijbel om bewijzen. We hebben geen inspiratieleer, maar een inspiratiegeloof!

Ingeschakeld met behoud van aanleg en opleiding

Dat alles neemt echter niet weg dat God de bijbelschrijvers heeft willen gebruiken met behoud van hun eigen aard en opleiding, als mensen van hun eigen tijd, ieder met zijn eigen taal en stijl. Johannes schrijft bijvoorbeeld heel anders dan Mattheús en Jeremia weer anders dan Jesaja.

Amos was maar een eenvoudige boer en Jesaja een intellectueel. Dat blijkt uit de taal die ze gebruiken. De schrijvers zijn door de Geest geheel ingeschakeld met behoud van hun aanleg en talenten.

Bij Paulus kun je goed merken dat hij geschoold is aan de voeten van Gamaliël. Bij Lukas kun je goed merken dat hij dokter is geweest. Terwijl Mattheús ons beschrijft hoe er in het land van Gadara twee bezetenen zijn geweest (Matth. 8) vermeldt Lukas ons maar één bezetene (Luk. 8). Hoe kan dat? Wie heeft het mis? Geen van beiden, Lukas de dokter heeft alleen maar aandacht voor de meest bezetene, het voor de dokters meest hopeloze geval. Die ene, die bezeten was door een legioen van duivelen, houdt heel zijn aandacht gevangen. Zo waren de bijbelschrijvers geen klerken die van buitenaf gedicteerd werden. Wanneer een notaris of de ene of de andere klerk dicteert maakt het geen verschil. Dan merk je alleen maar de stijl van die ene notaris. Zo is dat niet. De schrijvers waren geen klerken, maar dienaren. Dat noemen we de organische inspiratie van de Bijbel. Helaas trekken de moderne theologen daar verkeerde conclusies uit. Want het feit dat de Geest de schrijvers gebruikt heeft met hun hele persoon betekent niet, dat het schrijven een initiatief van die mensen zelf was. Integendeel, de leiding berustte geheel en al bij de Heilige Geest. Het was geen persoonlijk initiatief en ook niet een subjectief gebeuren.

Het vervolg van dit artikel leest u in het volgende nummer.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van zondag 1 april 2001

In de Rechte Straat | 16 Pagina's

Jongeren vragen naar de weg

Bekijk de hele uitgave van zondag 1 april 2001

In de Rechte Straat | 16 Pagina's

PDF Bekijken