Bekijk het origineel

Jaarboek 1930 van de Gereformeerde Kerken in Nederland - pagina 2

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie

Jaarboek 1930 van de Gereformeerde Kerken in Nederland - pagina 2

2 minuten leestijd

W E L K CHRISTELIJK D A G B L A D ?

Natuurlijk: „ D e R o t t e r d a m m e r " Dit dagblad is thans verreweg het meest gelezen Prot. Chr Dagblad in ons land door z n grooten inhoud en de bijzondeie variatie, in acht genomen bij het samenstellen Het geeft meer lectuur voor herzelfde geld dan eenig ander Protestantsch Christelijk dagblad, heden per ]aar zekei meer dan achthonderd pagina's meer dan welk ander in aanmerking komend blad, » Het heeft een zeer grooten staf van mSiewerkeis, naai wij meenen, goed bekend staand, l'eiwijl de hoofdudactie heiust bi) den heer H Diemer, wien een groep bekwame journalisten dagelijks tei zijde staat, kunnen als geiegelde medewcikers worden genoemd de heeien Pi of H. Ci van Andel te Giand Rapids, Nooid Anieiika: G Baas Kzn , lid van den CTcmeenteraad van Amsterdam, Secretaris van het Hoofdbestuui van Patrimonium; ] M. Droogendijk, historicus te Rotteidam: Willem Evers, letterkundige; E D J de ]ongh Jz. te Kampen, historicus; M ] Leendertse, letterkundige. Secretaris van den Chr Essayistenkring; Dr ) Severijn, Lid van de Tweede Kamer, te Dordrecht; Prof. Dr Z W Snellei. Hoogleeiaar aan de Handelshoogeschool te Rotterdam; P. A Schwaitz, Buigemeester van Rilland Bath , '\ Wapenaai te Zwolli r kerspel, letterkundige Daarbenevens vinden taliijke vooraanstaande schrijvers uit Christelijken kring op hun of op ons verzoek telkens plaats in De Rotterdammer, als dit wenschelijk mag worden geacht Z o o bevatte De Rotteidammer in den laatsten ti)d artikelen van Mr A v d Deure, Vooizitter Chi Radio-veieeniging, Drs W A van Dongen, leeraar Marnix Gymnasium re Rotterdam; C Goslinga, Voorzitter Vereen Gezagvoerders en Stuurlreden ter Scheepvaardij; Ds H ] Herda, Geief Piedi kant te Vlaardingen; Mr H W Hovy, oud Buigemeester van Loosduinen, Architect ]os de jonge, lid van den Gemeenteraad te Rotterdam; Ds C. Kapteyn Dzn , Voorzitter Evangelisatie vereeniging onder Schippeis; P ] Kolijn, Directeur Bediijfs vereeniging ..Het Platteland te Gouda; P } van Mullem, ambtenaar Chr Bond van Weiklieden rn Openbaren dicn.st; A Noteboom, leeraar Marnix Gymnasium te Rotterdam; Nota ris A. Reyers te [Rotterdam; Dr H. C Rutgers, Secretaris N C. S. V., te Hardenbroek ; Dr G K Schoep, Geneesheer te Rotterdam; Dr M H. A v d. Valk, Predikant bij de Pres byteriaansche Gemeente te Hillegersberg; A. M. Wessels, historicus te Goes; ] C. Wirtz, oud Inspecteur Onderwijs, te Oegstgeest; H. ]. van Wijlen, Diiecteur Kweekschool te Rotterdam ; en vele anderen. PRIJS PER K W A R T A A L F 3.25.

BUREAU: GOUDSCHE SINGEL 105 -

ROTTERDAM.

I

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van woensdag 1 januari 1930

Jaarboeken van de Gereformeerde Kerken in Nederland | 404 Pagina's

Jaarboek 1930 van de Gereformeerde Kerken in Nederland - pagina 2

Bekijk de hele uitgave van woensdag 1 januari 1930

Jaarboeken van de Gereformeerde Kerken in Nederland | 404 Pagina's

PDF Bekijken