Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

De zaligsprekingen (slot)

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

De zaligsprekingen (slot)

5 minuten leestijd

LEZEN: MATTHEÜS 5:1-16 ZALIG ZIJN DIE VERVOLGD WORDEN … MATTHEÜS 5:10-12

De houding van de christen roept reactie op. De christen is zachtmoedig, barmhartig en vreedzaam. Hij jaagt de gerechtigheid van het Koninkrijk der hemelen na. Hij vertoont het beeld van Christus en van de Vader. Daarom wordt hij vervolgd. In vers 10, de laatste zaligspreking, zegt Jezus dat het gaat om vervolging omwille van de gerechtigheid. Vers 11 zegt: omwille van Christus. De verzen 11 en 12 vormen een nadere uitwerking van vers 10. Paulus schrijft aan Timotheus: ‘En ook allen die godzaliglijk willen leven in Christus Jezus, die zullen vervolgd worden’ (2 Tim. 3:12). Jezus spreekt hier niet alle vervolgden zonder meer zalig. Deze zaligspreking geldt alleen voor hen die vanwege Christus en Zijn gerechtigheid te maken krijgen met vervolging.

Christus Zelf werd vervolgd. Ze hebben mij gehaat, zegt Hij, ze zullen ook u haten (Joh. 15:18-20). Jezus gaf geen enkele aanleiding om Hem te vervolgen. Integendeel. Maar de wereld had de duisternis liever dan het licht. Het rechtvaardige leven van Jezus ontmaskerde hun zonde. Het licht scheen in de duisternis. Omdat men de duisternis liever had dan het licht, wilde men het licht uitdoven zodat het donker zou blijven en men zichzelf zou kunnen handhaven. ‘Wie echter zelf koninkje wil spelen moet wel Jezus als Koning, God als Koning, die vlakbij gekomen is, vervolgen’ (J. Overduin). Zo zal de wereld ook omgaan met allen die Christus gelijkvormig zijn. Het Evangelie brengt scheiding en strijd teweeg (Matth. 10:34). Het nee tegen de christen is ten diepste een nee tegen God en Christus. De stem van de christen moet zwijgen omdat de stem van God moet zwijgen. Zowel de ongerechtigheid als de eigengerechtigheid verzet zich tegen God. Had Jezus niet het meest te lijden van de godsdienstige leiders van Zijn dagen? Vervolging kan verschillende vormen aannemen. Het kan zijn dat we omwille van Christus in de gevangenis terechtkomen, gemarteld worden of gedood. Het kan ook zijn dat mensen kwaad van ons spreken, ons zwart maken. Dat we te maken krijgen met smaad, met een zuur gezicht of met bespotting vanwege Christus en Zijn gerechtigheid.

Het gaat hier dus niet om vervolging die we meemaken omwille van onszelf, omdat we aanstoot geven, ontactisch handelen etc. Niet alle vervolging van een christen is vervolging omwille van Christus. ‘Wij zijn alleen maar zalig, wanneer de haat van mensen tegen ons eigenlijk gemunt is op God. Per slot van rekening is God onbereikbaar. (…) Een hele wereld kan tegen God opstaan, Hem de oorlog verklaren, of Hem dood verklaren, maar de troon van God blijft er even onwankelbaar om. Wie dan wel te bereiken zijn, dat zijn de gezanten van God op deze aarde, de profeten. Wanneer een volk woedend is op een ander volk, dat niet bereikbaar is, dan loopt men naar de ambassade om die met stenen te bekogelen en met beledigende spandoeken te treffen. De ambassade vertegenwoordigt het gehate land en volk’ (J. Overduin). Zo vertegenwoordigt de christen Christus op aarde.

Vervolging is op zichzelf geen zaak van vreugde. Jeremia vervloekt er zijn geboortedag om. De slagen die voor God bedoeld waren, treffen hem. Maar de Heere houdt hem vast en overreedt hem om verder te gaan met vreugde, gesterkt in de Heere (Jer. 20). Jezus zegt: ‘Verblijdt en verheugt u; want uw loon is groot in de hemelen; want alzo hebben zij vervolgd de profeten die vóór u geweest zijn.’ Jezus schaart Zijn leerlingen in de rij van profeten. Ook zij werden vervolgd. Wat was het geheim van hun leven? Zij zagen op Christus, Die om de vreugde die Hem voorgesteld was, het kruis verdroeg en de schande verachtte (Hebr. 12:1,2). Een christen wordt niet ontmoedigd en neerslachtig vanwege de vervolging. Hij verheugt zich. Wie immers Christus toebehoort, ligt ook voor Zijn rekening. Niemand kan ons uit Zijn hand rukken. Al doodt men het lichaam, de ziel zal men niet kunnen doden. Het loon dat God uitbetaalt, de heerlijkheid die wacht is groot. Ze weegt niet op tegen het lijden van deze tegenwoordige tijd. In dit leven delen wij in het lijden van Christus, om straks te delen in Zijn heerlijkheid (1 Petr. 4:12-16). Dan kun je blij zijn te midden van de verdrukking (Hand. 5:41) en psalmen zingen in de nacht (Hand. 16:25). ‘Wees niet bevreesd voor hetgeen gij lijden zult, maar wees getrouw tot de dood, en gij zult de kroon des levens ontvangen’ (Openb. 2:10).

‘Terwijl Jezus roept: Zalig, zalig, schreeuwt de wereld: Weg met hen, weg met hen! Ja weg! Maar waarheen? Naar het Rijk der hemelen. Verblijdt en verheugt u, het zal u in de hemel zeker beloond worden. Daar staan de armen in de vreugdezaal. God Zelf wist de wenenden de tranen van de vreemdelingschap af. Hij spijst de hongerigen met Zijn avondmaal. De gewonde en gemartelde lichamen worden daar verheerlijkt en in plaats van de klederen der zonde en der boete dragen zij het witte kleed der eeuwige gerechtigheid. Uit deze eeuwige vreugde dringt reeds hier een stem door tot de gemeente van de volgelingen onder het kruis, de stem van Jezus: Zalig, zalig’ (D. Bonhoeffer).

Vragen:
1. Waarom wordt een christen vervolgd? Waarom kan hij zich verheugen in de verdrukking?
2. Wat laten Hebreeën 11 en 1 Petrus 4:12-19 ons zien met betrekking tot deze zaligspreking?

Stolwijk, ds. W.J.C. van Blijderveen

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van donderdag 20 augustus 2015

Kerkblad | 24 Pagina's

De zaligsprekingen (slot)

Bekijk de hele uitgave van donderdag 20 augustus 2015

Kerkblad | 24 Pagina's

PDF Bekijken