Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

De zaligsprekingen (7)

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

De zaligsprekingen (7)

Mattheüs 5:1-16 en Psalm 24

5 minuten leestijd

Zalig zijn de reinen van hart; want zij zullen God zien. (Mattheüs 5:8)

Wie zal klimmen op den berg des HEEREN? En wie zal staan in de plaats Zijner heiligheid? Het antwoord op deze vraag is: Die rein van handen en zuiver van hart is (Psalm 24). Calvijn omschrijft reinheid van hart als ‘zichzelf niet anders met woorden en houding aanstellen dan het hart bedoelt’. Je bent oprechtheid, je spreekt de waarheid (Psalm 15). Wie rein van hart is zegt niet: ‘Fijn dat je er bent!’ Terwijl hij denkt: Ik baal ervan! Dat is dubbelhartigheid. Rein van hart is ook ‘een(voudig)heid’ van hart. Hoofd, hart en handen vormen een eenheid. Zij zijn verenigd tot de vreze van Gods naam (Ps. 86:11). Eenheid van hart wordt in Psalm 24 zichtbaar in het hart dat ongedeeld en zuiver gericht is op God (vers 6). Alleen voor de reinen van hart geldt: Zij zullen God zien.

Maar wie kan zeggen: Ik heb mijn hart gezuiverd, rein bewaard, ik ben rein van zonde (Spr. 20:9)? Komt er ooit een reine uit een onreine (Job 14:4)? Hebben we niet allen de neiging om van twee walletjes te eten? Enerzijds rekenend met God. Anderzijds rekenend met de wereld. Zit er in ons niet een innerlijke verdeeldheid, een gespletenheid waardoor we ongestadig zijn op onze wegen (Jak. 1:7,8)? Moeten we ons niet die woorden van Jezus aantrekken, als Hij tot de Farizeeërs zegt dat ze witgepleisterde graven zijn? Ze maakten zich druk om de buitenkant, om uiterlijke reinheid. Maar ze misten het hart erin. Het motief waarmee ze spraken en handelden was onzuiver, zonder liefde tot God en de naaste. In het hart heerste de dood. Dan kun je het uiterlijk in woord en daad opnemen voor God en Zijn Woord, zonder dat er een hart klopt van liefde. Onze buitenkant is dan slechts een masker dat de onreinheid van ons hart maskeert. We moeten belijden: God enkel licht/ Voor Wiens gezicht/ Niets zuiver wordt bevonden,/ Ziet ons bevlekt,/ Met schuld bedekt,/ Misvormd door duizend zonden.

Moeten we ‘rein van hart’ dan lezen als ‘gereinigd van hart’? Gaat het hier dan niet om hen die gereinigd zijn door het bloed van Christus? Om hen die zingen: Ja, amen, ja,/Op Golgotha/ Stierf Hij voor onze zonden./ En door Zijn bloed/ Wordt ons gemoed/ Gereinigd van de zonde. In die reiniging ligt inderdaad het geheim van de reinheid van hart. Zonder wedergeboorte, zonder vergeving van zonden en vernieuwing van ons leven zal ons hart niet rein zijn. Dat gereinigd zijn door Christus’ bloed en dat vernieuwd zijn door de kracht van Zijn Geest is het fundament. Als we leven vanuit Christus en beheerst worden door Gods Geest, dan kan het niet anders of ons hart wordt rein. En dat gereinigde hart wordt zichtbaar in woorden en daden. We worden oprecht. We bewaren Gods Woord opdat we ons zouden wachten voor de zonde.

Opvallend is wat Johannes schrijft: ‘Ziet hoe grote liefde ons de Vader gegeven heeft, namelijk dat wij kinderen Gods genaamd zouden worden. (…) Geliefden, nu zijn wij kinderen Gods, en het is nog niet geopenbaard wat wij zijn zullen. Maar wij weten dat als Hij zal geopenbaard zijn, wij Hem zullen gelijk wezen; want wij zullen Hem zien gelijk Hij is. En een iegelijk die deze hoop op Hem heeft, die reinigt zichzelven, gelijk Hij rein is’ (1 Joh. 3:1-3). In deze woorden wordt zichtbaar dat de reinheid van hart niet alleen een gave van God is, maar ook een opgave. Zolang wij op aarde zijn, blijft er een stuk gespletenheid in ons leven. Als we het goede willen doen, ligt het kwade ons bij. Het kwade dat we niet willen, dat doen we toch. Dan is het waar dat we in Christus rein zijn voor God. Maar dan is het tegelijk waar dat we ons hebben te reinigen van de zonde die in ons woont. Hoe? Door de zonde te vermijden en ermee te breken. Door de geheimen die we met ons meedragen op te biechten. Paulus spoort Timotheüs aan: Maar vlied de begeerlijkheden der jonkheid, en jaag na rechtvaardigheid, geloof, liefde, vrede met degenen die den Heere aanroepen uit een rein hart (2 Tim. 2:22). Dat strijden tegen de zonde en het najagen van gerechtigheid moeten we doen, samen met allen die rein van hart zijn. We mogen elkaar daarin ondersteunen, aansporen en bemoedigen.

Deze reinen van hart zullen God zien. Nu zien wij in een spiegel (1 Kor. 13:12). Nu ontdekken we lezend in en horend naar het Woord Wie God is in Jezus Christus. Nu heeft niemand God gezien. Maar straks zullen we Hem zien van aangezicht tot aangezicht. Het is deze belofte die ons doet verlangen: Wat Gij eenmaal zijt begonnen/ o voltooi het: maak ons rein,/ tot de wereld is gewonnen/ en in U hersteld zal zijn,/ tot wij eeuwig bij U wonen,/ schrijdende van licht tot licht,/ leggend onze gouden kronen/ zingend voor Uw aangezicht.

Vragen:
1. Omschrijf de betekenis van de ‘reinheid van hart’. Wat betekent het God te zien?
2. Hoe is het mogelijk dat Psalm 24 antwoordt op de vraag wie de reine van hart is: Dat is Jakob, de bedrieger?
Is die naam daar voor u/jou bevrijdend?
3. Hoe reinigen wij onszelf (samen met al de heiligen)?

Stolwijk, ds. W.J.C. van Blijderveen

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van Thursday 23 July 2015

Kerkblad | 24 Pagina's

De zaligsprekingen (7)

Bekijk de hele uitgave van Thursday 23 July 2015

Kerkblad | 24 Pagina's

PDF Bekijken