Bekijk het origineel

Bij de kaart

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

Bij de kaart

2 minuten leestijd

Ditmaal geven wij de kaart van Oost-Java.

Alle aandacht moet hier worden gewijd aan de Oost-Javaansche kerk, welker ressorten wij aangeven met mededeeling van de zelfstandige gemeenten.

1. Madioen, Wotgalih, Doepak, Ngoeloek, Koetjoer.

2. Kediri, Toeloengagoeng, Toempoek, Soemberagoeng, Maron, Blitar, Sindoeredjo, Poerwaredjo, Wonoasri, Boeloesari, Aditojo, Ngandjoek.

3. Pareeredjo, Paré, Sambiredjo.

4. Modjowarno, Ngoro, Bongoredjo, Djombang.

5. Modjokerto-Soerabaja, Soekarame, Pandoeredjo, Soembergondang, Poele, Wyoeng, Sidoardjo, Mlaten, Segaran.

6. Malang, Poeloengdowa, Pasoeroean, Probolinggo.

7. Swaroe-Sitiardjo, Wonoredjo, Dampit, Tambakasri, Sitiardjo, Poedjiardjo.

8. Djember, Redjoagoeng, Sidoredjo, Toendjoengredjo, Sidoreno, Sidomoeljo, Ranoeredjo, Wonoredjo, Toeloengredjo, Poerwodadi.

Aan den opbouw dezer Oost-Javaansche Kerk werken samen het Ned. Zendeling-Genootschap en het Java-Comité, terwijl aan den opbouw der Chineesche gemeenten werkt de zending van de Geref. Kerken (H.V.).

De zendelingen zijn gevestigd te:

1. Madioen (nog vacant).

2. Kediri, A. Kooistra.

3. Blitar (nog vacant).

4. Modjowarno, J. Wiegers (met verlof).

5. Modjokerto, E. G. van Kekem.

6. Soerabaja, a. Javaansche arbeid: S. A. van Hoogstraten, b. Chineesche arbeid: H. A. C. Hildering.

7. Malang, Th. B. W. G. Gramberg, J. Pik, voorzitter der Conferentie.

8. Swaroe-Sitiardjo, S. S. de Vries.

9. Probolinggo (vacant).

10. Djember, O. Dedecker.

11. Bangoewangi, H. W. van den Berg (met verlof).

12. Bondowoso, F. Schelfhorst.

Voor de opleidings-school Bale Wyata te Malang: Dr B. M. Schuurman en C. W. Nortier.

Penningmeester: C. A. van Engelen te Poedjon.

De H. I. Kweekschool te Probolinggo, directeur J. van Goudoever, is met ingang van 1 Juli 1934 verplaatst naar Solo en verbonden met de daar reeds bestaande.

Ziekenhuizen: 1. Modjowarno. Dr A. P. Ketel. Mej. Dr J. A. de Jonge.

Zusters: E. Brouwer, M. A. de Niet, M. A. Wolff, E. Hasselmeyer (tijdelijk).

Administrateur: O. Luinenburg.

2. Malang (Soekoen). Dr A. Nortier. Dr J. P. de Jong. Dr Soerodjo.

Zusters: A. E. W. C. Engelberts. A. Hulleman.

Huishouding: mevrouw Samson.

3. De wijkverpleging te Malang: Zr M. Schuringa. Zr Schuringa Jr.

4. De wijkverpleging te Soerabaja: Zr M. Schuurman.

De Mulo-school te Malang en de Holl. Inl. Scholen op verschillende plaatsen staan onder leiding van de Oost-Java-School-Vereeniging.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van zondag 1 juli 1934

Nederlands Zendingsblad | 20 Pagina's

Bij de kaart

Bekijk de hele uitgave van zondag 1 juli 1934

Nederlands Zendingsblad | 20 Pagina's

PDF Bekijken