Bekijk het origineel

De Luthersche belijdenis en het sociale vraagstuk

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie

De Luthersche belijdenis en het sociale vraagstuk

3 minuten leestijd

Een boek dat er wezen mag en dat in een behoefte voorziet. De klacht dat onze Lutheranen over het algemeen zoo weinig voor het sociale vraagstuk gevoelen en christelijk sociale actie zoo ver buiten hun horizon schijnt te liggen, is waarlijk niet ongerechtvaardigd. Maar met klagen komt men niet verder. De uitgave van dit boek is een daad, en, naar wij hopen en vertrouwen mogen, een daad, die tot een kentering moge leiden en de belangstelling en kennis van onze Lutheranen op het bovengenoemd terrein moge prikkelen en verrijken.

In den herfst van 1930 vierde de Allg. Ev. Luth. Konferenz in Augsburg het 4e eeuwfeest van de Augsburgsche Confessie. Eén dag werd bestemd voor de behandeling van het sociale vraagstuk in het licht van de Augustana. De toen gehouden voordracht en het daarbij behoorend correferaat werden uitgegeven in de Verhandelingen van de Konferenz, onder den titel „Luthertum und soziale Frage.” De voordracht is van Dr. J. G. Schoffel, Hauppastor in Hamburg, het correferaat van Prof. Köberle, hoogleeraar te Bazel. In het voorwoord op de Nederlandsche vertaling, die ons in dit boek wordt aangeboden lezen wij, hoe reeds aanstonds bij het bestuur van den Ned. Luth. Bond van Chr. Sociale actie (voorzitter de heer J. S. Ruppert Jr.), de gedachte rees om een Nederlandsche vertaling het licht te doen zien. De heer H. J. Zier nam dit niet gemakkelijke en omvangrijke werk op zich. Geholpen door eenigen zijner vrienden, gelukte het hem een uitstekend geslaagde vertaling tot stand te brengen.

De voordracht van Dr. Schöffel omvat de volgende hoofdstukken: Het wezen van het sociale vraagstuk, De oorzaken van den socialen nood, De vraag der beslissing tegenover socialisme en kapitalisme, De inrichting van het sociale leven. Het correferaat van Prof. Köberle brengt een welkome aanvulling. Hij behandelt achtereenvolgens: De hervorming en de tegenwoordige tijd, Schepping en verlossing, De nieuwe gehoorzaamheid, De hoop op wereldverandering.

Een schat van kennis, een bron van wijsheid is in dit boek ons gegeven. Het telt 100 bladzijden en is keurig uitgegeven door de bekende drukkerij „Edecca” te Hoorn. De prijs is slechts f 0.75. Men schaffe zich algemeen dit boek aan. De afdeelingen van den Ned. Luth. Bond voor Chr. sociale actie hebben er stof te over in voor vruchtbare samenkomsten in ’t a.s. winterseizoen. Maar ook jeugdvereenigingen kunnen er hun voordeel mede doen. Intusschen ook de enkele. Dit boek verdient in handen te komen en gelezen te worden door iederen Lutheraan.

In een hoekske met dit boekske! Maar dan zal men voelen, dat men door dit boekske uit het hoekske gedreven wordt en niet langer in latente onverschilligheid het werken en worstelen onzer Luthersche broeders op het terrein der Christelijk sociale actie, werkeloos en ongeïnteresseerd kan aanzien.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 3 november 1933

De Wartburg | 4 Pagina's

De Luthersche belijdenis en het sociale vraagstuk

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 3 november 1933

De Wartburg | 4 Pagina's

PDF Bekijken