Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Het Antinomisme - pagina 19

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

Het Antinomisme - pagina 19

8 minuten leestijd

H e e r e die o p e n b a a r d e i n Z i j n H e i l i g e W e t . " ( P r e d i k a t i e over de , . Z a l i g e h o p e " v a n a u g . 1531.) D i t is een a n d e r e t a a l d a n die v a n het moderne antinomisme, zoals B a r t h dit p r o p a g e e r t . B a r t h offert a a n zijn v a l s idealisme, dat de m e n s h e i d b e h o u d e n z a l w o r d e n en b e h o u d e n is, alles op: de W e t , de tucht v a n G o d s W e t , de k e r k , het christelijk leven, het christelijk o n d e r w i j s , christelijke beginselen, een christelijke w e r e l d - en l e v e n s b e s c h o u w i n g . D e w e r e l d moet w o r d e n gered ! Z i j is g e r e d ; dat moet h a a r b e k e n d w o r d e n gemaakt. D a t , w a t zij z a l zijn, straks, bij de komst v a n C h r i s t u s . W e b e h o e v e n niet te zeggen, hoe s a e c u l a r i s e r e n d dit moderne a n t i n o m i s m e w e r k t . D e v e r w e r e l d l i j k i n g i n de k e r k neemt h a n d o v e r h a n d toe. D e o n o v e r b r u g b a r e k l o o f tussen het C h r i s t e n d o m en het H u m a n i s m e behoeft v o l g e n s deze leer niet o n o v e r b r u g b a a r te zijn. D e v r i j h e i d , die z o w e l het moderne C h r i s t e n d o m als het H u m a n i s m e p r e d i k t , z a l de b r u g zijn, d i e beide levensbeschouwingen verbindt. Immers — C h r i s t u s heeft de mens g e r e d . I n H e m i s de mens r e c h t v a a r d i g en g e h e i l i g d . B e k e r i n g en b e r o u w zijn niet n o d i g , w a n t C h r i s t u s heeft de straf d o o r d r a g e n , de v e r p l i c h t i n g tot geh o o r z a a m h e i d heeft H i j o p g e h e v e n . W i e z o u a a n d r i n g e n op een g o d z a l i g l e v e n , z o u d a a r m e d e v e r l o o c h e n e n , w a t C h r i s t u s heeft gedaan o m de v e r w o r p e n z o n d a a r te r e d d e n . D e W e t m a g niet w o r d e n g e p r e d i k t , tenzij als E v a n g e l i e , als belofte. N i e t : gij moet, m a a r : gij z u l t zijn. N i e t : gij z u l t niet stelen, m a a r : w i e u i t v e r k o r e n is ( w o r d t ) , z a l niet stelen. W a a r v i n d e n w e , zoals L u t h e r het heeft geleerd, de p r e d i k i n g v a n de eis G o d s , dat de mens leeft n a a r Z i j n w i l ; dat hij zijn k i n deren o p v o e d t n a a r Z i j n w i l ; dat ons l a n d w o r d t geregeerd naar Zijn wil ? W a a r w o r d t ons geleerd, dat de mens v a n nature, ook de gedoopte, d o c h o n b e k e e r d e mens, l i g t o n d e r de eis v a n het W e r k v e r b o n d , w e l k e eis de H e e r e jegens de mens h a n d h a a f t , zolang hij niet v a n A d a m is afgesneden en i n C h r i s t u s is i n g e p l a n t ? W a a r w o r d t de W e t g e p r e d i k t , niet o m de h o o r d e r s Farizeërs te m a k e n , m a a r o m ze, moge het zijn d o o r de b e a r b e i d i n g v a n G o d s Geest, D i e de mens doet zien i n de spiegel der W e t , aan het einde te b r e n g e n v a n eigen l e v e n , k u n n e n en k e n n e n , opdat C h r i s t u s als gepaste Z a l i g m a k e r de v e r l o r e n e r e d d e n k a n ? O n z e k e r k e l i j k e w e r e l d k e n m e r k t z i c h d o o r saecularisatie: de s c h e i d i n g k e r k - w e r e l d is w e g g e n o m e n . S o m s met een heel v r o o m gebaar v a n : het w e r k G o d s i n en a a n de mens is eenzijdig, de mens v a l t er b u i t e n . W a t baat het, of i k éénmaal i n mijn leven z o n d i g of een m i l j o e n k e r e n ? V e r d e r f e l i j k e , gemene zonde ! ! ! E e n r e d e n e r i n g , die leidt tot v e n i j n i g a n t i n o m i s m e . W a n t ieder mens, die leeft o n d e r de p r e d i k i n g v a n G o d s W o o r d , z a l geoor18

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van zondag 1 juli 1956

Koop de waarheid | 20 Pagina's

Het Antinomisme - pagina 19

Bekijk de hele uitgave van zondag 1 juli 1956

Koop de waarheid | 20 Pagina's

PDF Bekijken