Bekijk het origineel

Korte Berichten

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie

Korte Berichten

3 minuten leestijd

Nog steeds duurt het lijden voort van onzen Vriend en Broeder Dr. J. Hania. Langzaam, zeer langzaam maar gestadig doorgaand nemen zijne krachten af. Veel hoop op herstel is er niet meer. Maar de Heere geeft hem in stille berusting neder te liggen op zijn krankbed en doet hem de vertroosting Zijner genade ervaren. Wij gedenken zijner in ons gebed.

Ds. D. Bakker.

Reeds deelden we mede, dat voor Ds. D. Bakker wegens minder goede gezondheid volgens medisch advies een vervroegd verlof naar Holland noodig is. Er is thans voor hem en zijn gezin voorloopig plaats besproken op de „Johan de Wit”, die D.V. 29 Mei van Batavia vertrekt.

Ds. D. Bakker heeft een gedeelte van zijn drukken arbeid losgelaten, maar zijn gezondheid is toch nog voldoende om de lessen aan de Opleidingsschool te blijven waarnemen. Moge de Heere „Vader Bakker” nog weêr de volle gezondheid hergeven!

Mej. C. L. de Graaf.

In het No. van Sept. 1.1. werd een kort bericht geplaatst dat Mej. C. L. de Graaf, die weleer de Zending diende, naar Indië is teruggekeerd in dienst van het Gouvernement. We stellen er prijs op ter voorkoming van misverstand dit bericht aan te vullen.

Mej. de Graaf zou zeer gaarne in den dienst der Zending zijn gebleven, maar door omstandigheden buiten haar wil, zag zij zich gedrongen over te gaan in Gouvernementsdienst.

Dr. J. H. Bavinck.

Naar we uit zeer goede bron vernemen, zal de Kerk te Delft aan de Classe den Haag vrijheid vragen om Dr. J. H. Bavinck te Heemstede ten tweede male te mogen beroepen voor den Missionairen dienst te Solo. De Classe zal hiertegen wel geen bezwaar hebben. Het is dus vrij zeker te verwachten, dat Dr. Bavinck weldra voor de tweede maal zal worden beroepen en dat hij die beroeping dan ook zal aannemen.

Mej. N. P. de Gaaij Fortman.

Het adres van Mej. N. P. de Gaaij Fortman, de Secretaresse van de Vereen. Dr. Scheurer’s Hospitaal is niet meer Galileistraat 16 maar Marconistraat 13, Den Haag.

Mej. A. K. v. d. Berg.

Mej. A. K. v. d. Berg, die voorloopig was benoemd tot hoofdverpleegster aan het Petronella Hospitaal is door den Geneeskundigen Raad van Koloniën voor verblijf in Indië niet geschikt gekeurd. Zij zal dus niet in dienst van de Zending naar Indië kunnen gaan.

Gedenkteeken op het Graf van Dr. J. G. Scheurer.

De Zending van de Geref. Kerken in Noord-Holland heeft besloten om, als de Familie dit goedvindt, een gedenkteeken te plaatsen op het graf van wijlen Dr. Scheurer. De deputaten van de Generale Synod hebben hiervoor hunne medewerking toegezegd. En aan den Zendingskring op Midden-Java zal hiertoe ook de gelegenheid worden gegeven.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van donderdag 1 november 1928

Zendingsblad van de Gereformeerde Kerken in Nederland | 16 Pagina's

Korte Berichten

Bekijk de hele uitgave van donderdag 1 november 1928

Zendingsblad van de Gereformeerde Kerken in Nederland | 16 Pagina's

PDF Bekijken