Bekijk het origineel

Paschen

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

Paschen

3 minuten leestijd

De Heere is waarlijk opgestaan.

Luk. 24:34.

Paschen.

Feest der opstanding.

Overwinning van het licht des levens over de duisternis van den dood.

Bezie het graf, waarin het lichaam des Heeren geborgen was, en ge zult het ledig vinden.

Christus is opgestaan. De dood hield hem niet.

Alles hadden de vijanden gedaan, om Hem in het graf te houden, een steen, een wacht, een zegel. Want zij hadden het woord der opstanding van den Heiland beter onthouden, dan de discipelen zelf.

Niet dat Christus zou opstaan uit de dooden. Bespottelijk zooiets te gelooven. Maar Zijn discipelen konden Hem stelen. Daarom deze maatregelen.

Maar het helpt niets. God zal het kwade ten goede leiden, en die wacht en dat zegel zullen tenslotte dienen als bewijs van de waarheid van Christus’ opstanding.

Christus is niet te houden in de windselen des doods.

En Zijn opstanding is een profetie.

Christus de eersteling. Overal, overal zal de dood worden verdreven; het leven zal komen, is reeds komende in Hem, den Koning van den Paaschdag.

De laatste vijand is teniet gedaan. De dood is verslonden! Nog heerscht hij, maar zijn rijk spoedt ten einde!

De opstanding van Christus is profetie en onderpand van de eindelijke opstanding van Zijn gemeente, van de komst van de nieuwe hemelen, de nieuwe aarde.

Jezus leeft en wij met Hem.

In profetisch vergezicht zien wij reeds, hoe de wolken zich scheuren en Christus wederkeert op Zijn zegewagen. Daar klinkt Zijn stem over de graven: de dooden staan op; de onverderfelijkheid is aangebracht. Christus triumfeert.

Zoo neemt Paschen de verschrikking des doods weg. Zoo bemoedigt Paschen allen die arbeiden in de zending. In het eigen hart overwint Christus, dagelijks meer. Daarom kan de Heiland die arbeiders gebruiken in het zendingswerk. En in de verre wereld triumfeert Christus ook, als de alleen Levende, tegenover de machten des doods. Zullen wij dan vreezen? Waarom? Omdat alles zoo moeilijk en donker is?

„Als nu deze dingen beginnen te geschieden, zoo ziet omhoog, en heft uw hoofden opwaarts, omdat uw verlossing nabij is. Hij leeft en komt.”

Wij weten, dat de schaal van het ei moet verbroken worden, zal de vogel te voorschijn komen, die eenmaal zijn vleugelen in het luchtruim zal uitslaan, en toch vreezen wij zoo angstig voor het breken van de schaal?

Moeten wij nog meer leeren Paaschfeest te vieren om zendingsgeloof en zendingsliefde en zendingskracht te bezitten?

Paaschen, paaschen,
luide klinke
nu de taal van
lerke en vinke,
nu de taal van
mensche en dier!
Paaschen, paaschen,
Hallelujah,
God is groot,
Overwinnaar
van den dood.

(GUIDO GEZBLLE.)

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van zondag 1 april 1923

Nederlands Zendingsblad | 16 Pagina's

Paschen

Bekijk de hele uitgave van zondag 1 april 1923

Nederlands Zendingsblad | 16 Pagina's

PDF Bekijken