Bekijk het origineel

Verzekering tegen brandschade en molest

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

Verzekering tegen brandschade en molest

2 minuten leestijd

De Algemeene Synodale Commissie der Nederlandsche Hervormde Kerk vestigt de aandacht van Kerkeraden en kerkvoogdijen op de steeds hooger wordende bouwkosten en de groote stijging der bouwmaterialen, die het noodzakelijk maken de in vroeger jaren gesloten verzekeringen tegen brandschade van kerkgebouwen, pastorieën en gebouwde eigendommen alsmede die der roerende goederen, te herzien.

Immers indien bij onverhoopte brandschade mocht blijken, dat de panden ver beneden de tegenwoordige waarde zijn verzekerd, bestaat de vrees, dat de betrokken brandwaarborgmaatschappijen bij de verrekening der brandschade met dit feit rekening houden en veel minder uitbetalen dan de schade bedraagt. Het komt de Algemeene Synodale Commissie daarom wenschelijk voor, dat de bedoelde onroerende en roerende goederen door deskundigen worden geschat naar hunne waarde op heden en de loopende verzekering wordt verhoogd tot het bedrag dier taxatie.

Het verdient aanbeveling, dat de fondamenten en wat zich beneden den beganen grond bevindt van de verzekering tegen brandschade worden uitgesloten, aangezien deze in den regel van brandschade niet hebben te lijden en een bron van moeilijkheden kunnen opleveren bij de schaderegeling.

Evenzeer is het geraden bij het aangaan eener verzekering de verplichting tot herbouw niet te aanvaarden.

Inzonderheid in dezen tijd zal aan verzekering bij beurspolis, mits door een vertrouwd en bekend makelaar gesloten, de voorkeur zijn te geven.

Ook meent de Algemeene Synodale Commissie, dat het voor sommige streken van ons vaderland niet ongewenscht zou zijn een molestverzekering te sluiten.

Zij vertrouwt, dat de betrokken kerkelijke colleges, in het belang der Gemeenten, met deze opmerkingen zullen rekening houden.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 30 november 1917

Weekblad van de Nederlandse Hervormde Kerk | 4 Pagina's

Verzekering tegen brandschade en molest

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 30 november 1917

Weekblad van de Nederlandse Hervormde Kerk | 4 Pagina's

PDF Bekijken