Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Nieuws van Stichting Machpela

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

Nieuws van Stichting Machpela

5 minuten leestijd

Konden wij u tot onze vreugde in het voorgaande nummer van Oude Paden melden, en ook laten zien een foto van de grafsteen die de laatste rustplaats van Jan Geense op de oude begraafplaats aan de Lekdijk in Nieuw Lekkerland aanwijst, nu is er opnieuw een verblijdend bericht.
Dezelfde firma die de grafsteen van Geense heeft gemaakt en geplaatst, fa. Heij uit Bennekom, heeft onlangs het graf van ds. Jac. van Leeuwen Pzn. op de begraafplaats Soestbergen in Utrecht op voortreffelijke en vakbekwame wijze gerestaureerd.
Dat is geen sinecure geweest. Dat blijkt ook overduidelijk uit de foto’s van zowel de oude, zeer vervallen situatie als de foto’s die genomen zijn na de restauratie. Het werk heeft ook langer geduurd dan was voorzien en ook dat blijkt uit de foto’s: de zerk is vernieuwd en uiteraard opnieuw beletterd, het hekwerk moest worden gepoedercoated en gestraald. Van de gemeente Utrecht ontvingen wij in de persoon van mevrouw A. Landeweer-van Dorsser, Hoofd administratie begraafplaatsen, alle medewerking. Zij was bereid om het graf van ds. Van Leeuwen in een nieuw aan te leggen groenstrook te laten opnemen, maar uiteraard niet in de vervallen en zeer desolate toestand waarin het zich bevond.
Met haar was regelmatig contact en het deed ons bijzonder goed dat zij met geduld de restauratie tegemoet zag. Dat is alles nu verleden tijd en het graf is in keurige staat gebracht. We zeggen fa. Heij & Zoon heel hartelijk dank voor het gedegen staaltje vakwerk dat zij aan de dag legden. En dat zonder dat zij de vele uren in rekening hebben gebracht!
Ds. Van Leeuwen, zo vraagt wellicht een lezer zich af, wie was dat?
Over zijn leven zouden enkele bladzijden gewijd kunnen worden. Daarvoor is de ruimte in dit nummer te beperkt. We volstaan derhalve met enkele korte mededelingen: ds. Jacob van Leeuwen (1845-1913) werd geboren in Aalsmeer in een bakkersgezin dat tot de Nederlandse Hervormde Kerk behoorde. Op 17-jarige leeftijd legde hij belijdenis des geloofs af. Na zijn huwelijk met Aagje de Vries was hij achtereenvolgens bakker te Nieuwer-Amstel, waar hij kerkte onder de vrije ds. Hermanus van den Oever, en vervolgens werd hij bakker in zijn geboortedorp. Zijn moeder was reeds overleden toen hij nog maar zeven jaar was, zijn vader stierf twintig jaar later. Van hem ging een getuigenis uit dat hij de Heere vreesde. Dit sterven gebruikte de Heere om zijn vrouw Aagje te overtuigen van zonde, gerechtigheid en oordeel.
Daarna kwam ook Van Leeuwen tot bekering. In 1876 leerde hij de Borg kennen in Zijn bloedgerechtigheid en in 1882 de Geest der aanneming tot kind.
In 1876 ging hij over tot de Afgescheidenen. Enige tijd gaf hij leiding aan een op zondag samenkomend gezelschap. Eind 1890 ging hij voor het eerst zelf voor in het houden van een stichtelijke oefening. Al kort daarna ging hij in diverse plaatsen voor. Ook kwamen er beroepen. Hij wist zich de lastbrief te hebben opgelegd gekregen om het Woord te brengen, maar wilde zich niet binden aan een vaste gemeente.
Zeven gemeenten diende hij in de Woordbediening: Aalsmeer, Barneveld, Dordrecht, Gouda, Hilversum, Rotterdam en Utrecht. Meest vrije groepen met een comité of bestuur. Elke gemeente hoorde hem dus om de zeven weken. In 1895 werd hij door zijn vriend Jan Verzaal, een Boskoopse kruidenier, tot predikant bevestigd. Nog enkele andere gemeenten sloten zich aan bij de groep rondom hem. Als hij het Heilig Avondmaal moest bedienen, nam hij in de koets een bruingeverfde houten kist mee waarin zich een avondmaalservies bevond.
Gedurende de jaren waarin ik verbonden was aan de bibliotheek van de Theologische School der Gereformeerde Gemeenten te Rotterdam, werd deze kist met inhoud aan deze predikantenopleiding aangeboden. Maar dit terzijde.
Ds. Van Leeuwen heeft een aantal prekenbundels nagelaten, waaronder een catechismusverklaring. Deze preken werden door enkele luisteraars opgetekend en uitgegeven en worden vanwege de bevindelijke-Schriftuurlijke inhoud nog steeds gezocht. Ook stelde hij zijn eigen bekeringsweg op schrift, die later werd uitgegeven.
Op 22 juli 1913 overleed hij in vrede. Zijn begrafenis in het familiegraf van zijn schoonfamilie Segstro vond op 26 juli plaats.
Zijn vrouw overleed, bijna 99 jaar oud, op 11 januari 1945.
De latere oudgereformeerde ds. J.W. Slager beschreef haar levens- en bekeringsweg.
Nu we in korte tijd enkele graven konden laten restaureren, is er een fors gat geslagen in onze financiële situatie. Vrijmoedig geven wij het rekeningnummer van de SNS-bank te Schoonhoven: 900 56 12 62. Is het te optimistisch als we er voorzichtig van uitgaan dat ons werk gesteund zal worden?
Dan hebben we nog twee verheugende mededelingen. Stichting Machpela beschikt niet over een website. De aan het opzetten en regelmatig onderhouden van een website verbonden kosten gaan ons budget ver te boven.
Tot onze grote vreugde kregen we van twee kanten steun toegezegd. Eén abonnee bood aan om met zijn zoons een website op te zetten, foto’s te maken en zonodig begeleidende teksten aan te leveren. Kosteloos! Een andere abonnee wilde eveneens een financiële bijdrage leveren voor dit doel. Toen we op 29 maart jl. in bestuursvergadering (de kosten hiervan werden zoals gebruikelijk door de uitgeefster van Oude Paden betaald) bijeen waren, hebben wij deze beide toezeggingen met blijdschap aanvaard.

J. Mastenbroek, voorzitter/secretaris

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van zondag 1 juni 2014

Oude Paden | 64 Pagina's

Nieuws van Stichting Machpela

Bekijk de hele uitgave van zondag 1 juni 2014

Oude Paden | 64 Pagina's

PDF Bekijken