Bekijk het origineel

VEREENIGING VAN OUDERLINGEN DER N. H. KERK

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie

VEREENIGING VAN OUDERLINGEN DER N. H. KERK

2 minuten leestijd

Het bestuur bericht aan belangstellenden dat van de beide uitgaven der Vereeniging, t.w. „Het ambt van Ouderling” door prol. dr. Th. L. Haitjema (30 blz.) en „Huisbezoek” door prof. dr. S. F. H. J. Berkelbach van der Sprenkel (2 blz.) nog exemplaren uit voorraad geleverd kunnen worden. De prijs bedraagt resp. 40 cts en 15 cts (franco). Bestellingen bij voorkeur per postgiro, No, 263594, ten name van den secretaris-penningmeester der Vereeniging.

De Algemeene Vergadering zal waarschijnlijk ook dit jaar op Hemelvaartsdag, 3 Juni, a.s., worden gehouden. Nadere mededeelingen hieromtrent zullen zoo spoedig mogelijk volgen.

Persoonlijke leden en aangesloten colleges worden verzocht hun contributie voor 1943 zoo spoedig mogelijk, ook liefst per giro, over te maken.

Plannen zijn in voorbereiding voor het houden van een regionale vergadering in het a.s. voorjaar. Mocht men wenschen hebben betreffende plaats en spreker(s), dan zal het bestuur deze gaarne zoo spoedig mogelijk vernemen.

Het bestuur van de Ver. van Ouderlingen:

F. L. KROESFN,

Secretaris-penningmeester,

Poortstraat 71, Utrecht.

Verantwoordelijk voor den geheelen inhoud: De Wnd.-Secretaris der Synode — Uitgever : Alg. Synode der Ned. Herv. Kerk, Javastraat 100, Den Haag. — Drukker: N.V. De Ned. Boek- en Steen-dr. v.h. H. L. Smits, Westeinde 135, Den Haag. — P 1483/1. — Verschijnt I x per week. — Ab.-prijs f 3,— p. j. — Prijs p. nummer f 0,10.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van zaterdag 20 februari 1943

Weekblad van de Nederlandse Hervormde Kerk | 4 Pagina's

VEREENIGING VAN OUDERLINGEN DER N. H. KERK

Bekijk de hele uitgave van zaterdag 20 februari 1943

Weekblad van de Nederlandse Hervormde Kerk | 4 Pagina's

PDF Bekijken