Bekijk het origineel

Leestafel

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie

Leestafel

2 minuten leestijd

In en oin Poerworedjo. Kiekjes van ons Zendingsterrein.

Utrecht, P. den Boer.

Dit boekje geeft 15 kiekjes van het zendingsterrein der Ger. Kerk te Utrecht met zeer kort bijschrift. De uitvoering is onberispelijk. Het bijschrift soms te kort. De prijs van ƒ 0.20 zal zich niemand beklagen, en dan bevoordeelt hij er de zending er ook nog mee.

Boeken van den uitgever J. H. Kok, Kampen.

Het oude Testament door M. Henry. Deel II is nu compleet. I Koningen is behandeld. Een heel geschikt boek. Wat zouden onze Javanen rijk zijn, als ze zoo’n Bijbelverklaring in hun taal hadden. De mooie band is bij dit deel geleverd.

Christelijke wereldbeschouwing, door Dr. H. Bavinck. Tweede herziene druk.

Een voortreffelijk ev angelisatietractaat voor de geleerde standen.

De Liederen Haniniaaloth. Zestien Leerreden, door Ds. J. D. v. d. Velden.

Dit zijn preeken over de psalmen 120—134. Mooie preeken. Vooral Ps. 126 las ik met genot. De psalm van Scheiding en Doleantie.

In de schuilplaats. Een bundel meditatiën voor stille uren, door J. J. Knap Czn. Nev. Herv. pred. te Groningen.

Vooral voor bedroefden van harte. Wat pracht van taal en stijl. Hij handhaaft den ouden naam van zijn grootvader Ds. Knap, ook zelfs bij de Friesche Afgescheidenen bemind.

Handboek voor de Bijbelsche Geschiedenis, door Dr. P. A. Sillevis Smitt.

Het eerste deel is compleet.

Het munt uit door eenvoudige taal en rijke aanteekeningen. Het verdient een goede plaats in Scholen en Jongelingsvereenigingen. Men mag verwachten dat in het tweede Deel de zendingsgedaebte, die er in Israels historie ligt, meer tot haar recht zal komen.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van donderdag 1 januari 1914

Zendingsblad van de Gereformeerde Kerken in Nederland | 16 Pagina's

Leestafel

Bekijk de hele uitgave van donderdag 1 januari 1914

Zendingsblad van de Gereformeerde Kerken in Nederland | 16 Pagina's

PDF Bekijken