Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Het Antinomisme - pagina 8

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

Het Antinomisme - pagina 8

7 minuten leestijd

laten bepraten ! P l e c h t i g v e r k l a a r d e de B e r l i j n e r h o f p r e d i k e r n u , dat hij een a n d e r e kijk h a d gekregen op de v e r h o u d i n g tussen het w e r k der W e t en de leer der r e c h t v a a r d i g m a k i n g . D e W e t m a a k t de z o n d e n openbaar en moet d a a r o m g e d u r i g gepredikt w o r d e n . T o t a a n zijn d o o d toe, zo b e l o o f d e A g r i c o l a , z o u hij i n zijn p r e d i k i n g z o r g d r a g e n , z i c h te h o u d e n a a n de leer v a n de k e r k te W i t tenberg. O p 9 december 1540 v i e l dit besluit en spoedig v o l g d e een v e r z o e n i n g met D r . M a a r t e n L u t h e r . S t r a k s z u l l e n w e z i e n , dat hiermede niet de v a l s e leer v a n het antinomisme was uitgeroeid. II. N A D E R E K E N N I S M A K I N G M E T AGRICOLA V O N EISLEBEN N a a r zijn geboortestad noemt men A g r i c o l a meestal J o h a n n E i s l e b e n . D e n a a m „ A g r i c o l a " is m o o i L a t i j n v o o r k o r e n m a a i e r . U weet, geleerden namen toen een L a t i j n s e n a a m aan, of g a v e n h u n n a a m een Latijnse u i t g a n g ( G o m m e r t w o r d t G o m a r u s ) . J o h a n n w e r d geboren op 20 a p r i l 1492. H i j studeerde i n W i t t e n b e r g en k w a m daar tot intieme o m g a n g met W i t t e n b e r g s hoogleraar, D r . M a a r t e n L u t h e r . R e e d s i n 1519 w o o n t A g r i c o l a het t w i s t g e s p r e k bij, dat L u t h e r houdt i n L e i p z i g . H i j is d a n L u t h e r s secretaris. N a als h o o g l e r a a r i n W i t t e n b e r g w e r k z a a m te zijn geweest, v e r t r o k A g r i c o l a n a a r F r a n k f o r t , s p e c i a a l op a a n b e v e l i n g v a n L u t h e r , v a n w a a r hij al spoedig b e r o e p e n w e r d als p r e d i k a n t e n tevens g o d s d i e n s t l e r a a r te M a n s f e l d . A g r i c o l a w a s een b e g a a f d p r e d i k e r . Z e l f s k e u r v o r s t e n en a d e l lijke families n o d i g d e n hem uit, a a n h u n h o f eens te w i l l e n p r e diken. W e z a g e n reeds, dat A g r i c o l a g i n g d w a l e n . N i e t de W e t moet w o r d e n gepredikt, m a a r de h e e r l i j k h e i d v a n het geloof. A l s de H e e r e die p r e d i k i n g zegent, w o r d t de z o n d a a r b e d r o e f d e n deze d r o e f h e i d n a a r G o d w e r k t de b e k e r i n g . L u t h e r heeft, i n gezelschap v a n zijn v r i e n d en mededienstk n e c h t i n G o d s w i j n g a a r d , B u b e n h a g e n , reeds i n 1527 A g r i c o l a een bezoek g e b r a c h t o m hem op zijn d w a l i n g e n te w i j z e n . O o k m e l d d e n w e eerder, dat i n 1537, w a n n e e r A g r i c o l a n a a r W i t t e n b e r g k o m t , de oude strijd o p l a a i t , als hij gaat l e r e n : „ O n d e r het N i e u w e V e r b o n d moet de W e t niet w o r d e n g e p r e d i k t . " V a n een proces, het g e v o l g v a n w e d e r z i j d s e a a n v a l l e n , k w a m g e l u k k i g niets, d o o r d a t A g r i c o l a n a a r B e r l i j n v e r t r o k . In B e r l i j n w e r d A g r i c o l a een zeer geëerd m a n : h o f p r e d i k e r ; zelfs k w a m hij a a n het h o o f d te staan v a n de L u t h e r s e k e r k e n i n Brandenburg. 7

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van zondag 1 juli 1956

Koop de waarheid | 20 Pagina's

Het Antinomisme - pagina 8

Bekijk de hele uitgave van zondag 1 juli 1956

Koop de waarheid | 20 Pagina's

PDF Bekijken