Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Johannes’ brieven (78)

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie

Johannes’ brieven (78)

Het getuigenis van God. Deel 1

1 minuut leestijd

Indien wij de getuigenis der mensen aannemen, de getuigenis Gods is meerder; want dit is de getuigenis Gods, welke Hij van Zijn Zoon getuigd heeft.
1 Johannes 5:9

Getuigen gehoord
Het is als bevindt de lezer zich in de rechtszaal. Getuigen worden daar opgeroepen en gehoord. Zij geven hun verklaringen. Voor sluitend bewijs volgt na de ene getuige de andere, eenstemmigheid is de rechtseis. In de vorige verzen is steeds de Naam van de Heilige Geest gevallen, Hij bewees een belangrijke Getuige te zijn als het gaat om de Heere Jezus Christus, het vleesgeworden Woord. Diepe woorden van Boven zijn geschreven, het duizelt ons als de inhoudrijke verklaringen klinken. Er is zoiets als: De Vader werkt, de Zoon werkt, de Geest werkt. En er staat in dit hoofdstuk van de Johannesbrief zoiets als: de Vader getuigt, de Zoon getuigt en de Heilige Geest getuigt. Drie Getuigen met een eensluidend getuigenis. ‘Wij spreken wat Wij weten en getuigen wat Wij gezien hebben’, sprak de Heere Jezus, ‘en ulieden neemt Onze getuigenis niet aan’ (Joh. 3:11). Is hiervoor bij herhaling de getuigenverklaring van de Heilige Geest gehoord en opgetekend, nu legt God de Vader een plechtig en krachtig getuigenis van Zijn Zoon af. De verklaring van de Vader Die de Identiteit van Jezus Christus bevat, legt het volle gewicht in de schaal. Met Zijn getuigenis schept de Vader Zelf volkomen duidelijkheid. Op een betrouwbaar getuigenis komt het aan. In de brief is te lezen hoeveel tegenspraak er van de kant van de dwaalleraren is als het om de Persoon van de Heere Jezus Christus gaat. Johannes is er alles aan gelegen om die dwalingen omtrent de Christus te ontzenuwen en als een goed apostel een goed woord over Hem te doen. De mensen geven getuigenis, maar de Heere doet het ook. Er is een duidelijk onderscheid: ‘De getuigenis Gods is meerder.’

De getuigenis der mensen
Het ligt bij de bespreking van dit vers voor de hand dat wij een antwoord zoeken op de vraag wat de apostel bedoelt met ‘getuigenis der mensen’. Daarbij blijkt er nog een groot verschil te zijn tussen mensen: Er zijn mensen die natuurlijk leven en spreken, en er zijn mensen die geestelijk getuigen. Voor het laatste kan worden verwezen naar de doop met de Heilige Geest. Wie de kracht van de Heilige Geest ontvangt, zal Zijn getuige zijn (Hand. 1:5-8).

Eerst over ons mensen in het algemeen. Het is al niet altijd waar dat alles wat mensen zeggen als zoete koek geslikt wordt. Mensen houden beslist niet altijd alle gesproken aardse dingen voor waarachtig: ‘Indien Ik ulieden de aardse dingen gezegd heb en gij niet gelooft (!!), hoe zult gij geloven indien Ik ulieden de hemelse zou zeggen?’ (Joh. 3:12) Vlijmscherp analyseert en beoordeelt de Heere de ménselijke werkelijkheid: ‘Een mens kan geen ding aannemen, zo het hem uit de hemel niet gegeven is’ (Joh. 3:27). Geen enkel mens hoeft zich ook maar iets te verbeelden. Hij is tot helemaal niets in staat. De Heere Jezus wijst ieder mens de plaats van de steile afhankelijkheid. Punt uit. Stelt God de mens in staat om het een en ander aan te nemen, dan neemt hij alles aan behalve dat wat van God en van Boven is. De Heere stelt de diagnose: ‘Ik ben gekomen in de Naam Mijns Vaders en gij neemt Mij niet aan; zo een ander komt in zijn eigen naam, die zult gij aannemen. Hoe kunt gij geloven, gij die eer van elkander neemt, en de eer die van God alleen is, niet zoekt?’ (Joh. 5:43-44) Het hoeft niemand te verwonderen, want als de Heere zegt dat Hij de mens ten voeten uit kent, luidt de ontluisterende boodschap dat de mens de liefde Gods in zichzelf niet heeft (Joh. 5:42). Kortom, van mensen is helemaal niets te verwachten! Dát is van God niet te zeggen!

In de Bijbel staan God en mensen in schril contrast. Gaat het om de gedachten en de wegen van God, dan zijn die totaal en radicaal anders dan die van ons mensen (Jes. 55). Mensen die uit de aarde aards zijn (1 Kor. 15:47 vv.) en die vleselijk zijn, bedenken vleselijke dingen (Rom. 8:5 vv.). Het wordt pas anders en er verandert pas werkelijk iets als de Geest erin blaast en nieuw leven schept, dan sterft ‘ik’ en het leven met Christus leidt tot verandering in het denken, de dingen die boven zijn worden bedacht (Kol. 3:1-3). Dat is het tweede, de geestelijke mens in het bijzonder. Dat is geschonken leven, een herschapen mens. Het betreft nieuw leven met andere interesses, een andere lééfrichting, een bovenaards denken! God verandert mensen in hun denken, spreken, doen en laten: Hij schept een wandel naar de Geest en het bedenken des Geestes is het leven en vrede (Rom. 8).

Voor ‘de getuigenis der mensen’, zoals het in de tekst staat, zullen we waarschijnlijk die kant uit moeten kijken. Geestelijke mensen geven Christus Jezus een goed getuigenis. Het elfde vers doet ook in die richting denken. Johannes’ getuigenis is geloofwaardig, de lezers moeten ervoor vallen. Het is precies zoals in zijn evangeliebeschrijving: ‘Deze is de discipel die van deze dingen getuigt en deze dingen geschreven heeft; en wij weten dat zijn getuigenis waarachtig is’ (Joh. 21:24). Johannes volgde de Heere Jezus op de voet, hij liep jaren met Hem mee en werd van Boven geleerd, zodat hij verklaart dat hij heeft getuigd wat hij heeft gezien en het waarachtige getuigenis zegt hij alleen maar opdat hoorders en lezers zullen geloven (Joh. 19:35). Met Johannes hebben we niet met de eerste de beste te doen, neen, hij is iemand – we benadrukken dat sterk! – die de gáve van de getuigenis heeft gekrégen! Het komt niet uit zijn koker, de Heere heeft ‘zijn pijlkoker’ met ‘woordpijlen’ gevuld. En voor alle duidelijkheid: hij staat daarin niet alleen, de Heere heeft meer wapendragers op het slagveld van het Evangelie gezonden om heilzame pijlen af te schieten.

Dit artikel werd u aangeboden door: Hersteld Hervormde Kerk

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 2 april 2010

Kerkblad | 12 Pagina's

Johannes’ brieven (78)

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 2 april 2010

Kerkblad | 12 Pagina's

PDF Bekijken