Bekijk het origineel

II. Berichten uit de plaatselijke Gemeenten

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie

II. Berichten uit de plaatselijke Gemeenten

3 minuten leestijd

A. Betreffende Vacaturen.

AMSTERDAM classis Amsterdam), 7 September. Heden vergaderde hier het kiescollege om een drietal te vormen, ten einde te voorzien in de vacature, ontstaan door het overlijden van ds. J. H. Wiersma. Op dit drietal zijn geplaatst de namen van ds. B. Gijzel, predikant te IJlst, ds. J. Nauta, predikant te Katwijk aan Zee en ds. J. Stehouwer predikant te Weesp.

JOURE, WESTERMEER en SNIKZWAAG (classis Heeren-veen), 5 September. Het kiescollege formeerde gisterenavond het volgende drietal: C. D. Israël te Koudekerke, Tj. Jonker te Bieze-linge en L. Moolhuizen te Minnertsga.

HASKERHORNE c.a. (classis Heerenveen). Als herder en leeraar alhier is thans beroepen ds. J. A. Steenbeek te Dantumawoude.

BRITSWERD (classis Sneek), 6 September. Heden nam ds. A. van der Heide, wegens aanvaarding van het lidmaatschap der Tweede Kamer, waartoe hij werd gekozen, afscheid van de gemeente Brits-werd en Wieuwerd, sprekende naar aanleiding van Kol. III: 12—15. De kerk te Britswerd was zeer vol. Tot in wijden omtrek waren vrienden en geestverwanten opgekomen. Ds. van der Heide heeft door woord en werk velen in Friesland aan zich verplicht en een voorname plaats bekleed in het geestelijk en maatschappelijk leven zijner provincie. Op zijn uitdrukkelijk verzoek werden geen toespraken tot hem gericht.

STEENWIJK (classis Kampen), 31 Augustus. Gisteren deed ds. K. de Bel, overgekomen van Tjerkgaast c.a., zijn intrede bij de Hervormde gemeente alhier. De bevestiger, ds. G. J. G. de Bel uit Sliedrecht sprak des morgens naar aanleiding van Hand. 1:8b, er op wijzende 1e. hoe de prediker zichzelven beschouwen mag, 2e. wat Christus hem heeft opgedragen en 3e. wat de gemeente van hem verwachten mag. Des namiddags deed de bevestigde zijn intrede met een predikatie naar aanleiding van 1 Cor. 4:1. Hij bepaalde zijn hoorders bij 1e. de omschrijving van het leeraarsambt, 2e. den lastbrief van den leeraar, en 3e. de bede aan de gemeente voor zijn werk.

Aan het einde werd de nieuwe herder en leeraar toegesproken door ds. H. H. Schipper, van Willemsoord, consulent, en den heer Faber, godsdienstonderwijzer. Aanwezig waren o.m. ds. J. van Dijk, van Oldemarkt, ds. C. Zeeman, van Vollenhoven en dr. P. J. W. van den Berg, van Nijeveen.

Toegezongen werd des morgens Gez. 91:3 en des namiddags Ps. 134:3. Beide malen was de kerk meer dan vol.

E. Betreffende zaken van gemengden aard.

BORNE (classis Deventer), 31 Augustus. Na des morgens tot zijn werk te zijn ingeleid door ds. D. Kuilman, met een predikatie naar aanleiding van Gal. 1:4, aanvaardde de heer S. Steenstra, overgekomen van Noordwolde (Fr.) gisterenmiddag zijn ambt als godsdienstonderwijzer bij de Nederduitsch Hervormde gemeente alhier, sprekende naar aanleiding van Joh. 1:43a. Na afloop van den dienst werd den nieuwen godsdienstonderwijzer, op verzoek van ds. Kuilman, toegezongen de zegenbede uit Ps. 134:3.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van donderdag 10 september 1925

Weekblad van de Nederlandse Hervormde Kerk | 4 Pagina's

II. Berichten uit de plaatselijke Gemeenten

Bekijk de hele uitgave van donderdag 10 september 1925

Weekblad van de Nederlandse Hervormde Kerk | 4 Pagina's

PDF Bekijken