Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Uw God is Koning!

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

Uw God is Koning!

1 minuut leestijd

Wat is er aan de hand in deze wereld en wat is er aan de hand in ons land? Enkele in het oog springende feiten. Een beoogd Europees commissaris wordt in het Europese parlement afgewezen vanwege zijn christelijke opvattingen over huwelijk en gezin. Er zit voor de man niets anders op dan zich terug te trekken. Dan: president Bush van Amerika wordt herkozen, maar als ik de commentaren moet geloven moeten we daar absoluut niet blij mee zijn, integendeel. In ons eigen land worden er regelmatig mensen, die deelnemen aan het zogeheten publieke debat, bedreigd. Dat gebeurt al geruime tijd. Dat die bedreigingen serieus zijn bleek wel op dinsdag 2 november j.l. toen een bekende filmmaker en columnist op straat werd gedood. Daar is geschokt op gereageerd. Het was zelfs wereldnieuws. Nederland stond weer eens prominent op de voorpagina’s. En dat niet bepaald in gunstige zin. Er is tussen de verschillende bevolkingsgroepen kennelijk een verharding gaande. Nu schroomde de man die werd omgebracht niet om (op soms heel kwetsende manier) zijn mening kenbaar te maken. Zijn gedachten over het christelijk geloof logen er bepaald niet om. Ook de islam moest het nogal eens ontgelden. Onlangs maakte hij samen met een liberaal kamerlid een film over de onderdrukking van de vrouw in de islam. Daar was veel ophef over en vormde misschien wel de directe aanleiding tot deze aanslag. Maar ook andere onderwerpen schuwde hij niet. Bepaalde personen (onder wie de burgemeester van Amsterdam) meende hij in felle en beledigende woorden te moeten kritiseren. Dat moet kunnen, zo zeggen de commentaren, want in ons land kennen we de vrijheid van meningsuiting. En dat is uiteraard een groot goed. De vraag is alleen of hier geen grenzen werden overschreden, maar dat terzijde.

Maar om terug te keren tot de vraag: wat is er aan de hand? Zijn het alleen maar incidenten of zit er meer achter? Heeft het wegstemmen van de beoogde Italiaanse Eurocommissaris niet te maken met het geestelijke klimaat in Europa? Het heeft geen boodschap meer aan de heilzame geboden van God. Die hebben we verlaten, achter onze rug geworpen. Het er voor opnemen wordt al spoedig uitgelegd als discriminatie. In dat klimaat is ook de kritiek op president Bush begrijpelijk. Hij is immers bereid de grondwet te wijzigen om wat dan heet het homohuwelijk tegen te gaan! Daar is wel moed voor, want dat betekent wel roeien tegen de stroom van de opiniemakers in. En vormen de raciale tegenstellingen niet een uiting van toenemende onverdraagzaamheid? En dan bepaald niet alleen in Nederland.

Alle macht
Als we proberen wat dieper in te gaan op wat er aan de hand is, moet ik vaak denken aan Psalm 2. Het is één van de psalmen die in het Nieuwe Testament het vaakst is aangehaald. Het is een koningspsalm, die profetisch het koningschap van Christus bezingt. Wie heeft het voor het zeggen in deze wereld? Christus is Koning, Hij regeert over alles. Wat moet ik aan met al dat geweld in landen, onder volken, op straat? Wat moet ik aan met de tegenstelling tussen rassen en volken? Wat zit daar achter? Ik kan ook vragen met Psalm 2: ‘Waarom woeden de heidenen en bedenken de volken ijdelheid? De koningen der aarde stellen zich op en de vorsten beraadslagen tezamen tegen de Heere en tegen Zijn Gezalfde, zeggende: Laat ons hun banden verscheuren en hun touwen van ons werpen’ (vers 1-3). Maar er staat er Eén boven: Christus Jezus de Heere. Het is het Woord van de levende God: ‘Die in de hemel woont zal lachen; de Heere zal hen bespotten … Ik toch heb Mijn Koning gezalfd over Sion de berg van Mijn heiligheid’ (vers 4 en 6). Vlak voor Zijn hemelvaart heeft Christus tegen Zijn discipelen gezegd: ‘Mij is gegeven álle macht in hemel en op aarde’ (Matth. 28:18). Christus regeert nú, Hij is nú Koning! Maar Hij heerst temidden van Zijn vijanden (Psalm 110:2). Dat verklaart het woeden van de heidenen, het ijdelheid bedenken van de volken. Dat verklaart al dat geweld, de stromen van bloed en de zeeën van tranen, moord en doodslag, de tegenstelling tussen rassen en volken. Daarom staat in dit laatste der dagen alles onder de hoogspanning van de verkondiging van het Evangelie. Christus regeert en Hij is bezig Zich Zijn Kerk te vergaderen door Woord en Geest tot het eeuwige leven. De wereldgeschiedenis is niet het belangrijkste, maar de kerkgeschiedenis. De voortgang van de dienst van het Evangelie wereldwijd. De Heere zal hoe dan ook een gewillig volk hebben op de dag van Zijn heirkracht in heilig sieraad (Psalm 110:3). Als Petrus en Johannes na de genezing van de kreupele bij de Schone poort (Hand. 3) voor het Sanhedrin moeten verschijnen, krijgen ze het verbod om te spreken en te leren in de Naam van Jezus. De apostelen weerstaan hun rechters en worden vrijgelaten. En als ze weer bij de kring van de discipelen komen, lezen we dat daar Psalm 2 wordt aangehaald. En waar het mij in dit verband om gaat, is dat er dan gebeden wordt: ‘En nu dan, Heere, zie op hun dreiging en geef Uw dienstknechten met alle vrijmoedigheid Uw Woord te spreken’ (Hand. 4:29). Het Evangelie, de boodschap van de gekruisigde en opgestane Christus, daar gaat het om. Dat moet klinken van strand tot strand en van oord tot oord. Want God heeft gezegd tot de Zoon: ‘Eis van Mij en Ik zal de heidenen geven tot Uw erfdeel en de einden der aarde tot Uw bezitting’ (Psalm 2:8). Daarom staat in dit laatste der dagen alles onder de hoogspanning van de verkondiging van het Evangelie. De verkondiging van Christus, Die God door Zijn rechterhand heeft verhoogd tot een Vorst en Zaligmaker (Hand. 5:31). Christus heeft nu alle macht in de hemel en op aarde. En álle knie zal zich voor Hem buigen en alle tong zal belijden dat Jezus Christus de Heere is tot heerlijkheid van God de Vader (Fil. 2:11). Daar gaat het naar toe, daarheen is Christus op weg. Want Hij moet als Koning heersen, totdat Hij al de vijanden onder Zijn voeten zal gelegd hebben (1 Kor. 15: 25).

Wat is er aan de hand? Christus is op weg naar Zijn toekomst. Hij laat Zijn Woord uitgaan. Hij legt de roep van Psalm 2 aan het hart van allen die dit lezen: ‘Kust de Zoon, opdat Hij niet toorne en gij op de weg vergaat wanneer Zijn toorn maar een weinig zou ontbranden’ (Psalm 2:12). En wie de Zoon kust, met de kus van het oprechte berouw en de eerlijke schuldbelijdenis en op Hem alleen betrouwt, is welgelukzalig. Die kan zeggen en zingen, ook onder het woeden van de vijanden:

Rust mijn ziel, uw God is Koning,
Heel de wereld Zijn gebied,
Alles wisselt op Zijn wenken,
Maar Hijzelf verandert niet.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 19 november 2004

Kerkblad | 12 Pagina's

Uw God is Koning!

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 19 november 2004

Kerkblad | 12 Pagina's

PDF Bekijken