Bekijk het origineel

Verzekering van kerkelijke gebouwen

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

Verzekering van kerkelijke gebouwen

2 minuten leestijd

Na de publiceering door de Algemeene Synodale Commissie N∘ 806 (Weekblad N∘ 37) over Verzekering tegen brandschade, werd ons de vraag gedaan wat onder „premier risque”-verzekering is te verstaan.

Wij ontvingen, op ons verzoek om inlichting, van bevoegde zijde in dank het volgend antwoord.

Het 2e en 3e lid van artikel 253 van het Wetboek van Koophandel luiden als volgt: „Indien de volle waarde van het voorwerp niet is verzekerd, is de verzekeraar, ingeval van schade, slechts verbonden, in evenredigheid van het verzekerde tot het niet verzekerde gedeelte.

Het staat echter aan partijen vrij, uitdrukkelijk te bedingen, dat, onaangezien de meerdere waarde van het verzekerde voorwerp, de aan hetzelve overkomene schade, tot het vol beloop der verzekerde som, zal worden vergoed.”

Het zijn de in het 3e lid bedoelde verzekeringen, die men „premier risque”-verzekeringen noemt.

Een voorbeeld moge het verschil tusschen beide wijzen van verzekering verduidelijken. Gesteld, dat een kerkgebouw een waarde vertegenwoordigt van ƒ 200.000. Het is, zooals in den regel het geval is, overeenkomstig het 2e lid van art. 253 verzekerd voor een lager bedrag, stel ƒ 120.000. Wanneer er nu brandschade wordt veroorzaakt tot een bedrag van ƒ 80.000, kan het kerkbestuur slechts aanspraak maken op een vergoeding van 120.000/200.000 × ƒ 80.000 is ƒ 48.000.

Was ten behoeve van hetzelfde kerkgebouw een z.g. „premier-risque”-verzekering afgesloten, dan was het volle bedrag der geleden schade uitgekeerd, natuurlijk slechts tot het maximum der verzekerde som.

Aangezien het slechts zelden voorkomt, dat een kerkgebouw geheel en al door brand verloren gaat, kan bij het afsluiten eener „premier risque”-verzekering de verzekerde som aanmerkelijk lager gesteld worden dan de werkelijke waarde van het gebouw. In het hiervoren gestelde voorbeeld zou een „premier risque”-verzekering tot een bedrag van ƒ 80.000 veel voordeeliger voor het Kerkbestuur zijn geweest dan een gewone verzekering tot een bedrag van ƒ 120.000. Wel is waar is de verzekeringspremie voor een „premier risque”-verzekering hooger dan voor een gewone verzekering, maar dit nadeel weegt zeker niet op tegen de grootere voordeelen, die een zoodanige verzekering biedt.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van donderdag 18 november 1920

Weekblad van de Nederlandse Hervormde Kerk | 4 Pagina's

Verzekering van kerkelijke gebouwen

Bekijk de hele uitgave van donderdag 18 november 1920

Weekblad van de Nederlandse Hervormde Kerk | 4 Pagina's

PDF Bekijken