Bekijk het origineel

Vraag en aanbod

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie

Vraag en aanbod

7 minuten leestijd

Nieuwe inzendingen voor het juninummer kunnen worden ingezonden tot en met 26 april 2011. Géén telefonische opdrachten en niet over de email. Zó stond het uitdrukkelijk in het vorige nummer van ons blad. Toch bereikten enkele aanvragen mij via de mailbox. Een volgende maal worden deze verzoeken echt niet meer geplaatst. Alleen via de post kunt u uw vragen indienen, voorzien van naam en adres, telefoonnummer en eventueel e-mailadres. En graag in duidelijk handschrift…

Er zijn weer heel wat verzoeken ontvangen. Er is in den lande uit een nalatenschap een grote partij boeken over ons koningshuis. Recente uitgaven, zoals van Cees Fasseur, maar ook oudere. In staat van nieuw. Op deze partij van ca. tweehonderd stuks, plus tegeltjes, blikjes, perspex afbeeldingen en foto’s van de koninklijke familie, en nog wat Oranjeartikelen, kan een bod worden uitgebracht. Serieuze belangstellenden kunnen via de e-mail een lijst met nauwkeurige beschrijving ontvangen bij het secretariaat. U mag ons hierover bellen: 0182-52 26 58.

Fam. A. Lievense, Oude Koudekerkseweg 68, 4335 CE Middelburg, telefoon 0118-63 45 39 of e-mail alievense@solcon.nl, zoekt van ds. P. Blok het boek Op weg naar Sion, deel 5. Van ds. M. Ruben (1840-1910) zijn de volgende boekjes verschenen: De kracht uit de hoogte, en De Ster uit het Oosten. Fam. De Jonge, Kruiswiel 24 te Hendrik- Ido-Ambacht is daarnaar op zoek. Zij schreven ons: ‘Wij hopen dat we deze keer ook weer geholpen kunnen worden. vorige keer hebben we ook veel reacties gehad. Dat was heel leuk, we kregen zelfs telefoon uit Canada.’ Goed om te lezen (horen)!

Bij het verlaten van het oude kerkgebouw van de Gereformeerde Gemeente te Gouda kwam een klein, gaaf psalmboekje tevoorschijn met de volgende naam: Rijna Walhout 5 Juli ’70 Yerseke. Mogelijk ooit een studente aan De Driestar geweest? Het psalmboekje ligt te wachten op de eigenares -indien nog in leven- of haar familie.

Dat deze rubriek veelgelezen wordt, wisten we. Dat bewijst ook een briefje van de heer J. Aalvanger uit IJsselmuiden, die via deze rubriek van ds. J. Roos het eerste deel van zijn serie Uit de pastorie zocht. ‘Deze oproep en de aankondiging van een heruitgave hebben elkaar gekruist. Veel lezers wezen mij hier ook op.’ Goed om elkaar op dit soort zaken te attenderen!

‘Na twee advertenties in Vraag en aanbod heb ik op deel 6 na, alle preken van ds. J. Pannekoek. Wilt u nog eens een advertentie plaatsen voor deel 6?’ Dat schrijft mevrouw J. van der Veen, Zomertuin 37 te Barneveld, telefoon 0342- 42 15 76. Ja mevrouw, dat doen we met genoegen nogmaals.

Het kostelijkste sieraad, over ds. B. Toes, en Het schoonste getuigenis, over ds. W.H. Blaak, beide boeken geschreven door J.M. Vermeulen, worden gezocht door…en er was geen naam ingevuld. We ontvingen een hartelijk en waarderend briefje ten aanzien van onze schriftelijke activiteiten. De afzender vraagt beide boeken voor zijn of haar broer. Reacties naar telefoonnummer 0166-66 25 48

Fam. L.J. de Waal, Van Wissenkerkhof 3 te 4698 VZ Oud- Vossemeer, telefoon 0166-67 26 37, e-mail famdewaal@kliksafe. nl zoekt al jaren naar een prekenbundel door ds. J. de Groot, die in Rijssen heeft gestaan. Het water uit Bethlehems bornput, zo luidt de titel. Wie zorgt ervoor dat deze mensen niet nóg langer hoeven te zoeken?

Dat dit een gezocht boek is, blijkt wel hieruit dat zich nòg een zoeker naar dit boek heeft gemeld. Op 26 april, en de familie De Waal kwam op 14 maart met hun vraag – zij zijn dus nummer 1. Ja, zo gaat dat nu eenmaal… Maar wie weet, komen er meer reacties binnen. Dan kan fam. De Waal bij meerdere aanbiedingen doorverwijzen naar fam. E.P. van Beelen, Marchoekstraat 28, 4698 BP Oud-Vossemeer, telefoon 0166-67 20 33. De heer J. Zoeteweij, Van der Lekstraat 65, 3241 GW Hendrik- Ido-Ambacht, telefoon 078-682 04 64 is op zoek naar prekenboekjes uit de Reveilserie- Smytegeltfonds. Er zijn vast wel lezers die kunnen helpen!

Mevrouw G.K. Dannenberg- Bruggink, De Bleijdestraat 17, 7462 VE Rijssen, zoekt het tweede deel van het boek Het leven en de arbeid van Willem Farel 1489- 1565, Hervormer te Genève. Het eerste deel is in haar bezit. Wie helpt haar aan het ontbrekende deeltje? Het is een uitgave van De Banier, 1948. ‘Het blad Oude Paden lees ik gaarne, vooral de artikelen over de oude predikanten. Een leerzaam blad! Ik geef ze ook niet weg bij het oud papier’, zo schrijft mevrouw. Dank voor uw waarderende woorden. Goed dat de bladen niet bij het oud papier terechtkomen, Oude Paden en oud papier horen niet bij elkaar…

Géén boeken gevraagd – iets anders. Onze trouwe inzender G.D. Hendriks, Hoofdstraat 46 te 4041 AE Kesteren, telefoon 0488-48 22 85 (na 18.00 uur) vraagt nadere informatie over de dames/zusters Kerpel uit Leersum. ‘Sinds enige weken ben ik in het bezit van briefwisselingen van hen met kinderen des Heeren. Namen die werden genoemd zijn o.a. de families Berkhout, Kerpel, Witvliet, Nagtegaal en Buce. De briefwisseling begint in 1912 en eindigt omstreeks 1964. Het gaat over Maartje en Mien Kerpel uit Leersum’, aldus de heer Hendriks. Zijn er lezers die hem over deze zusters Kerpel kunnen informeren?

Een prekenboek van dr. C. Steenblok (niet zijn catechismusverklaring) wordt gezocht door mevrouw D. Westerbeke- Barth, Noordweg 185 te 4333 GE Middelburg. E-mail: dinnywesterbeke@kliksafe.nl.

De heer M. de Bruyn, Den Boogerd 25 te 5305 CK Zuilichem, e-mail infostat@kliksafe.nl, heeft ca. 40 jaargangen van Gezins- Gids en ongeveer 25 van Terdege. Verder alle nummers van Het Gekrookte Riet, Kerkblad Oud Geref. Gemeenten in Nederland, een aantal jaargangen van De vriend van Oud en Jong en van het blad Oude Paden (van ds. Fr. Luitjes, dus niet ‘ons’ blad). Wie interesse heeft, neme contact met hem op.

Dan een vriendelijk verzoek van de secretaris. Al eerder heb ik aangegeven dat er geen e-mails voor deze rubriek moeten worden verzonden. De reden: er komen dagelijks ca. 30-35 mails bij ons binnen voor diverse doeleinden op een inmiddels ‘bejaarde’ computer. Het risico bestaat dat er wat mis gaat. Zo herinner ik me onlangs een mail te hebben ontvangen, bestemd voor deze rubriek, die door mij is geprint en die ik na langdurig zoeken niet meer heb kunnen vinden. Wie het betreft? Ik weet het niet meer. Laat degene die verwacht heeft dat zijn verzoek in dit nummer zou zijn geplaatst, nogmaals contact opnemen en zijn verzoek herhalen. En dan per brief.

U herinnert zich wellicht de twee foto’s van o.a. ds. C. Smits uit Sliedrecht. De vraag werd gesteld wie op de foto staan, behalve het predikantsechtpaar. Van diverse kanten kregen we namen door, maar steeds ontbraken er nog. Dat is inmiddels ook compleet gemaakt, toen een dochter van ds. en mevrouw Smits, mevrouw Ans Smits, ons op 19 maart 2011 belde en exact de namen opgaf van de mensen op de foto. De bovenste foto: mevrouw H. Smits-van Vuuren, de dochters Joke en Ans en ds. C. Smits. De onderste foto v.l.n.r.: een nichtje, An Boulogne (zus van mw. Smits), daarnaast mw. Smits, ds. Smits, dochter Ans en zwager Loius Boulogne.

Vervolgens ontvingen we een brief van fam. E. Verwoerd uit Loenen aan de Vecht. Ook daarin werden namen genoemd met betrekking tot deze beide foto’s. Daarnaast werden enkele onjuistheden gemeld in het artikel over fam. Van Amersfoort: Kobusje van den Bovenkamp was een rijzige verschijning en werd immer Kobus genoemd. De voornaam van de heer P.N. Klok uit Barneveld is Nees in plaats van Mees. Verder alle lof, vooral voor de bijdragen van ds. M. van Kooten, zo laat deze familie ons weten.

De gevelsteen met de spreuk, waarover enkele nummers eerder de hulp van onze lezers werd ingeroepen, leverde nog twee reacties op. Ds. J.W. Verweij uit Leusden liet ons telefonisch weten dat deze gevelsteen uit Den Haag is meegenomen en thans is ingemetseld in een boerderij aan de Voetakker 6 te Geldermalsen. Ds. Verweij is deze steen vaak genoeg gepasseerd als hij door Den Haag liep. Een tweede reactie kwam van de heer P. Trommel uit Putten. Hij schreef: ‘In het nummer van Oude Paden van maart 2010 trof ik de vraag aan inzake de gevelsteen in het Kortenbos in Den Haag, mij niet onbekend. Zondags trokken hier duizenden mensen lopend voorbij op weg naar de Chr. Geref. Kerk en naar de Geref. Gemeente. Fietsen was er toen niet bij. Het gedicht kan ik wel dromen, De tekst in uw blad wijkt af van de werkelijkheid. De dichter is mij onbekend.” Tot zover de heer Trommel. We laten nog eenmaal de tekst volgen, maar dan zoals deze oorspronkelijk luidde:

Men bouwt en breekt de wereld rond, En alles op een wrakken grond, Die ons eenmaal zal begeven. Alleen die bouwt op Sions steen, Heeft ’t ware Fondament alleen Tot het eeuwig zalig leven. 1845.

Wie vergelijkt, zal constateren dat de oorspronkelijke tekst iets afwijkt van het bord dat we aantroffen op een semi-bungalow in Garderen en waarover in maart 2010 werd geschreven.We zeggen de beide reageerders vriendelijk dank voor hun aanvullende gegevens.

Voor het septembernummer 2011 kunnen verzoeken worden ingediend tot en met 29 juli Dv, op het adres Regentesseplantsoen 13, 2801 CK Gouda.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van woensdag 1 juni 2011

Oude Paden | 64 Pagina's

Vraag en aanbod

Bekijk de hele uitgave van woensdag 1 juni 2011

Oude Paden | 64 Pagina's

PDF Bekijken