Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

De Brief van de apostel Paulus aan Titus (3)

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

De Brief van de apostel Paulus aan Titus (3)

5 minuten leestijd

Lezen: Titus 2:1-10

Een voorbeeld in leer en leven

Vs. 1. In tegenstelling tot de verleiders en dwaalleraars die genoemd worden in Titus 1:10-16, moet Titus de gezonde leer verkondigen en voorleven. De gezonde leer is in zichzelf volmaakt (1 Tim. 1:10), en brengt de mens tot zijn geestelijke gezondheid (Kanttek. Statenvertaling). Deze leer is daarom concreet in het aanwijzen van de zonden en het heenwijzen naar de zaligmakende genade Gods.

Vs. 2. Als eerste worden de oude mannen aangesproken om nuchter te zijn. Niet beneveld door drankmisbruik. Het kan ook betekenen dat we in de veelheid van vrije tijd in de avond van het leven ons niet moeten laten meeslepen door de boze listen van de duivel. Belangrijk is dat we geestelijk gezond blijven, ook al komen de gebreken van het lichaam voor de dag. Wat kunnen oude mannen die geestelijk gezond zijn veel betekenen in de gemeente. Niet denken: Ik tel niet meer mee. Stemmig zijn betekent een levenshouding die respect afdwingt. Voorzichtig, oftewel matig. En gezond in het geloof, in de liefde en in de lijdzaamheid. Iemand die op een waardige wijze de gebreken bij het ouder worden weet te dragen. Als mijn uitwendige mens verdorven wordt, wordt de inwendige vernieuwd van dag tot dag, getuigt Paulus (2 Kor. 4:16).

Vs. 3. Ook de oude vrouwen worden aangesproken. Zij moeten in hun kleding als in hun hele levenswandel een voorbeeld zijn voor de jongeren en dat met het oog op degenen die buiten zijn en nauwlettend de gangen van de christenen nagaan. Dan houden de oude vrouwen zich ver van roddelpraatjes, kijken niet te diep in het glaasje, maar zijn leraressen van het goede. Hoewel het duidelijk is dat het niet toegestaan is dat een vrouw in het openbaar ambtsdraagster is, heeft ze wel een taak om anderen te onderwijzen, met name de jongere vrouwen.

Vs. 4. Niet alleen vandaag maar ook toen was er sprake van een ontwrichting van het gezinsleven en de onderlinge verhoudingen. Waar de zaligmakende genade Gods verschijnt wordt door Woord en Geest hersteld wat door de zonden van de geëmancipeerde mens stuk is gemaakt. De jonge vrouwen kunnen van de ouderen leren om voorzichtig, dat is matig te zijn, haar mannen lief te hebben en haar kinderen. Over een gezinsgids gesproken. Hoe belangrijk ook in deze tijd.

Vs. 5. Matig te zijn, kuis te zijn, het huis te bewaren, enz. Het staat allemaal haaks op het moderne levensgevoel waar vele vrouwen hun goddelijke roeping verwaarlozen, omdat zij zichzelf willen ontplooien en kinderen eigenlijk hinderen zijn. De opvoeding wordt uitbesteed aan anderen, de moederliefde, die zo belangrijk is voor een kind, ontbreekt met alle gevolgen van dien op langere termijn. Wat is de taak die een vrouw mag hebben als moeder voor haar kinderen een prachtige roeping waar de Heere Zijn zegen over gebiedt. Ook in het onderdanig zijn aan haar man. Niet bedoeld als een slaafse onderdanigheid, maar het beleven van de plaats die de Heere geeft, gezien vanuit Christus Die het Hoofd is van Zijn gemeente en dan de man en vervolgens de vrouw. Waar dat in praktijk wordt gebracht, zal de wereld uiteindelijk geen oorzaak kunnen vinden om Gods Woord te lasteren.

Vs. 6. Ook de jonge mannen worden vermaand om matig, voorzichtig te zijn, zichzelf te beheersen. Als we jong zijn, kunnen we zo onbezonnen de dingen doen zonder na te denken over de vraag wat de Heere wil dat wij doen zullen. Wat kunnen de oude mannen uit vers 2, veel betekenen voor de jongeren om ze wegwijs te maken hoe te gaan door dit leven. Er zal geen sprake zijn van een generatiekloof, maar de jongeren zullen echt willen horen naar de ouderen bij wie leer en leven een eenheid vormen.

Vs.7. Paulus vermaant opnieuw Titus om een voorbeeld te zijn in leer en leven, een voorbeeld van goede werken. In de leer moet hij betonen onvervalstheid, namelijk de gezonde leer niet vermengen met valse leringen van mensen. Deftigheid en oprechtheid, een dienaar van het Woord mag geen toneelspeler zijn maar iemand die in alle ernst het Woord Gods verkondigt. Een man uit één stuk. Niet een engel op de preekstoel en een duivel thuis.

Vs. 8. Weer wordt het gezonde woord genoemd en het gedrag van de prediker. Die moeten zo zijn dat degenen die tegen de gezonde leer zijn niets kunnen inbrengen tegen zowel de verkondiger als de verkondiging. De waarheid gebracht in liefde zal uiteindelijk de leugen en laster van anderen overwinnen.

Vs. 9 en 10. In deze verzen gaat het niet zozeer over dienstknechten maar beter vertaald slaven. Doulos. Ook zij worden vermaand. Paulus is niet bezig om de slavernij af te schaffen, hoewel dat terecht gebeurd is in de loop van de geschiedenis. Maar hier wil hij net als in de brief aan Filémon de juiste plaats van de slaaf en de heren aanwijzen. Als die verhoudingen goed zijn, dan is er geen sprake van slavernij waarbij mensen als beesten worden verhandeld en behandeld. Dat betekent dat zo’n slaaf zijn plaats moet weten in onderdanigheid aan zijn heer, niet tegenspreken, niet op een slinkse wijze goederen van zijn heer stelen, maar trouw zijn, opdat in dat alles de leer van onze Zaligmaker wordt versierd. Gezegende arbeidsomstandigheden zijn daar te vinden.

Lunteren, ds. A.J. Schalkoort

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van donderdag 29 oktober 2015

Kerkblad | 24 Pagina's

De Brief van de apostel Paulus aan Titus (3)

Bekijk de hele uitgave van donderdag 29 oktober 2015

Kerkblad | 24 Pagina's

PDF Bekijken